Etiket: Ozan Dır

Avatar photoOzan Dur21 Şubat 2024
71533847-eski-kutuphanedeki-antik-kitaplar-1280x842.jpg

8min0
Kitap indirme siteleri www.ketabnak.com www.takbook.com www.irpdf.com www.parsbook.org www.irebooks.com www.farsibooks.ir www.ketabesabz.com www.readbook.ir www.digitallibraryplus.com www.daneshyar.net‫ Diğer siteler ‬www.umi.com/pqdauto www.search.ebscohost.com www.sciencedirect.com www.emeraldinsight.com www.online.sagepub.com www.springerlink.com www.scopus.com http://apps.isiknowledge.com/‫ پایان نامه های داخلی و خارجی İran’a ve diğer ülkelere ait tezler ‬www.irandoc.ac.ir www.umi.com/pgdauto www.mhrn.net www.theses.org‫ مقالات فارسی Farsça makaleler ‬www.magiran.com www.civilica.com www.sid.ir‫ کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس İngiltere, Amerika ve […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul