Browsing: NEMRUT DAĞINDA NE OLMUŞTUR

HİKAYE
0
PİREBOK

Xaniyê bavê te bi çin e Baran dibarî hat me bîhn e Gava çavê te li min ket te go…