Etiket: IRAK SAVAŞI

Avatar photoAydın GÜVEN12 Ekim 2018
KÜRESEL-GÜVENLİKTEN-KÜRESEL-TAHAKKÜME-BM-Güvenlik-Sistemi-ve-İslam-Dünyası-Berdal-ARAL.jpg

26min0
Prof. Dr. Berdal Aral, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra (1985). “Turkey and International Society from a Critical Legal Perspective” (Eleştirel Hukuk Açısından Türkiye ve Uluslararası Toplum) baslıklı çalışmasıyla Glasgow Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı (1994). Çalışmaları, özellikle uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yoğunlaşan Aral’ın, Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı (1999) […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul