Etiket: İngilizce zıt anlamlı kelimeler

Avatar photoOzan Dur4 Temmuz 2024
stock-vector-design-concept-of-word-english-website-banner-1043962963-1280x725.jpg

18min0
İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler Correct Doğru Incorrect Yanlış Direct Doğrudan, direkt Indirect Dolaylı Justice Adalet Injustice Adaletsizlik Visible Görünür Invisible Görünmez Aware Farkında Unaware Farkında değil Common Yaygın Uncommon Yaygın değil Conscious Birlinçli Unconcious Bilinçsiz Below Aşağı Above Yukarı Appear Meydana çıkmak, görünmek Vanish Gözden kaybolmak Backwards Geri Forword İleri Before Önce After Sonra Black […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul