Etiket: FRANSIZ İHTİLALİ

M. Fatih ÖzmenM. Fatih ÖZMEN18 Ağustos 2021
Uc-Tarz-i-Siyaset-Kitap-Incelemesi.jpg

14min0
Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’nin yakın dönem düşünce hayatında iz bırakan isimlerinden biri Yusuf Akçura’dır. Türkçülük düşüncesinin önemli fikir adamlarından biri olan Akçura 1876 yılında Kazan’da doğmuş, daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a göç ederek 1935 yılında yaşamını burada sonlandırmıştır. Sürgün ve mücadelelerle geçen ömrü boyunca Türkçülük düşüncesine, gerek siyasi alanda vazgeçmediği davasıyla, gerekse de yazınsal alanda […]

M. Fatih ÖzmenM. Fatih ÖZMEN21 Haziran 2021
Osmanlicilik-1024x655.jpeg

14min2
Giriş 1789 Fransız İhtilali’nden sonra milliyetçilik akımının yaygınlık kazanması ile birlikte çok uluslu yapılara sahip olan imparatorluklar güç kaybederek bir gerileme ve dağılma sürecine girmişlerdir. Milletlerin kendi devletlerini kurma fikri, en çok da üç kıtada toprakları olan ve onlarca milleti içerisinde barındıran Osmanlı Devleti’ni etkilemiştir. Zaten 1699 Karlofça Anlaşmasından beri bir gerileme sürecinde olan Osmanlı […]

Avatar photoKonuk Yazar26 Nisan 2019
fransiz_ihtilali_nedir_fransiz_ihtilali_neden_oldu_1518771117_9381.jpg

38min0
Devrimler her ülkede ülkenin politik, etnik, kültürel faktörlerine bağlı olarak farklı özellikler gösterir ve farklı sonuçlar meydana gelir. Kimi devletlerde cumhuriyet ve demokrasi rejimlerinin oluşmasına zemin hazırlarken kimi ülkelerde de monarşinin gelişmesine yol açar. Bu makalede İngiltere’nin ve Fransa’nın anayasa tarihleri verilerek, anayasa niteliği taşıyan anlaşmalar ve kanunlar incelenmiştir. Devrimlerin oluşmasına neden olabilecek etkenler ve […]

Avatar photoFatih ÖZKARTAL18 Kasım 2016
milliyetçilik-nationalism.jpg

4min0
Milliyetçilik, yeni devletlerin doğuşu ve imparatorlukların parçalanışına dünya siyasetinde etkili bir güç olmuştur. Kimi zaman özgürlüklerin sebebi kimi zaman ise saldırganlık ve yayılmacılık için bir bahane teşkil etmiştir. Günümüze kadar milliyetçilik, farklı dönemlerde farklı siyasal biçimler almıştır. Çeşitli zıtlıklar milliyetçilik adı altında yapılmış ve milliyetçilik bazen demokratik, özgürleştirici ve barışçıl, birleştirici bazen ise otoriter, baskıcı […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul