Etiket: Fiiller ve geniş zamanı

Avatar photoOzan Dur9 Ekim 2021
Farisi-zeban.jpg

8min0
  Türkçesi Geniş Zaman Fiilin Mastarı Gelmek آی Ay آمدن Ameden Getirmek آور Aver آوردن Averden Öğrenmek آموز Amuz آموختن Amuhten Durmak ایست İst ایستادن İstaden Düşünmek اندیش Endiş اندیشیدن Endişiden   Düşmek افت Oft افتادن Oftaden Atmak انداز Endaz انداختن Endahten Affetmek, bağışlamak بخش Bahş بخشیدن Bahşiden Dokumak, örmek باف Baf بافتن Baften Yağmak […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul