Etiket: Farsça fiiller

Avatar photoKonuk Yazar21 Mayıs 2023
original-persian-calligraphy-ishq-paras-yaseen.jpg

2min0
Farsça sık kullanılan fiiller, onların geniş zamanını ve ayrıca bu konuyu ele aldığımız yazımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Farsçada fiillerin köklerini bilmek gerekiyor. Aksi takdirde özellikle konuşma yaparken öğrenciler zorluk çekeceklerdir. Mesela iki fiili cümlemizde kullanmak istediğimizde, birinci fiil istemek fiili ise ondan sonra gelenler geniş zamanda kullanılmak zorundadır. Gelmek, gitmek, almak vb gibi sık kullanılan […]

Avatar photoOzan Dur1 Mart 2022
Farisi-1024x683.png

43min0
Mastar Okunuşu Geniş Zaman Gövdesi Okunuşu Türkçe Karşılığı آختن âhten آز âz çekmek (kılıcı kınından) آراستن ârâsten آرای ârây süslemek, düzene sokmak آرامیدن ârâmîden آرام ârâm dinlenmek آشامیدن âşâmîden آشام âşâm içmek آزردن âzurden آزار âzâr incinmek, incitmek آغازیدن âğâzîden آغاز âğâz başlamak آزمودن âzmûden آزمای âzmây denemek آسودن âsûden آسای âsây dinlenmek, rahatlamak آشفتن […]

Avatar photoOzan Dur9 Ekim 2021
Farisi-zeban.jpg

8min0
  Türkçesi Geniş Zaman Fiilin Mastarı Gelmek آی Ay آمدن Ameden Getirmek آور Aver آوردن Averden Öğrenmek آموز Amuz آموختن Amuhten Durmak ایست İst ایستادن İstaden Düşünmek اندیش Endiş اندیشیدن Endişiden   Düşmek افت Oft افتادن Oftaden Atmak انداز Endaz انداختن Endahten Affetmek, bağışlamak بخش Bahş بخشیدن Bahşiden Dokumak, örmek باف Baf بافتن Baften Yağmak […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul