Etiket: ANAYASA HUKUKU

Avatar photoKonuk Yazar14 Nisan 2020
thumbs_b_c_19f710408787e56881d3780989e53387.jpg

46min1
Bu yazıda anayasa tanımları, hangi iktidar tarafından yapılacağı, anayasa çeşitleri, değiştirilmesi, modern bir anayasada olması gerekenler İsrail’deki temel  kanunlarla uygunluğu açısından açıklanacaktır. İsrail’in kuruluşundan günümüze kadar anayasa yapımı çalışmaları neden yazılı bir anayasa yapılamadığı bunun sebepleri ve kuruluştan günümüze kadar yapılan temel yasaların anayasa kabul edilip edilemeyeceği, İsrail’deki Yazısız Anayasa ile İngiletere’deki Yazısız Anayasayı  aynı […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet7 Mayıs 2019
tbmm-yeni-anayasa-yapabilir-mi_1446873691.jpg

3min0
Anayasa, devletin oluşum şeklini, niteliğini, yapısını, hükümet şeklini, organlarını, bunlar arasındaki ilişkileri ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerini yani devletin faaliyetlerini düzenleyen hem devleti hem bireyi kapsayan ve bağlayan kurallar bütününü içeren yasa metnidir. Kısacası, devletle birey ilişkilerini hukuk kurallarına bağlı olarak düzenler.   Yazılı-Geleneksel Anayasa Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede anayasa, yazılı […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU11 Ekim 2018
resized_1bc01-a5950b92serifmardin.jpg

13min0
Türkiye’de modernleşmenin etkisiyle gerçekleşen toplumsal değişim, birçok akademisyen tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Farklı kuramlar yardımıyla açıklanmaya çalışılan bu olgu üzerine görüş ihtilafları olmuştur. Sosyoloji literatüründe kültürel etkileşim, kültür değişmeleri bağlamında Mümtaz Turhan, değişim hızı bağlamında Mübeccel Kıray gibi birçok isim bu meseleyi çözüme kavuşturmaya çalışmıştır. Bunların yanında Şerif Mardin, Türkiye’nin siyasi/sosyal dönüşümünü merkez-çevre ilişkisi bağlamında açıklamaya […]

Avatar photoKonuk Yazar10 Temmuz 2018
WhatsApp-Image-2018-07-11-at-11.39.25-1.jpeg

105min0
Modernization of Ottoman Public Education And the Role of Darulmuallimin Historically it is not appropriate to periodize Ottoman history with progress-stagnation and declineperiods. Historians have problematized the idea of decline in regards to the Ottoman state. Before we can establish if the Ottoman Empire was in decline or stagnation, we must first investigate the Ottoman […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU22 Şubat 2018
Adsız.png

13min0
Modernleşme, modern olana geçişi, değişim sürecini ifade eder. Sürekli kendini yenileyerek gerçekleştirilen bu süreç; sosyal yaşantı, kültürel, siyasi ve ekonomik düzen gibi yaşamın tüm parçalarını tesiri altında bırakır. Modernizm, bir dinamizmi, değişimi, dönüşümü, savaşımı içermektedir. Aydınlanmış bireylerin ilişki ve örgütlenmelerinin kurumlaştırdığı ussal bir dünya düzenini esas almaktadır. Böylelikle, modernizm kavramı, ‘on sekizinci yüzyılda Aydınlanma’yla birlikte […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet26 Eylül 2017
TBMM-GENEL-KURULU.jpg

4min0
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin görevleri bazı durumlarda kendiliğinden sonlanır, bazı durumlarda ise olağan dışı olarak düşer. Ölüm, bir sonraki seçim dönemi için seçimlerde aday olmama veya aday olup seçilememe durumlarında üyelerin milletvekilliği kendiliğinden sona ermektedir.[1] 1995 yılında yapılan anayasa değişikliği ile partisinden istifa ederek başka bir partiye geçen milletvekili ve Bakanlar Kurulu’nda yer alan […]

Avatar photoKonuk Yazar16 Şubat 2017
tanzimat-fermanı.jpg

8min0
  Türkiye’de sosyal grupların katılımıyla toplum kendiliğinden çoğulcu bir nitelik kazanmış ancak bu çoğulculuk hiçbir dönemde tüm toplumu kucaklayıcı nitelikte olmamıştır. Henüz 1939’da okunan Tanzimat Fermanı ile Batılılaşmanın ilk adımları atılmış ve bununla birlikte birtakım aydın kimseler devlet yönetiminde daha fazla söz almak istemiştir. Devlet işlerinde bozulan düzeni yeniden ihya etmek ve Fransız İhtilali ile […]

tbmm-yeni-anayasa-yapabilir-mi_1446873691.jpg

8min1
Buradan da ulaşabileceğiniz Anayasa Tarihi Serisinin bir önceki yazısında 1960 Askeri Müdahalesi, 1961 Anayasası ve 1971 Muhtırası ve yapılan değişiklikliklerden bahsetmiştik. Bu yazıda 1980 Askeri Müdahalesi ve 1982 Anayasası hakkında bilgiler vereceğiz. 1980 Askeri Müdahalesi 12 Eylül 1980 tarihinde ,cumhurbaşkanı seçimlerinin 114 turda tamamlanamaması, siyasi cinayetler gibi siyasi; ülkenin döviz borçları, işsizlik, kıtlık gibi ekonomik […]

Avatar photoOktay KAYMAK10 Eylül 2016
secim-oy-1.jpg

11min0
INTRODUCTION Political parties are organizations that is established by people who have same political programs for seizing political power. The way to seize political power is election. Party systems are very important to seize political power. Duverger, Hungtingtun, Lipset, Rokkan, Neumann and Sortori say party systems in a society is a key of political success. […]

tbmm-yeni-anayasa-yapabilir-mi_1446873691.jpg

10min2
Buradan da ulaşabileceğiniz bir önceki yazımda 1924 Anayasası’nı ve bu anayasa için yapılan 1928, 1934 ve 1937 yıllarında gerçekleşen değişiklikleri incelemiştik. Bu yazımızda ise 27 Mayıs askeri müdahalesine değinecek, 1961 Anayasası’nı, bu anayasanın yapılma sürecini ve yapılan değişiklikleri inceleyeceğiz. 1960 Askeri Müdahalesi ve Yeni Anayasa’ya Giden Süreç 27 Mayıs 1960 tarihinde kendilerine “Milli Birlik Komitesi” […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul