Etiket: Ahmet Rasim

Avatar photoKonuk Yazar23 Şubat 2021
372D1DDB-C458-45A7-A146-6AC3BB8DDC2F.jpeg

6min0
  Zîrâ ‘âile mektebin küçüği, mekteb de mensûb oldığı hey’et-i ictimâ‘iyyenin bir nümûne-i asğarıdır. Hey’et-i ictimâiyye ne ise ‘âile de odur. Bunlar biri ibtidâ, diğeri intihâ olmak üzere iki tarafı irâe ider. Ne mes‘ûdiyet! Bâ‘is-i şevk-i ‘âile olan Kerîme büyümüş, harekâtı, etvârı, evzâ‘ı, tatlı dili, feryâdı, figânı, teessürü, infi‘âli ile koca hâneyi işgâl itmeğe başlamış. […]

Avatar photoOzan Dur27 Kasım 2017
Dünya-1024x806.jpg

10min1
Her millet, her devlet çağın gereksinimini karşılayan, çağın ilmiyle, hâkim diliyle donanan insan yetiştirmek ister. Osmanlı tarihinde ve yakın tarihimizde bunu görmekteyiz. Ahmet Mithat Efendi’nin hayatından kesitler sunarak bu dönemimize ışık tutmak istiyorum. Tarihte öyle şahsiyetler vardır ki yaptıkları, faaliyetleri çağları aşmış, asırlara sığmamış taşmıştır. Ahmet Mithat efendinin yeri de edebiyat dünyamızda işte böyledir. Ama […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul