Etiket: about Islamic philosophy

Avatar photoKonuk Yazar9 Temmuz 2019
islam-ekonomisi.jpg

17min0
Giriş İktisat kavramı insanlığın tarihsel süreç içerisinde belli bir disiplin şeklinde inşa ettiği ilk bilim dallarından biridir.  Bu hiç şüphesiz tesadüfi bir durum değildir. İktisadın temelini teşkil eden alım satım eylemleri, hayatın devamlılığı için tüketme, biriktirme vb. faaliyetleri insanlık tarihi kadar eski uygulamalardır. Bu derece eski bir maziye dayanan ve sonrasında bir disipline dönüşüp gelişimini […]

Avatar photoKonuk Yazar5 Aralık 2018
farabi-1024x553.jpg

5min0
Abu Nasr al-Farabi is accepted as the first Muslim thinker to have left political writings based upon Plato. AL-FARABI was the initiator of “Islamic philosophy” feeding and derived from Greeco-Hellenist philosophy. He profoundly influenced all subsequent Muslim philosophers, in particular Ibn Bajja, Ibn Rushd and Ibn Sina. Al-Farabi had developed his theories and studies under […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul