Sonbahar Dönemi Dosya Konusu: “Immanuel Wallerstein”

0

ilimvemedeniyet.com Sonbahar Dönemi Dosya Konusu: “Immanuel Wallerstein”

Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan, düşünceleriyle sosyal bilimler literatüründe önemli bir yer tutan Immanuel Wallerstein’ın eserleri, düşüncesi üzerine hazırlamış olduğunuz çalışmalarınızı ilimvemedeniyet.com’da yayınlamak üzere bekliyoruz.

Amacımız, dünya sistemler analizi, merkez-çevre ilişkisi, yeni bir sosyal bilimler anlayışı üretme yönündeki çalışmalarıyla bilinen Wallerstein’ın düşüncesini yeniden-farklı disiplinler üzerinden ele almak ve gündemde tutmaktır.

Yazı Göndermek İçin: [email protected]

Leave A Reply