SİR HAMİLTON NİÇİN DİN-İ İSLÂMI KABUL ETMİŞ | İlim ve Medeniyet

Londra’da intişār eden ( Evening İstandart) gazetesi, ahiren dīn-i islāmı kabūl ile vāsıl-ı hidayet olunduğunu yazdığımız Sir Hamilton’un ne gibi esbab ile dīn-i mübīni kabul ettiğini anlatıyor. Yeni dindaşımız bu gazetede kendi ağzı ile diyor ki:

-Beni islām dinine kabūle sevk eden esbābdan birisi şudur:

Gördüm ki ʿaliü’l-ʿâde bir Hristiyan ancak haftada bir gün, Pazar günü mezhebine ʿāʾid bir ʿibādet yapmakla mükelliftir. Geriye kalan altı günde yapılacak hiçbir ʿibādet yoktur.

Müslümānlıkda böyle değildir. Maʿlūm olduğu üzere bir Müslümān için birçok vesilelerle ʿibādet mümkün ve mecbūridir. Sonra dīn-i islāmın vaziʿ etmiş olduğu müsāvāt-ı kāʿidesini çok takdīr ettim. Her Müslümān dindaşının nazarında tamamıyla bir kardaş mevkiʿindedir. Bunların bu mevkiʿ beyazda olsa siyah da olsa ırk-ı asfara mensūbda bulunsa katiʿyen değişmez. Sonra nazar-ı aleyhde bütün Müslümānların mevkiʿ aynıdır.

 

 

LATİN ALFABESİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

 

Not:Bu metnin seçiminde emeği geçen ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocamız Yard.Doç.Dr. Abidin KARASU’ya teşekkür ederiz.

 

KAYNAK: AHALİ GAZETESİ (1919-1921)

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul