SAVAŞ TEKNOLOJİSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE ETKİLERİ

1

İlk çağlardan günümüze savaşların sonucunu teknoloji ve kullanılan silahlar belirlemiştir. İlk çağlarda bir hedef için geliştirilen silahların ilki mızrak olmuş ve ilk savaş aleti sayılan mızrağın keşfi ile başlayan savaş teknolojisi günümüzde kimyasal bazlı Lazer Silahlarının keşfi ile son noktaya ulaşmıştır. Gelişen bu savaş teknolojisi her devlete ayrı bir statü kazandırmış ve devletler bu kazanımlarını ‘savaş’ sayesinde daha ileriye taşımışlardır.

Yukarıda belirttiğim gibi bir hedef için geliştirilen ilk silah mızrak olmuş ve mızrak çoğu devlet için bir numaralı savaş aleti olarak kullanılmaya başlanmıştır. Öyle ki Büyük İskender’in Mısır’a kadar uzanan imparatorluğunda Mızraklı Alayların yeri çok büyük olmuştur.

Savaş Teknolojisinin bir başka önemini de savaş arabalarında atlıların kullanılmaya başlanması ile görüyoruz. Hızlı at arabaları, Mısırlılar tarafından kullanılmaya başlanmış ve ilk kez mobilize ordular ortaya çıkmıştır. Bu sayede uzak yerlerle dahi savaşlar yapılmış ve oranın zenginliklerinden yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra, Romalılar askerleri için uzun ve modern yollar ile birlikte daha uzaklara savaşı götürebilmiştir.

Orta Çağ’a gelindiğinde ise ok, balta ve mancınık savaş teknolojisinde kullanılmış anacak o dönem için bunlar ilkel savaş aleti sayılmıştır.

II. Mehmet’in İstanbul’un fethi için yaptırdığı uzun menzilli top atışları ve o döneme kadar kullanılmamış büyük toplar, Savaş Teknolojisini tümden değiştirmiş ve etkileri dönemin dünyasını etkilemiştir. II. Mehmet’in kullandırmış olduğu büyük toplar Avrupa’da büyük kale duvarları ile Derebeylikleri yıkmış ve bu savaş teknolojisi sayesinde feodalite büyük ölçüde zayıflamış ve dönemin dünyasındaki Krallar merkezi otoritesini daha da güçlendirmiştir.

Savaş Teknolojisindeki gelişmeler her zaman doğru orantılı olmamış ve 1. Dünya Savaşı’na kadar sadece konvansiyonel silahlar kullanılabilmiş ve savaş teknolojisi kısıtlı ölçüde gelişme göstermiştir. 2. Dünya Savaşı’na gelindiğinde ise Savaş Teknolojisi bambaşka bir boyut kazanmıştır. 6 ve 9 Ağustos 1945 ‘te Japonya’ya art arda atılan Atom Bombaları bunun en güzel örneğini ve yaşananlarda en acımasız sonucunu teşkil eder.

Günümüzde kimyasal bazlı Lazer Silahları etkinlik kazanmış ve Savaş Teknolojisi tekrar yeni bir boyut kazanmıştır. Amerikan ordusunun Lazer Silahları ile yaptığı tatbikatlar olumlu sonuçlar vermiş ve Lazer Silahlarının seyyar haldeki bir uçaktan atılabileceği sağlanmıştır. Ayrıca çok az bir yanılma payı ile hedefe ulaşan kimyasal bazlı Lazer Silahları Türkiye dahil birçok ülkenin dikkatini çekmiş ve bu ülkeler test çalışmalarına kısa sürede başlamıştır.

Bir hedef için geliştirilen ilk silah mızrak iken, günümüzde Lazer Silahlarına kadar Savaş Teknolojisi gelişmiş ve bu savaş teknolojisindeki gelişmeler birçok ülkeyi gelişmeleri takip etme mecburiyetinde bırakmıştır.

Nurullah ÇİMEN

About Author

1 Yorum

  1. ellerinize saglık cok guzel yazmissiniz cok tesekkur ederim allah razı olsun sizden hepinizin gözlerinden öpüyprum

Leave A Reply