SAKLAR HAREKETİ (LIGHT SLEEPERS)

0

Saklar Hareketinin (Light Sleepers) Amacı

  • Erken kalkma alışkanlığını ve kültürünü gençler arasında yaygınlaştırmak
  • İlmi yönden gelişime bir düzen ve istikrar içerisinde katkı sağlamak
  • Yabancı dil öğrenme, Kur’an-ı Kerim ezberi (hafızlık), şiir ve hadis ezberi, ihtisas gerektiren meseleler ile ilgili tefekkür, münzevi ibadetler, yazı yazma gibi tecrit, derinlikli düşünme ve özel zaman ayırmayı gerektiren zihinsel ve manevi çalışmalar için özel alan açma
  • Sağlığın koşullarından birisi olan doğru uyku düzenini kazandırma ve güneş/namaz endeksli hayatı geri edinme
  • Erken saatlerde kalkmayı alışkanlık haline getirmek isteyen insanları bir araya getirme ve motivasyon konusunda kolektif bir çalışma ortaya çıkarma

Saklar Hareketi Manifestosu

Bu hareket, ilhamını Kur’an-ı Kerim’deki Müzzemmil Suresi’nden (مزمل) almış olup her katılımcının gruba katılmadan önce bu sureyi tefsiriyle birlikte okuması gerekmektedir. Gruba katılımın ilk haftasında bu surenin ezberlenmesi tavsiye olunur.

Program Süresi

Saklar Hareketi ideal zamanda üç yılık planlanmış olup isteyen katılımcılar üç yıldan sonra da devam edebilirler.

Erken Kalmada Seviyeler

  • Seviye 1: Seviye bir katılımcılara gün doğumuyla / Sabah Namazı ile güne başlanması alışkanlığını kazandırmayı amaçlamaktadır. Güneş hareketleri sene içerisinde farklılık gösterse de genel olarak sabah 06.00 kalkışı ile başlayan ve 07.30 a kadar süren etüt Seviye 1’in kapsamını oluşturmaktadır. Birinci seviyede kırk günü başarı ile tamamlayan bir öğrenci kendi talebi ve hedefi doğrultusunda Seviye 2’ye geçebilecektir.
  • Seviye 2: Seviye iki katılımcılara Sabah Namazı vaktinin girmesiyle uyanma alışkanlığını kazandırmayı hedeflemektedir. Sene içinde güneş hareketlerine bağlı olarak belli değişimler gösterse de 05.15 – 07.30 etüdünü kazandırmayı hedeflemektedir. Kırk günlük Seviye 2 sürecini tamamlama durumunda lisans ve lisansüstündeki tüm bireyler uzun vadeli plan ve hedef belirterek Seviye 3’e geçmeye hak kazanırlar.
  • Seviye 3: Teheccüd vakti kalkışını hedef alan Seviye 3, kadim zaman âlimlerinin uzun vadeli başarı sırrı olan sabah 04.30 – 07.30 süresini kapsayan çetrefilli ve zorlayıcı bir kalkış planıdır. Seviye 3’te bir yılı tamamlamak isteyen herkes gerçekçi ve ayakları yere basan bir plan, hedef ve hasada göre kendini tanzim etmelidir.

Bu çalışmaya katılan herkes Seviye 1 olan sabah 06.00’da kalkma ile başlayacak ve kendi idealini belirledikten sonra 40 günlük deneme sürecini tamamlayıp ikinci seviye olan 05.15 etüdüne de katılabileceklerdir.

Programda İstikrar

Saklar Hareketine katılmayı hedefleyen herkes haftada altı gün etütte fiilen bulunmalı, pazar gününü ise sosyal gün olarak ayırmalıdır. Bunun haricinde bir ayda iki gün kişinin kendine acil durum olarak ayırma hakkı vardır. (Önceki günün akşamından bu iki gün belirtilmelidir).

Saklar Hareketinden İhraç ve Cezalar

Etüt günlerinden herhangi birinde izin hakkını belirtmeksizin devamsızlık yapan herhangi birisi gelmediği etüt için 100 TL ceza bedeli ödemekle mükelleftir. Ceza bedeli ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak ihdas edilecektir. Ceza bedeli etüde kalkılmayan gün içinde öğleden sonra saat beşe kadar tazmin edilecektir. Cezayı gününde karşılamayan ve durum belirtmeyen kişi ertesi etüt günü gruptan çıkarılacaktır. Ceza bedelini ödemediğinden dolayı çıkarılan kişi harekete geri dönmek isterse 40 gün beklemek ve sonrasında başvuru yapmak zorundadır.

Programı Başarı ile Tamamlama

Saklar Hareketi kendine özgü yapısı ve karakteristiği ile nadide bir platformdur. Programı düzenli takip eden ve 3 yılı başarı ile tamamlayan katılımcılar bir başarı sertifikası ile ödüllendirilecek olup CV ve biyografilerinde altın harfler ile yazacakları bir beceriye de sahip olmuş olacaklardır.

İstisnai Durumlar

Uzun süreli hastalık, kaza, ölüm, kamp, yolculuk gibi istisnai durumlarda program içerisindeki katılımcıların bir dilekçe ile program koordinatörü Enes Koşar Bey’e başvuru yapmaları gerekmektedir. Mazeret geçerli görüldüğü takdirde dilekçe sahibine dönüş yapılarak izin onaylanacaktır. Bu izinler gereksinim durumuna hâiz olduğu için süreye tabii değildir.

Programın İdari Teşkilatlanması

Saklar Hareketi’nin 2021-2022 sürecinde genel sorumlusu Abdullah Sak, ikinci genel sorumlusu Furkan Emiroğlu, program genel koordinatörü Enes Koşar olarak belirlenmiştir. Başkanlık ve koordinatörlük vazifeleri her üç yılda bir değişecektir.

Hasat Vakti ve Saklar Hareketi

Hasat vakti senenin dört zamanı insanın çalışmalarını tarttığı, tabiri yerindeyse etütlerin meyvesini topladığı bir ekin kaldırma zamanıdır. Saklar Hareketine katılan her bir birey bir sonraki hasat vaktine katılım göstermekle ve hasadını ortaya koymakla mükelleftir. Hasat vakti programına dair detaylar Saklar Hareketi (Light Sleepers) WhatsApp topluluğunda video olarak görülebilecektir.

Programa Başvuru İçin:

Dönemlik hedeflerinizi, alt çalışma limitimizi belirten bir metin oluşturduktan sonra bu metni [email protected] adresine göndererek başvuruda bulunabilirsiniz.

About Author

Istanbul Medeniyet Univ. Political Sciences furkanemirrr[at]gmail.com

Leave A Reply