SAKLAR-LIGHT SLEEPERS HAREKETİ | İlim ve Medeniyet

Saklar – Light Sleepers Hareketinin Amacı

 • Erken kalkma alışkanlığını ve kültürünü toplumumuzda yaygınlaştırmak,
 • İlmi yönden gelişimimize düzen ve istikrar kazandırmak,
 • Yabancı dil öğrenme, Kur’an-ı Kerim ezberi (hafızlık), şiir ve hadis ezberi, ihtisas gerektiren meseleler ile ilgili okuma ve tefekkür, münzevi ibadetler, yazı yazma gibi tecrit, derinlikli düşünme ve özel zaman ayırmayı gerektiren zihinsel ve manevi çalışmalar için özel alan açmak,
 • Sağlığın koşullarından birisi olan doğru uyku düzenini kazandırmak ve güneş/namaz endeksli hayatı geri edinmek,
 • Erken saatlerde kalkmayı alışkanlık haline getirmek isteyen insanları bir araya getirmek ve motivasyon konusunda kolektif bir çalışma ortaya çıkarmak hareketimizin amacıdır.

Saklar Hareketi Manifestosu

Bu hareket, ilhamını Kur’an-ı Kerim’deki Müzzemmil Suresi’nden (مزمل) almış olup her katılımcının gruba katılmadan önce bu sureyi tefsiriyle birlikte okuması gerekmektedir. Gruba katılımın ilk haftasında bu surenin ezberlenmesi tavsiye olunur.

Program Süresi

Saklar – Light Sleepers Hareketi 2021 yazında başlamış olup bu tarihten itibaren üç yıl sürmesi planlanmıştır. İsteyen katılımcılar üç yıldan sonra da harekette yer almaya devam edebilirler.

Erken Kalkmada Seviyeler

 • Seviye 1: Seviye bir katılımcılara gün doğumu/Sabah namazı vakti ile güne başlanması alışkanlığını kazandırmayı amaçlamaktadır. Güneş hareketleri sene içerisinde farklılık gösterse de genel olarak sabah 06.00 kalkışı ile başlayan ve 07.30’a kadar süren etüt Seviye 1’in kapsamını oluşturmaktadır. Birinci seviyede kırk günü başarı ile (yoklamada ceza almamış bir vaziyette) tamamlayan bir öğrenci kendi talebi ve hedefi doğrultusunda Seviye 2’ye geçebilecektir.
 • Seviye 2: Seviye iki katılımcılara Sabah Namazı vaktinin girmesiyle uyanma alışkanlığını kazandırmayı hedeflemektedir. Sene içinde güneş hareketlerine bağlı olarak belli değişimler gösterse de 05.15 – 07.30 etüdünü hayata kazandırmayı hedeflemektedir. Kırk günlük Seviye 2 sürecini tamamlama durumunda lisans ve lisansüstündeki tüm bireyler uzun vadeli plan ve hedef belirterek Seviye 3’e geçmeye hak kazanırlar.
 • Seviye 3: Teheccüd vakti kalkışını hedef alan Seviye 3, kadim zaman âlimlerinin uzun vadeli başarı sırrı olan sabah 04.30 – 07.30 süresini kapsayan çetrefilli ve zorlayıcı bir kalkış planıdır. Seviye 3’te bir yılı tamamlamak isteyen herkes gerçekçi ve ayakları yere basan bir plan, hedef ve hasada göre kendini tanzim etmelidir.

Bu çalışmaya katılan herkes Seviye 1 olan sabah 06.00’da kalkma ile başlayacak ve kendi idealini belirledikten sonra 40 günlük deneme sürecini tamamlayıp ikinci seviye olan 05.15 etüdüne de katılabileceklerdir.

Programda İstikrar

Saklar Hareketine katılmayı hedefleyen herkes haftada altı gün etütte fiilen bulunmalı, pazar gününü ise sosyal gün olarak ayırmalıdır. Bunun haricinde bir ayda iki gün kişinin kendine (mazeretsiz devamsızlık) ayırma hakkı vardır.

Saklar Hareketinden İhraç ve Cezalar

Programın başlangıcından itibaren her katılımcının aylık 2 gün mazeretsiz katılmama hakkı bulunmaktadır. Bu haklarını tamamlamış olan katılımcılar gelmedikleri her gün için 10 TL katlanarak giden merdiven uygulaması gereğince ceza bedeli ödemekle mükelleftir. Örneğin bir katılımcı 2 günlük mazeretsiz katılım hakkını tamamladığı takdirde programa katılmadığı birinci gün için 10 TL, ikinci gün için 20 TL, üçüncü gün için 30 TL(…) cezasını ödemekle yükümlüdür. Ceza bedeli ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak ihdas edilecektir. Ceza bedeli koordinatörün katılımcıya ceza ödenmesi gerektiğini belirttiği tarihten sonra en geç ertesi günün ikindi vaktine kadar tazmin edilecektir. Cezayı gününde karşılamayan ve durum belirtmeyen kişi ertesi etüt günü gruptan çıkarılacaktır. Ceza bedelini ödemediğinden dolayı çıkarılan kişi harekete geri dönmek isterse 40 gün beklemek ve sonrasında başvuru yapmak zorundadır.

Programı Başarı ile Tamamlama

Saklar Hareketi kendine özgü yapısı ve karakteristiği ile nadide bir platformdur. Programı düzenli takip eden ve 3 yılı başarı ile tamamlayan katılımcılar bir başarı sertifikası ile ödüllendirilecek olup CV ve biyografilerinde altın harfler ile yazacakları bir beceriye de sahip olmuş olacaklardır.

İstisnai Durumlar

Uzun süreli hastalık, kaza, ölüm, kamp, yolculuk gibi istisnai durumlarda program içerisindeki katılımcıların bir dilekçe ile program koordinatörü Enes Bera Koşar Bey’e ve hanımlar adına Kerime Sak Hanım’a başvuru yapmaları gerekmektedir. Mazeret geçerli görüldüğü takdirde dilekçe sahibine dönüş yapılarak izin onaylanacaktır. Bu izinler gereksinim durumuna hâiz olduğu için süreye tabii değildir.

Programın İdari Teşkilatlanması

Saklar Hareketi’nin 2021-2022 sürecinde genel sorumlusu Abdullah Sak, ikinci genel sorumlusu Furkan Emiroğlu, program genel koordinatörü Enes Bera Koşar olarak belirlenmiştir. Başkanlık ve koordinatörlük vazifeleri her üç yılda bir değişecektir. Program sorumluları programa katılımda zafiyet gösterirse değiştirilecektir.

Hasat Vakti ve Saklar – Light Sleepers Hareketi

Hasat vakti senenin dört zamanı insanın çalışmalarını tarttığı, tabiri yerindeyse etütlerin meyvesini topladığı bir ekin kaldırma zamanıdır. Saklar – Light Sleepers Hareketine katılan her bir birey bir sonraki hasat vaktine katılım göstermekle ve hasadını ortaya koymakla mükelleftir. Hasat vakti programına dair detaylar Saklar – Light Sleepers Hareketi WhatsApp topluluğunda video olarak görülebilecektir.

Programa Başvuru İçin:

Dönemlik hedeflerinizi, alt çalışma limitimizi belirten bir metin oluşturduktan sonra bu metni [email protected] adresine göndererek başvuruda bulunabilirsiniz.

Programa başvuru sürecinde onaylıyorum metninin imzalanması gerekmektedir.

Abdullah SAK

 

Avatar photo

Furkan EMİROĞLU

PhD Student & Research Assistant in Political Science furkanemirrr[at]gmail.com


2 comments

 • Sudenur

  8 Aralık 2023 at 23:39

  Ben de Erken kalkma programına katılmak istiyorum yardımcı olur musunuz

  Yanıt

  • Avatar photo
   İlim ve Medeniyet

   12 Aralık 2023 at 13:21

   Merhabalar Sudenur Hanım,
   Programı arkadaş çevrenizle uygulayabilirsiniz. Bu yazıdaki plan farklı gruplarda uygulanabilecek şekilde tasarlandı. Aynı modeli birtakım değişiklerle gerçekleştirebilirsiniz. İstikrarın sağlanması açısından bir grup oluşturmanız tavsiye edilir.

   Yanıt

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul