POLYBIUS SİYASET FELSEFESİ

0

Polybius, siyaset felsefesi incelemesinde kurumsal yaklaşımı esas alan ilk düşünür olarak biliniyor. Bu anlamda Roma dünyasını anlamak açısından son derece önemli bir düşünürdür. Aristo ve Platon’dan etkilenmiştir ancak fikirlerini Roma dünyasına entegre etmeyi başarmıştır.

Roma siyasal düşünceler tarihi serimizin ilk bölümünde Polybius’un siyaset felsefesinde yer alan; karma anayasacılık düşüncesini, denge mekanizmasını, yönetimlerin sirkülasyonu şemasını ve siyasette din ve ailenin konumu üzerine fikirlerini tartışıyoruz. Daha fazla bilgi ve ayrıntıya aşağıdaki videomuz aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

About Author

Political Science Indian Subcontinent Studies [email protected]

Leave A Reply