PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR? | İlim ve Medeniyet

PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİNDE (Yumuşak kuvvetler ayrılığı sistemi); yasama ve yürütme kuvvetleri birbirinden yumuşak bir şekilde ayrılmıştır. Bu sistemde, yasama ve yürütme yetkileri kural olarak iki ayrı organa verilmişse de, bu organlar birbirinden tam olarak bağımsız değildir.

Bu organlar, yer yer iç içe girmiştir. Keza bu organlar karşılıklı birbirinin hukuki varlığına son verme imkanına da sahiptirler. Yumuşak kuvvetler ayrılığı sistemine genel olarak parlamenter sistem denir .

PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

  1. Hükümet yasama organından kaynaklanır; yani yasama organı tarafından seçilir.
  2. Hükümet yasama organına karşı sorumludur.
  3. Yürütme organı iki yapılıdır.
  4. Fesih
  5. Aynı kişi hem yürütme de hem yasamada görev alabilir.
  6. Bakanlar kurulu yasama organının çalışmalarına katılır.

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul