PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

0

PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİNDE (Yumuşak kuvvetler ayrılığı sistemi); yasama ve yürütme kuvvetleri birbirinden yumuşak bir şekilde ayrılmıştır. Bu sistemde, yasama ve yürütme yetkileri kural olarak iki ayrı organa verilmişse de, bu organlar birbirinden tam olarak bağımsız değildir.

Bu organlar, yer yer iç içe girmiştir. Keza bu organlar karşılıklı birbirinin hukuki varlığına son verme imkanına da sahiptirler. Yumuşak kuvvetler ayrılığı sistemine genel olarak parlamenter sistem denir .

PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

  1. Hükümet yasama organından kaynaklanır; yani yasama organı tarafından seçilir.
  2. Hükümet yasama organına karşı sorumludur.
  3. Yürütme organı iki yapılıdır.
  4. Fesih
  5. Aynı kişi hem yürütme de hem yasamada görev alabilir.
  6. Bakanlar kurulu yasama organının çalışmalarına katılır.

Leave A Reply