PALEOGRAFYA OKUMALARI-2

0

Bu şehr-i Sitanbul ki bī-miṡl ü behādır

Bir sengine yek-pāre ʿacem mülki fedādır

 

ʿĀḳil olmaḳ isteyen bu ʿāleme

İʿtidāl-tabʿ ile gelmek gerek

Ḥāżırıŋ ḳadri bilinmez bir zamān

Ḳadrini bildirmege ölmek gerek

 

Dünle berāber gitdi düne ʿāʾid ne varsa

Bugün yeŋi şeyler söylemek gerek

 

Gel gör beni

ʿAşḳ neyledi

 

Tövbe yā Rabbi ḫaṭārāhına gitdiklerime

Bilip ėtdiklerime bilmeyip ėtdiklerime

 

Ḥikmet ile siyāseti birleşdiren er idi

ʿİlm ile ferāseti buluşduran ser idi

Geldi iki müjdeci tārīḫe ışıḳ ṭutdı

Fādḫūluhā ḫālidīn gidecegi yer idi

 

ʿĀlim ḳocadıḳça ḳoç olur

Cāhil ḳocadıḳça hīç olur

Sāye-i luṭfunda neler gördügüm

Ben bilirim ėllere efsānedir

Ġālib eger eylese daʿvā-yıʿaşḳ

Kim inanır ḳuluna dīvānedir

El-kāsibu ḥabību’llāh

 

Maʿrifet iltifata tābiʿdir

Müşterisiz metāʿżāyiʿdir

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

 

Leave A Reply