PALEOGRAFYA OKUMALARI-8

0

Ḥaḳ tecellī eyleyince her işi asān ėder
Ḫalḳ ėder esbābını bir laḥẓede iḥsān ėder

 

Biz yaḳın olduġumuz müddetçe diyār-ı küfre
Dürlü zaḥmetler doġar dürlü nedāmetler gelir

 

Ne senden rükūʿ ne benden ḳıyām
Selāmu ʿaleyküm ʿaleyküm selām

 

Bir olur ʿadl-i ilahide süleymān ile mūr
Dergāh-ı ḥaḳda hemān şāh ile sāʾil birdir

 

Ṣāḥibetü’l-ḫayrāt Ḫadice Ḫānım ṭarafından taʿmīr ėdilmişdir
1342

 

Efendimsiŋ cihānda iʿtibārım varsa sendendir

 

Boyuŋ bālā gözüŋ şehlā
Gören mecnūn seni Leylā
Sözüŋ ferşde gözüŋ ʿarşda
Göŋül meftūn saŋa cānā

 

Ẓālimiŋ rişte-i iḳbālini bir ah keser
Māniʿ-i rızḳ olanıŋ rızḳını Allāh keser
1327 sene

 

Bu yoluŋ merdinden olup nefsiŋi baṣdıŋ ise
Merd-i meydān-ı cihānsıŋ gel yoḳuş dün arama

 

Seniŋ sevdāŋa yanmaḳ ġayr sevdādan uṣanmaḳdır
Seni sevdim dėmek ḥāliŋe rengiŋe boyanmaḳdır

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Leave A Reply