PALEOGRAFYA OKUMALARI-8 | İlim ve Medeniyet

Avatar photoOSMANLICA19 Mart 20173min0

Ḥaḳ tecellī eyleyince her işi asān ėder
Ḫalḳ ėder esbābını bir laḥẓede iḥsān ėder

 

Biz yaḳın olduġumuz müddetçe diyār-ı küfre
Dürlü zaḥmetler doġar dürlü nedāmetler gelir

 

Ne senden rükūʿ ne benden ḳıyām
Selāmu ʿaleyküm ʿaleyküm selām

 

Bir olur ʿadl-i ilahide süleymān ile mūr
Dergāh-ı ḥaḳda hemān şāh ile sāʾil birdir

 

Ṣāḥibetü’l-ḫayrāt Ḫadice Ḫānım ṭarafından taʿmīr ėdilmişdir
1342

 

Efendimsiŋ cihānda iʿtibārım varsa sendendir

 

Boyuŋ bālā gözüŋ şehlā
Gören mecnūn seni Leylā
Sözüŋ ferşde gözüŋ ʿarşda
Göŋül meftūn saŋa cānā

 

Ẓālimiŋ rişte-i iḳbālini bir ah keser
Māniʿ-i rızḳ olanıŋ rızḳını Allāh keser
1327 sene

 

Bu yoluŋ merdinden olup nefsiŋi baṣdıŋ ise
Merd-i meydān-ı cihānsıŋ gel yoḳuş dün arama

 

Seniŋ sevdāŋa yanmaḳ ġayr sevdādan uṣanmaḳdır
Seni sevdim dėmek ḥāliŋe rengiŋe boyanmaḳdır

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul