PALEOGRAFYA OKUMALARI-5

0

Eylemez īrāṡ-ı ḥüsn arayışı bed-ṭıynetiŋ

Ziynet olmaz māra endāmındaki naḳş u nigār

 

Rızḳ için bir ferde yoḳdur minnetim

Kendi saʿyimdir veliyyü’n-niʿmetim

 

Alanda ṣatanı gözet

Ṣatanda alanı gözet

Kārıŋda ḳalanı gözet

Mevlādan al mevlāya vėr

 

Bu da geçer yā hū

 

Ẓālimiŋ rişte-i iḳbālini bir ah keser

Māniʿ-i rızḳ olanıŋ rızḳını Allāh keser

 

Bed-baḫt oŋa dėrler ki elinde cühelānıŋ

Ḳahr olmaḳ için kesb-i kemāl ü hüner eyler

 

Dost odur ki saŋa doġrusun dėyen

Dost degildir saŋa doġrusuŋ dėyen

 

Gül ruḫlarına lāle eger olmasa ḥasret

Baġında anıŋ neyler idi daġ-ı muḥabbet

 

Ḫalḳ içinde muʿteber bir nesne yoḳ devlet gibi

Olmaya devlet cihānda bir nefes ṣıḥḥat gibi

 

Maʿārifsiz millet yaşamaz

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

Leave A Reply