PALEOGRAFYA OKUMALARI-4 | İlim ve Medeniyet

Avatar photoOSMANLICA5 Mart 20173min0

Açılır bāb-ı ʿalīden ḥaḳḳa vuṣlat perdesi

 

Münḥaṣır vāsıṭa-i ruʾyet iken

Göremez kendini dīde bile

 

Külāhıŋ ṣat yenin yoġuncıl olma nā-merde

Kelle ṣaġ olsun külāh eksük degil merde

 

Ṭoġrudan ṭoġruya ḳur’āndan alıp ilhāmı

ʿAṣrıŋ idrākine söyletmeliyiz islāmı

 

Cihānda görmedi rāḥat ne şāh u ne gedā aṣlā

Ümīd-var olma dünyā-yı denī-i bī-vefādır bu

 

Ne ḳahrı dost aʿdādan ne luṭfı aşinādan bil

Ḳanāʿat ehli dervīş ol ḳamu kārı ḫüdādan bil

 

Āyīnedir bu ʿālem her şey ḥaḳḳla ḳāʾim

Mirāt-ı Muḥammedden Allāh görünür dāʾim

 

ʿĀḳil iseŋ ḳıl namāzı çün saʿādet tācıdır

Sen namāzı şöyle bil ki müʾminiŋ miʿrācıdır

 

Ḥaḳ perestim ʿarż-ı iḫlāṣ ėtdigim dergāh bir

Bir nefes tevḥīdden ayrılmadım Allāh bir

 

Kendi kendine ėtdigin ādem

Bir yere gelse ėdemez ʿālem

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul