PALEOGRAFYA OKUMALARI-4

0

Açılır bāb-ı ʿalīden ḥaḳḳa vuṣlat perdesi

 

Münḥaṣır vāsıṭa-i ruʾyet iken

Göremez kendini dīde bile

 

Külāhıŋ ṣat yenin yoġuncıl olma nā-merde

Kelle ṣaġ olsun külāh eksük degil merde

 

Ṭoġrudan ṭoġruya ḳur’āndan alıp ilhāmı

ʿAṣrıŋ idrākine söyletmeliyiz islāmı

 

Cihānda görmedi rāḥat ne şāh u ne gedā aṣlā

Ümīd-var olma dünyā-yı denī-i bī-vefādır bu

 

Ne ḳahrı dost aʿdādan ne luṭfı aşinādan bil

Ḳanāʿat ehli dervīş ol ḳamu kārı ḫüdādan bil

 

Āyīnedir bu ʿālem her şey ḥaḳḳla ḳāʾim

Mirāt-ı Muḥammedden Allāh görünür dāʾim

 

ʿĀḳil iseŋ ḳıl namāzı çün saʿādet tācıdır

Sen namāzı şöyle bil ki müʾminiŋ miʿrācıdır

 

Ḥaḳ perestim ʿarż-ı iḫlāṣ ėtdigim dergāh bir

Bir nefes tevḥīdden ayrılmadım Allāh bir

 

Kendi kendine ėtdigin ādem

Bir yere gelse ėdemez ʿālem

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

Leave A Reply