PALEOGRAFYA OKUMALARI-29

0

 

Ezelden āşināyım bī-bedel

Gelene git dėmem gidene gel

Ḥamdü’lillāh ol dilārā yāre peyvestem bugün

Şāhid-i ḳudsī olan dildāre dilbestem bugün

Berg-i dıraḫtān sebz der-naẓar-i hūşyār

Her varaḳeş defter est maʿrifet-i Kirdigār

Her şeye meyl her şeye heves

Naṣıl yetsiŋ ṣaŋa ṣayılı nefes

ʿĀşıḳdır güzel gözler

Gözlerim güzel gözler

Çirkini yılan yutsun

Güzeli güzel gözler

Aġlamayan gözler göremez

Dem urmuşum ʿaşḳ-ı esedü’llāhi velīden

Serden geçerim, geçmezim ʿaşḳ-ı ezelīden

Cānım çıḳar aşḳı ḳalur īmān gibi dilde

Kimdir beni menʿ eyleyecek hubb-ı ʿAlīden

Şīrler pençe-i ḳahrımdan olurken lerzān

Beni bir gözleri āhūya zebūn etdi felek

Gögüŋ ṣoŋsuzluġu da niliŋ coşḳunluġu da

ʿAşḳımızıŋ miṡālidir vallāh

Gök de nil de mevlevīdir billāh

Sendedir ʿālem-nümā āyīnesi

Bī-dār ol vaḳt-i seḥer bī-dārı gör

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Leave A Reply