PALEOGRAFYA OKUMALARI-29 | İlim ve Medeniyet

 

Ezelden āşināyım bī-bedel

Gelene git dėmem gidene gel

Ḥamdü’lillāh ol dilārā yāre peyvestem bugün

Şāhid-i ḳudsī olan dildāre dilbestem bugün

Berg-i dıraḫtān sebz der-naẓar-i hūşyār

Her varaḳeş defter est maʿrifet-i Kirdigār

Her şeye meyl her şeye heves

Naṣıl yetsiŋ ṣaŋa ṣayılı nefes

ʿĀşıḳdır güzel gözler

Gözlerim güzel gözler

Çirkini yılan yutsun

Güzeli güzel gözler

Aġlamayan gözler göremez

Dem urmuşum ʿaşḳ-ı esedü’llāhi velīden

Serden geçerim, geçmezim ʿaşḳ-ı ezelīden

Cānım çıḳar aşḳı ḳalur īmān gibi dilde

Kimdir beni menʿ eyleyecek hubb-ı ʿAlīden

Şīrler pençe-i ḳahrımdan olurken lerzān

Beni bir gözleri āhūya zebūn etdi felek

Gögüŋ ṣoŋsuzluġu da niliŋ coşḳunluġu da

ʿAşḳımızıŋ miṡālidir vallāh

Gök de nil de mevlevīdir billāh

Sendedir ʿālem-nümā āyīnesi

Bī-dār ol vaḳt-i seḥer bī-dārı gör

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul