PALEOGRAFYA OKUMALARI-24 | İlim ve Medeniyet

 

 

Devlet-i ʿāliyye-i ʿoṡmāniyye şehbenderligi

Bi’smi’llāhi-rraḥmani-rraḥīm

Ḥüseyn-i Kerbelā’nın vākıʿāt-ı mātem-engīzi

Zebān-ı ḫāme-i ṣavt u ḥurūf ile edā olmaz

Faṣīhā nüh-felek yāḳūt u rummān ile pür olsa

O mihr-i ʿālemiŋ bir ḳaṭre ḳānına bahā olmaz

Yā ḥażret-i Nūḥ

Yetişmez mi bu şehriŋ ḫalḳına niʿmet bāri

Ḥabīb-i ekremiŋ yâri ebā eyyübü’l-enṣāri

El-ʿadl

Yā ḥażret-i sulṭān Yūnus Emre

Ḥayāt sele ḳapılmış ince bir dal gibidir

Kimine zehir zaḳḳum kimine bal gibidir

Yer yer sisler bürümüş bir ʿömür deŋizinde

Damla damla ṣu alıp batan ṣandal gibidir

Pādişāhım çoḳ yaşa

Bi’smi’llāhi-rraḥmani-rraḥīm

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul