PALEOGRAFYA OKUMALARI-21

0

Seniŋ aşḳın ḳamu derde devādır yā Resūlallāh

Seniŋ ḳatında ḥācetler revādır yā Resūlallāh

 

Seniŋ nūrun gören gözler ne ay gözler ne yıldızlar

Nūrundan gėce gündüzler żiyādır yā Resūlallāh

 

Bu ʿāşıḳ-ı zāre yā Resūlallāh

Senden olur çāre yā Resūlallāh

 

Ḥasret-i hicriŋle nice zamāndır

Göŋül pāre pāre yā Resūlallāh

 

Herkesiŋ göŋlünde mektūm ism-i aʿẓām ṣūreti

Herkese meftūḥ olur mu kenz-i sulṭāndır göŋül

 

Az belā ṣanma efendi ḥasedi

Maḥv ėder ḥāsedi kendi ḥasedi

 

 

Sen kendi nefsini tehẕībe devām ėt

 

Nice yıllardır ser-i kūy-ı melāmet bekleriz

Leşker-i sulṭān-ı ʿirfānız velāyet bekleriz

Sākin-i ḫāk-i der-i meyḫāneyiz şām u seher

İrtifāʿ-ı ḳadr içün bāb-ı saʿādet bekleriz

 

Her seherde besmeleyle açılır dükkānımız

 

Bölüşürsek ṭok oluruz

Bölünürsek yoḳ oluruz

 

Mevlā’dan al Mevlā’ya vėr

 

Pādişāhım çoḳ yaşa

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

Leave A Reply