PALEOGRAFYA OKUMALARI-15

0

Her lafẓı baḥr-ı mevc-zen maʿnāsıdır dür-i ʿaden

Görmek dilerseŋ anı sen ey teşne-i ḥüsn-i edā

Yıḳ ḫayrıŋ köprüsünü geçmesin şer

Türkiye Cumhūriyyeti

Ṭaġılır lāle ruḫuŋ üstüne ḫāl-i siyehüŋ

Ṣanki, hündū-beçe gül dėrmege gülzāra gider

Yavuz Sulṭān Selīm kendisine bir ṣandıḳ içinde insān pisligi gönderen Şāh İsmāʿīle bir ḳutu loḳum göndererek şu noṭu ekler herkes yėdiginden ikrām ėder

Şükür çoḳ şükür biŋ şükür

Kimseyi dil-teng-i āzār ėtme sulṭanlıḳ budur

Ḳalb-i mūru taḫt-gāh eyle süleymānlıḳ budur

Gerçe her bir derde vardır bir ṭabīb-i çāre-sāz

Nabż-gīr ḳalb-i maḥzūn ol ki loḳmanlıḳ budur

Hīç

Āne gibi yār olmaz İstanbul gibi diyār

Güleni şöyle dursun ağlayanı baḫtiyār

Ey yolda ḳalan yolcusu yeldā-yı ḥayātıŋ

Göklerde degil yerde degil sende necātıŋ

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Leave A Reply