MADDE MADDE NİÇİN EVET?

0

16 Nisan’da tarihi bir referandum gerçekleşecek. Millet, ‘evet’ veya ‘hayır’ diyecek. Bir tarafta AK Parti ve MHP, diğer tarafta ise CHP, HDP, Saadet Partisi ve diğerleri gözüküyor. Mesele yeterince politize olmuş durumda ancak bir sorun var. Popülizmin yarattığı ortamda kimse Anayasa Değişikliği’nin maddelerini konuşmuyor. Meselenin bu tarafına ufak bir katkı yapmak için okuyacağınız yazıyı yazmış bulunmaktayım. Evet başlayalım…

Madde 1 – Yargının Türk Milleti adına hem bağımsız hem de tarafsız mahkemelerce yapılması, Mahkemelerin sadece bağımsız değil aynı zamanda tarafsız da olması için EVET!

Madde 2 – Mecliste milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılıp, temsilin Avrupa’daki ortalamasına yakınlaşmak ve milletvekilinin hakikatten millete erişebilmesi için EVET!

Madde 3 – 18 yaşından sonra yetişkin sayılan, ehliyet alabilen, kredi çekebilen ve buna benzer birçok sorumluluğun altına girebilen, en önemlisi de ‘seçebilen’ bir gencin, artık ‘seçilebilmesi’ için EVET!

Madde 4 – Halkı yani bizi 6 ayda bir, 8 ayda bir seçim ile bir belirsizliğin içine götürmeyen siyasi sistem için EVET!

Madde 5 – Para basılmasına, savaş ilanına, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulma vb. gibi birçok yetkiye sahip olan güçlü bir meclis için EVET!

Madde 6 – 1982 Anayasa’sı ile kurgulanmış olan parlamenter sistemde neredeyse tamamen sorumsuz olan Cumhurbaşkanı’nın ‘denetlenebilir olması’ için EVET!

Madde 7 – 100 bin imza bulan vatandaşın Cumhurbaşkanı Adayı olabilmesiyle birlikte milletin iradesi kimden yana tecelli ederse onun siyasette ilerleyebilmesi için EVET!

Madde 8 – Yönetimde çift başlılığın sona ermesi, Cumhurbaşkanı’nın Başbakan’a anayasa kitapçığı fırlatıp ekonomik krizi tetiklediği günlerin geride kalması için EVET!

Madde 9 – Soruşturma açılabilen ve bu dönemde siyasi yetkileri kısıtlanan bir Cumhurbaşkanlığı Makamı için EVET!

Madde 10 – Cumhurbaşkanı’nın Yardımcılarının ve Bakanların tıpkı Cumhurbaşkanı gibi yargılanmasının önünün açılması için EVET!

Madde 11 – Seçimleri yenileyen Cumhurbaşkanı’nın kendi görev süresinden feragat ettiği ve aynı zamanda siyasi kilitlenmelerin yaşandığı zamanlarda Meclis’in seçimleri yenileme yetkisinin bulunduğu bir sistem için EVET!

Madde 12 – OHAL’in yeniden tanımlandığı ve kısaltılması, uzatılması ve durdurulması yetkisinin Meclis’e verildiği için EVET!

Madde 13 – Asker ile sivil ayrımının ortadan kalktığı, yargı önünde herkesin eşit olduğu bir Türkiye için EVET!

Madde 14 – Hakimler ve Savcılar Kurulunun Üyelerinin seçiminde Meclis’in ve milletvekillerinin yani milletin seçtiği kişilerin etkinliğinin artması için, muhtemel bürokratik yapılanmaların önüne geçilmesi için EVET!

Madde 15 – Bütçe’nin daha hızlı hazırlanıp, Meclis’te daha hızlı karara bağlanması için EVET!

Madde 16  90’lı yılların en acı hatıralarının ortaya çıkmasında en büyük faktör olan sıkıyönetim uygulamasının tarih olması için EVET!

Madde 17 –  Referandumda hayır da çıksa, evet de çıksa Cumhurbaşkanı ve Meclis’in 3.11.2019 tarihine kadar görev yapması ve ekonomik belirsizlik ortamına imkan verilmediği için EVET!

Son maddede ise bazı hükümlerin ilk seçimin yapıldığı tarihte diğerlerinin ise seçim takviminin başladığı tarihte yürürlüğe gireceğine dair teknik hükümler yer almaktadır.

About Author

Leave A Reply