KÜRTÇE’DEN TÜRKÇE’YE GEÇEN 190 KELİME | İlim ve Medeniyet

Avatar photoDavut Ufuk Erdoğan5 Haziran 20249min0

 

Kürtçe Türkçe
Adet Âdet
Aheng Ahenk
Alav Alev
Asê Asi
Astar Astar
Axa Ağa
Baxçe Bahçe
Baxçevan Bahçivan
Bazar Pazar
Bedbext Bedbah
Bend Bent
Behane Bahane
Belge Belge
Belaş Beleş
Berdêl Bedel
Beygir Beygir
Bextyar Bahtiyar
Çarşev Çarşaf
Bihar Bahar
Biharet Baharat
Bilbil Bülbül
Birinc Pirinç
Zincîr Zincir
Çare Çare
Çarçove Çerçeve
Çakûç Çekiç
Çarmix Çarmih
Çardax Çardak
Çaryek Çeyrek
Çenax Çanak
Çeqel Çakal
Çira Çıra
Çol Çöl
Dahol Davul
Derb Darp
Derd Dert
Dergeh Dergah
Derman Derman
Derwêş Derviş
Dexme Damga
Dezgeh Tezgah
Dinya Dünya
Dürbün Durbîn
Ewêl Aval
Fesad Fesat
Fikir Fikir
Gerek Gerek
Gol Göl
Gul Gül
Hazir Hazır
Hefte Hafta
Hem Hem
Hema Hemen
Hewa Hava
Hewan Havan
Kabûs Kabus
Karîban Kehribar
Kefçe Kepçe
Kefgir Kevgir
Kele Kelle
Kiçik Küçük
Kirîv Kirve
Kîs Kese
Koçer Göçer
Kok Kök
Kor Kör
Kostek Köstek
Kup Küp
Lazim Lazım
Loş Lavaş
Mela Molla
Miraz Murat
Nal Nal
Nankor Nankör
Naz Naz
Nazik Nazik
Newal Neval
Newroz Nevroz
Nexweş Nahoş
Nimune Numune
Pak Pak
Paytext Payitaht
Penêr Peynir
Perçîn Perçin
Perde Perde
Perwane Pervane
Perwer Perver
Pêxember Peygamber
Pincar Pancar
Pîr Pir
Poşman Pişman
Qert Kart
Reng Renk
Rêber Rehber
Sax Sağ
Serbest Serbest
Sekan Sakin
Sibeh Sabah
Siwari Süvari
Serxweş Sarhoş
Sosin Süsen
Şekir Şeker
Şert Şart
Tırşin Turşu
Werdek Ördek
Xayin Hain
Xweş Hoş
Yaqut Yakut
Zerdeli Zerdali
Zozan Suzan

 

 

Avatar photo

Davut Ufuk Erdoğan

Mimarlık / Tarih / Sanat Felsefesi / Kamu Yönetimi


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul