KADIN HAKLARI VE EĞİTİM

0

Kadınsız erkek, erkeksiz kadın yarımdır. İkisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Kimi konuda erkekler kimi konuda kadınlar üstün olsa da insan haklarında ikisi de eşittir. İnsan hakları beyannamesi ve Türk hukukunda kadın hakları ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Dünyada her 3 kadından 1’i hayatında en az bir kez aile içi şiddete maruz kalıyor. Türkiye genelinde kadınların neredeyse yarısı şiddete maruz kalıyor. Uzmanlara göre ülke genelinde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı %39. Varoşlarda bu oran %97’lere çıkıyor. Yaşadıkları fiziksel şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı %48.5. Herhangi bir sivil toplum örgütüne ve polis, savcılık dahil hiçbir kuruluşa başvurmayanların oranı %92. Genel kanının aksine kırsal kesimde ve kentlerde kadına karşı şiddet oranı hemen hemen eşit düzeyde. Şiddetin en yoğun yaşandığı bölgeler ise Doğu ve İç Anadolu bölgeleri. İşte bu mağduriyetleri önlemek için Türkiye’de aile içi şiddete uğrayan kişilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını düzenleyen ‘Ailenin Korunmasına Dair Kanun’, 1998’de yürürlüğe girdi.

Kadın hakları konusunda eğitim rolüne gelecek olursak; Türkiye’de zorunlu temel eğitimi beş yıldan sekiz yıla çıkaran kanun, 1997 yılında yürürlüğe girdi. Türkiye’de ilköğretim çağında olup da okula gitmeyen yaklaşık 1 milyon çocuk var. İlköğretim düzeyinde okullaşmada cinsiyetler arasındaki fark %7. Yani ilköğretim çağında olup da okula gitmeyen kız çocuk sayısı aynı durumdaki erkek çocuk sayısından 600,000 daha fazla. Bunun birkaç temel nedeni var; Ailelerin erkekleri kızlara göre önde tutan geleneksel ön yargıları. Çocukları evde çalıştırarak aile gelirine ek katkı sağlama eğilimi. Birçok ailenin kızlarının bir an önce evlenmesini eğitimden daha önemli görmesi. Kırsal bölgelerde kadın rol modellerinin nadiren görülmesi ya da hiç olmaması ve benzeri nedenlerle kadınların Türkiye’de eğitim görme sıkıntıları artıyor.

Sonuç olarak kadına yönelik şiddet ve kadınların eğitimine ilişkin hakları daha kullanılabilir hale getirirsek; kadın haklarının korunmasına yardımcı olabiliriz kanaatindeyim.

About Author

PSIR Doctrine, Practice and Theory oktaykaymak02[at]gmail.com

Leave A Reply