İSPANYOLCA A2 SEVİYE KELİMELERİ | İlim ve Medeniyet

A2 Seviye İspanyolca Kelimeleri, İspanyolca Sık Kullanılan Kelimeler, İspanyolca Kelimeler, İspanyolca Öğren

Hazırlayan: Ozan Dur

Jugar Play Oynamak
Película Movie Film
Helado Ice cream Dondurma
Pedir Ask, order Sormak, sipariş etmek
Vendedor Seller Satıcı
Dulce Sweet Tatlı
Demasiado Too much Çok fazla
Proponer Propose Önermek
De acuerda OK İyi, tamam
Sabor Flavor Tat
Amarillo Yellow Sarı
Manzana Apple Elma
Marrón Brown Kahverengi
Aunge Although Buna rağmen
Parezca Look like Gözükmek
Blanco White Beyaz
Claro que sí Of course Elbette
Escoge Choose Seçmek
Espero que I hope that Umuyorum ki
Nieve Snow Kar
Cubierta Cover Kaplamak
Cálido Warm Sıcak
Tiempo Weather, time Zaman, hava
Primavera Spring Bahar
Dentro de poco Shortly, soon Kısa sürede
IIuvia Rain Yağmur
Tormenta Storm Fırtına
Bell Ring Zil
Rayo Ray Işın, şimşek
Caer Fell, struck Vurmak, düşmek
Incluso Even Bile
Trueno Thunder Gök gürültüsü
Miedo Fear Korkmak
Siempre Always Her zaman
Suerte Luck, chance Şanslı
Previsión Forecast Öngörü
Decir Say, tell Söylemek, demek
Halada Frost Ayaz, don
Soleado Sunny Güneşli
Arcoiris Rainbow Gökkuşağı
Ahora Now Şimdi
Verano Summer Yaz
Viento Wind Rüzgar
Sin embargo However Buna rağmen
Niebla Fog Sis
Hielo İce Buz
Cuidado con Becareful Dikkatli ol
Fácilmente Easily Kolaylıkla
Resbalar Slip Kaymak
Gente People Halk
Mal Bad Kötü
Cesar Cease Durmak
Abierto Open Anlayışlı
Serio Serious Ciddi
Timido Shy Utangaç
Amable Friendly Nazik, arkadaşça
Generoso Generous Cömert
Nervioso Nervious Gergin
Preocupado Worried, concerned Tedirgin, endişeli
Aburrido Boring Sıkıcı
Asustado Scared Korkmuş
Soprendido Suprised Şaşırmış
Enfadado Angry Sinirli
Contigo With you Seninle
El tiempo libre Leisure Boş vakit
Ejercicio Exercise Egzersiz
Pasatiempo Hobby Hobi
O Or Veya
Deportista Athlete, sportsman Sporcu
Agua Water Su
Nadar Swim Yüzmek
Nieve Snow Kar
Esquiar Skiing Kayak yapmak
Disponer Arrange, order, have Düzenlemek, sahip olmak
Si eser If you are Eğer sen
Navegar Surf Sörf yapmak
Dentro İnside İçinde
Buen Good İyi
Aprender Learn Öğrenmek
Tal vez Maybe Belki
Como Like Gibi
Parque de diversiones Amusement park Eğlence parkı
Feliz Happy Mutlu
Según According to -e göre
Levantar Get up Uyanmak
Sueño Sleep, dream Uyku
Ciencia Science Bilim
Viste Dress Giyinmek
Camino Path, way Yol
Hacia Toward, to -e doğru
Desde Since -den beri
Parecida Similar Benzer
Esperar Wait Beklemek
Sentar Sit Oturmak
Saçar Take out Çıkarmak
Regla Ruler Silgi
Lápiz Pencil Kalem
Papel Paper Sayfa
Indicar Indicate göstermek
Vacío Empty Boş
Colocar Place Yerleştirmek, koymak
Traer Bring Getirmek
Ese That O, şu
Dibujar Draw Çizmek
Cosas Things Şeyler
Caballo Horse At
Ochenta Eighty 80
Pierna Leg Bacak
A veces Sometimes Bazen
Ágilmente Agilely Çevikçe, çevik olarak
Montaña Mountain Dağ
Así So Bu yüzden, böylece
Suele Always Her zaman
Calentar Warm-heat Isıtmak
Disfrutar de Enjoy Hoşlanmak, zevk almak
Vistas Views İzleme, görme
İncómodo Uncomfortable Rahatsız edici
Charlar Chat Konuşmak
Edificio Building Bina
Tamaño Size Boyut
Alquilar Rent Kiralamak
Segunda Second İkinci
No obstante Nevertheless Buna rağmen
Cocinar Cook Pişirmek
Mientras While İken
Formada por Formed by -den oluşan
Colegio School Okul
Barrio Neighborhood Mahalle
Ojos Eyes Gözler
Cantar Sing Şarkı söylemek
Era Was İdi
Joven Young Genç
Pulseras Bracelet Bilezik
Todavía Still Hala
Próximo Next Gelecek
Anted de Before Önce
Puerta Door Kapı
Aguardar Wait Beklemek
Quita Remove Çıkarmak
Correa de perro Dog leash Köpek tasması
Esas Those Şunlar
Molestar Annoy Rahatsız etmek
Nadie Nobody Hiç kimse
Durante un rato For a while Bir süreliğine
Regresar Go back, return Dönmek
Trancurrir Past, elapse Zaman geçmek
Pelota Ball Top
Entonces Then, so Ondan sonra, böylece
Lanzar Throw Atmak
Colchón Mattress Döşek, minder
Tumbar Topple uzanmak
Pueblo Town, village Kasaba, köy
Cercano Nearby Yakınında
Lago Lake Göl
Patos Ducks Ördekler
Cisne Swan Kuğu
Lugar Place Yer
Campo Field, countryside Alan, kırsal bölge
Desplazarse Move Hareket etmek
Quince Fifteen 15
Situar Place, invest Money, locate Yerleştirmek
Coche Car Araba
Frecuente Frequent Sıklıkla
İnvierno Winter Kış
Agradable Nice, pleasant Hoş
Entorno Environment Çevre
Ganas de Want to İstemek
Torre Tower Kule
Alrededores Surroundings Çevre, etraf
lleno de Full of Dolu
Rio River Nehir
Atravesar Cross, go through Geçmek
Barco Ship Gemi
Hermosa Beatiful Güzel
Puente Bridge Köprü
Debajo de Under Altında
Se trata de İs about Hakkında
Cantantes Singers Şarkıcılar
Bailar Dance Dans etmek
Desear Wish Ummak
Cada Each Her
Pescar Fishing Balık avlama
Arrancar Start, tear, pull Başlamak, göz yaşı akmak, çekmek
Unos Some, few, about Birkaç, yaklaşık
Enviar Send Göndermek
Cumpleaños Birthday Doğum günü
balón de futbol Football ball Futbol topu
Regalar Give Vermek
Cuentos Stories Hikayeler
Tarta Cake Kek
Tanto So much Çok
Tea Çay
Mantequilla Butter Tereyağı
Nacimiento Birthday Doğum günü
Suerte Luck Şans
Anterior Former, previous Önceki
Por lo menos At least En azından
si está todo bien If everything is fine Eğer her şey yolunda ise
Marido Husband Koca
Cerrar Close Kapatmak
Cena Dinner Akşam yemeği
Galleta Cookie, biscuit Bisküvi
Levantarme Get up Kalkmak
Corta Letter Mektup
Enseguida İmmediately Hemen
Falta Lack, need Eksik, ihtiyaç
Nombre Name İsim
Venir To come Gelmek
Entrevista İnterview Röportaj yapmak
Encantada de conocerte Nice to meet you Tanıştığımıza memnun oldum
Placer Pleasure Zevk
Pues Then, well İyi
Bisnieto Great grandson Torununun oğlu
Plato Dish Yemek
Peluquero Hairdresser Kuaför
Cortar To cut Kesmek
Tintorería Dry cleaner Kuru temizleme
Recoger To collect Toplamak, almak
No tengo tiempo I have no time Zamanım yok
Viaje Journey Gezi
Dejar Leave Terk etmek
Guarderia Creche Kreş
Nuevamente Again Yeniden
Enfermo Sick Hasta
Ventana Window Pencere
Paraguas Umbrella Şemsiye
Bufanda Scarf Baş örtüsü
Guantes Gloves Eldivenler
Pares Pairs Çift
Ropa Cloth Elbise
Otoño Autumn Sonbahar
Desgastado Worn Yırtık
Cambiar Change Değiştirmek
Abrir To open Açmak
Acabar To finish Bitirmek
Zanahoria Carrot Havuç
Ofrecer Offer Sunmak
Queso Cheese Peynir
Quedeselo de propina Keep it as a tip Üstü bahşiş kalsın
Hasta Iuego See you later Sonra görüşürüz
Entrevista Interview Mülakat, görüşme
En placer es mío It’s my pleasure O zevk bana ait
Fenomenal Great Harika
Marzo March Mart
así que So, thus Böylece, böylelikle
Deber Must Yapmalı, etmeli
Vuelo Flight Uçuş
Nuevamente Again Yeniden
Siento I feel Hissediyorum
Cansado Tired Yorgun
Poner To put Koymak
Paraguas Umbrella Şemsiye
Corto Short Kısa
Falda Skirt Etek
Cap Chap Kep
Sombrero Hat Şapka (hasır)
Cara Face Yüz
Cuello Neck Boyun
Avitar To avoid Sakınmak
Quemadura Burn Yanık
Nunca Never Asla
Tampoco Neither Her ikisi de değil
Boda Wedding Düğün
Traje Süit Takım elbise
Corbata Tie Kravat
Primavera Spring Bahar
Ya Already Çoktan
Pájaro Bird Kuş
Abeja Bee Arı
Zumbar Buzz Uğuldamak, vızıldamak
Mariposa Butterfly Kelebek
Hierba Grass Çimen
Alegre Happy, cheerful Mutlu, neşeli
Mar Sea Deniz
Caliente Hot Sıcak
Agradable Pleasant Hoş
Hoja Leaf Yaprak
Castaña Chestnut Kestane
Época Period, era Dönem
Cosecha To harvest Hasat etmek
İnundar To flood Akmak
Navidad Christmas Yılbaşı
Prisa Rush, hurry Acele etmek
Olvidar To forget, remember Unutmak, hatırlamak
Tía Aunt Teyze
Maleta Bag Çanta
Me voy I’m leaving Ben gidiyorum
Iunes Monday Pazartesi
Duro Hard Zor
A continuación Then Sonra
Martes Tuesday Salı
A To İçin, -a, -e
Pantalla Screen Ekran
Aventura Adventure Macera
Jueves Thursday Perşembe
Asistir Attend Katılmak
Realizar Perform, do, carry Yapmak, uygulamak
Esfuerzo Effort Çaba, effor
Festivo Holiday, festive Tatil
Descansar To rest Dinlenmek
Tarea Task, assignment Ödev, görev
Varios Various, several Birkaç
Descubrir Discover Keşfetmek
Iglesia Church Kilise
Viejo Old Eski, yaşlı
Torre Tower Kule
Campana Bell Çan
Sonido Sound Ses
Ancho Wide Geniş
Puente Bridge Köprü
Afueras Perifery Periferi
ardiIIa Squirrel Sincap
Vecino Neighbor Komşu
Frente Front Önünde
Ganar To win Kazanmak
Permitir To allow İzin vermek
Sequir To follow Takip etmek
Amistad Friendship Dostluk
Menor Minor, small küçük
Medir To measure Ölçmek
Mejor Best En iyi
Igualmente Also, alike, likewise Ayrıca
Querido Dear Sevgili
Sobrino Nephew Yeğen
Sur South Güney
Entre si Each other Birbiri
Oscuro Dark Siyah, karanlık
Odiar Hate Nefret etmek
Lamentablemente Unfortunately Maalesef
Calcetín Sock Çorap
Calzoncillos Underpants Külotlar
Vaquero Cowboy Kovboy
Gastar To spend, waste Harcamak
Tienda Shop Dükkan
Esquina Corner Köşe
Derecha Right Sağ
Congelador Freezer Soğutucu
Izquierda Left Sol
lavavajiIIas Dishwasher Bulaşık makinesi
Horno Oven Ocak
Fogone Stove Milangaz
Mueble Furniture Mobilya
Cajon Drawer Sandık, çekmece
cuchiIIo Knife Bıçak
Tenedor Fork Çatal
Cuchara Spoon Kaşık
Pelador Peeler Soyucu
AbreboteIIas Bottle opener Kapak açacağı
OIIa Pot Tencere
Colador Colander Kevgir
Tercert Third Üçüncü
Manteles Tablecloths Masa örtüsü
Ubicar Locate Yerleştirmek
IIuvioso Rainy Yağmurlu
Mirar Watch, look İzlemek
Preguntar Ask Sormak
Disculpe Excuse me, sorry Afedersiniz
Me gustaria saber I would like to know Bilmek isterim
Molestia Discomfort, bother Rahatsız etmek
Girar Turn Dönmek
Quioscok Kiosk Köşk
Aún Still Hala
Semáforo Traffic light Trafik ışığı
Fachada Facade Ön cephe
Exactamente Exactly Tam olarak
Demasiado Too much Çokça
Disfrute Enjoy Hoşlanmak
Ni Nor, neither Hiçbirisi
Refresco Soft drink Soda
Clima Climate Hava, iklim
Salsa Sauce Sos
Enseñar To teach Öğretmek
Suele Usually Genellikle
Destino Destination Varış
Queja Complaint Şikayet
Conmigo With me Benimle
Limpia Clean Temiz
Maleta Bag Çanta
Boligrafo Pen Tükenmez kalem
Ventaja Advantage Avantaj
Que alegría What a joy Ne mutluluk
Alquiler Rental Kiralık
Buenas tardes Good afternoon Tünaydın
IIamar To call Aramak
Negocio Business İş
Sitio Site Alan, site, yer
Detener Arrest, halt Durmak, tutuklamak
Fuera Out Dışarı
Común Common Yaygın
Diseño design Dizayn
Disfrutar Enjoy Zevk almak
Prometer Promise Söz vermek
Elegir Choose Seçmek
Vehicule Vehicle Araç
Sin embargo However Buna rağmen
CursiIIo Workshop Atölye
Obra Work, art work İş, sanat işi
Entre Between, among Arasında
Mes Month Ay
Hecho Make Yapmak
Cama Bed Yatak
PasiIIo Corridor Koridor
Ruido Noise Gürültü
Grito Scream Bağırış
Dicho Said söyledi

Hazırlayan: Ozan Dur

Gençlerin bu dili öğrenip, faydalı işler yapabilmesi temennisi ile.

A2 Seviye İspanyolca Kelimeleri

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (8), dillere dair Çalışma Alanım Ortadoğu ve Diller


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul