İNSANLIĞIN SONU TEKNOLOJİNİN ELİNDE Mİ?

0

Teknolojinin insanın sonu olabileceğini hiç düşündünüz mü? İnsanın işlerini kolaylaştırmak amacıyla binlerce yıl evvel üretmeye başladıkları aletlerin günbegün gelişmesi, endüstriyel üretimin giderek artması ve bunun insanlara verdiği zararlar bağlamında pek çok kişi teknolojiyi eleştirmektedir. Konu hakkında makaleler hazırlanmış, romanlar yazılmış, filmler dahi çekilmiştir. Ancak bir kişi vardır ki eleştiriden öteye giderek fiili saldırılar ile bu meseleye dikkat çekmiştir.

Tarihe Unabomber takma adıyla geçen Theodore Kachinsky, Amerika’da yaşayan Berkeley Üniversitesi’nde çalışan bir akademisyendir. Çevresi tarafından zeki ve başarılı bir matematikçi olarak tanımlanan Ted Kachinsky, tüm hayatını ve kariyerini bir yana bırakarak bir dağa yerleşmiştir. Öncesinde bir çekme karavana ardından ise tamamıyla kendi yapımı olan bir kulübeye yerleşip hayatını devam ettirmiş olan Kachinsky teknolojik anlamda ilkel bir hayat yaşamaya çalışmıştır.

Teknoloji ve endüstrileşme hakkında görüşlerini duyurmak ve teknolojinin gelişimi ve endüstrileşmeyle savaşmak  amacıyla çeşitli üniversitelerde mühendislik, genetik, matematik gibi bölümlerde çalışan tanınmış akademisyenlere ve ünlü havayolu şirketlerine evde yaptığı bombalar ile saldırılarda bulunmuştur. Yaptığı bu saldırılar ile birlikte üniversite ve havayolları bombacısının kısaltması olan unabomber adıyla anılmaya başlamıştır.

Yaptığı saldırılar ile 3 kişinin ölümüne sebebiyet veren Ted Kachinsky arandığı dönemde hazırladığı bildirinin bir gazetede yayınlanması karşılığında teslim olacağını açıklamış ve bunun sonucunda pek de itibar görmeyen çalışmaları önemli gazetelerde yer bulmuştur. Sanayi Toplumu ve Geleceği adlı bildirisi Washington Post ve New York Times’da yayınlanmıştır.

Çalışmalarında teknolojinin ve beraberinde getirdiği endüstrileşmenin toplumda ve insanlarda oluşturduğu sorunlara işaret eden Kachinsky endüstrileşmeye karşı herkesin mücadele etmesini istemektedir. Teknolojinin getirdiği iş bölümü ve uzmanlaşmanın bireylerin özgürlüğünü engellediğini düşünen ve bireyler arasında bir bağımlılık oluşturduğunu ileri süren Kachinsky aşırı toplumsallaşmayı işaret eder. Toplumda elde edilen rollere karşıdır. Endüstrileşen bu sistemin insanların itibarını elinden aldığını düşünür. Bu bağlamda insanların teknolojiye karşı koymasını ve bu sistemin alaşağı edilmesini ister.

Kachinsky, teknolojiyi küçük ve büyük ölçekli teknolojiler olmak üzere ikiye ayırıyor. Küçük ölçekli teknolojileri insanlar tarafından dışarıdan yardım almaksızın ve örgütsel bir yapılanma gerektirmeyen teknolojiler şeklinde büyük ölçekli teknolojileri ise örgütlenme ve yatırım gerektiren teknolojiler olarak tanımlamıştır. Endüstri Devrimi ile birlikte büyük ölçekli teknolojilerin ortaya çıktığına işaret eden Kachinsky sorunun burada başladığını düşünmektedir.

Sanayileşmenin gelişmesinin ve insanı üretim ve tüketim noktasında esir haline getirmesinin gelecekte insanlar için büyük bir sorun oluşturacağı aşikar. Bakalım bizi nasıl bir gelecek bekliyor.

Ertuğrul YEŞİLKAYA

About Author

Uluslararası İlişkiler mezunu, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans öğrencisi [email protected]

Leave A Reply