İNGİLİZCE A1 SEVİYESİ 250 KELİME | İlim ve Medeniyet

Yusuf İzzettin Okumuş ile İngilizce A1 seviyesinde okumalar yapıyorduk ve çıkardığımız kelimeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. A1 seviyesinde karşılaştığımız bu kelimelerin sizler için bir sözlük görevi görmesini temenni ediyorum.

Hata varsa bize aittir ve yorumlarda bildirirseniz çok memnun oluruz.

Aşağıdaki İngilizce kelimelerin okunuşunu yazabilirsiniz.

250’den fazla kelime bulunmaktadır. Faydalı olması temennisiyle…

 

İngilizcesi Türkçesi İngilizcesinin okunuşu
Lockdown Karantina
Confine Kapatmak, sınıflandırmak
Becasuse of Yüzünden
There Orada
Student Accommodation Öğrenci yurdu
Lecture Ders
After that Bundan sonra
Held Tutmak
Have to- had to Zorunda olmak
Bar Bar
Place Yer
That Şu, ki
Luckily Çok şükür
Cool Harika
Still Henüz, hala
By Tarafından
Of In, in
Then O zaman, sonra
On Üzerinde
Actually Aslında
Quite Oldukça, sessiz
Thing Şey
Use Kullanmak
Article Makale
Discussion Tartışma
Discuss Tartışmak
With İle
Those Şunlar
Enjoy Zevk almak, eğlenmek
Both Her ikisi de
Town Kasaba
Leave Ayrılmak
Miss Özlemek
Keep Tutmsk
Jogging Hafif koşu
Once Bir kere, evvel zaman içinde
Easter Paskalya
Hope Ummak
Somewhere Bir yere, bir yerde
To be Olmak
From -dan, den
While İken
Meet Buluşmak
On the same day Aynı günde
Excited Heyecanlı
Jumper Atlamacı, tulum
Bag Çanta
Arrive Varmak, ulaşmak
Hug Kucaklamak
Stand Ayakta durmak
Them Onlar
Nervous Sinirli
Take Almak
Upset Üzgün
Carpet Halı
Draw Çizmek
Break time Teneffüs, ara
Just like Aynı, tıpkı
Jealous Kıskanç
Although Buna rağmen
Grow up Büyümek, yetişmek
When -dığında, ne zaman?
Move Hareket etmek
Opposite Karşı, zıt
Talented Yetenekli
Would like İstemek
Together Birlikte
Evening Akşam
Order Sipariş etmek
Almost Neredeyse
Also Ayrıca
Fur Tüy
All Hepsi
Soon Yakında
Both Her ikisi de
Weekday Hafta içi
Prepare Hazırlanmak
Cereal Tahıl, mısır gevreği
Which Hangi, ki
Howewer Buna rağmen
Occasionally Ara sıra
Less Daha az
Around Etrafında
Leave Ayrılmak, terk etmek
Need Gerekmek
As soon as En kısa zamanda, yapar yapmaz
During Boyunca
Prefer Tercih etmek
Make sure Emin olmak
Neighborhood Mahalle
Building Bina
Field Alan
Pool Havuz
Even Bile
Spring Bahar
Call Aramak, isimlendirilmek
Suburb Varoş, banliyö
Main Street Ana cadde
İmagine Hayal etmek
Crime Suç
Next to yakınında
Just Sadece, yalnızca
Busy Meşgul
Beside Yanında, üstelik
Currently Günümüzde, şuan
İncluding İçermek
Another Bir diğeri
Documentary Belgesel
For hours saatlerce
Productive Verimli, üretken
Suggestion Öneri
Stupid Aptal
Convenient Uygun, müsait
That O, ki
Get Almak
Sofa Kanepe
Bookshelves Kitap rafı
Try on Denemek
To be sure Emin olmak
Buy Satın almak
Birthday Doğum günü
Present Hediye
Too Ayrıca, da, de
At that moment O anda
Happen Olmak
Fear Korkmak
Someone Birisi
Steal Çalmak
Furniture Mobilya
Permission İzin
Seem Görünmek
Scary Korkunç
Tip Bahşiş
Probably Muhtemelen
Situation Durum
Get ill Hastalanmak
Accident Kaza
Attack Saldırmak
Strange Garip, yabancı
Worry Endişelenmek
Disappear Ortadan kaybolmak
Experience Tecrübe
Sociable Sosyal
Creature Varlık
Lonely Yalnız
Rent Kiralamak
Resident Sakin, vatandaş
Custom Gelenek
Surprised Şaşırmış
Conversation Konuşma, sohbet
Asking Sormak
Effective Etkili
İnformation Bilgi
İnto İçine
Like Gibi
The rest of Kalanı
Few Birkaç
Former Önceki
Teach Öğretmek
Weird Garip
Wave Dalgalanmak
İn fact Aslında
Path Yol, patika
Several Birkaç
Floor Zemin
Responsible Sorumlu
İn case Diye, durumunda
Anything Herhangi bir şey
Wrong Yanlış
Pretend Numara yapmak
Advertising Reklam
Couple Çift
Mall AVM
Four Fuar, 4
Giant Devasa
Entertainment Eğlence
Amusement Eğlence
Roller coaster Hızlı tren
Nowaday Günümüzde
Decade On yıl
Hang out Takılmak
Entire Tamamı, hepsi
Provide Sağlamak
Food court Yemek katı
Left Kalmak, artmak
Pastime Eğlence, hobi
Remain Kalmak, artmak
Hopefully Ümitle, umutla
Prefer Tercih etmek
Uncertain Belirsiz
İmmediately Hemen
Begin Başlamak
Sightseeing Gezme, gezi
Statue Heykel
Liberty Özgürlük
Square Meydan
Unfortunately Ne yazık ki
Fall Şelale, düşmek
Ride Sürmek
Straight Doğru, düz
Midnight Gece yarısı
Further Daha ileri
Exciting Heyecanlı
Stay Kalmak
Apart from -dışında
Thansgiving Şükran günü
Celebrated Ünlü
Grow Büyümek, yetişmek
Pilgrim Hacı
İnvite Davet etmek
Harvest Hasat
Common Ortak
Sweet Tatlı
Pumpkin Kabak
Parade Geçit
Marching Yürüyüş
Following Ertesi, takip eden
Sale Satmak
Put Koymak
Suppose Varsaymak
Take place Olmak, gerçekleşmek
Calendar Takvim
Last Son
Like Sevmek, gibi
Cupboard Dolap, büfe
Pan Tava
Catch Yakalamak
According -e göre
Easter Paskalya
Church bell Kilise çanı
Heard Duymak
Competitor Yarışmacı
Throw Atmak
Piece Parça
Give up Bırakmak, vazgeçmek
Wearable Giyilebilir
Device Alet
İmplant Nakletmek
Gadget Cihaz
Exist Var olmak
Pocket Cep
Became Olmak
Complicated Karışık
Collect Toplamak
Kind Çeşit, tür, hoş, iyi
Tracker İzci
Movement Hareket
Breast Göğüs
İnside içinde
Measure Ölçmek
Blood pressure Kan basıncı
Advice Tavsiye vermek
So that Böylece, için
Share Paylaşmak
Soft Yumuşak
Pattern Şekil
Jewellery Mücevher
Necklace Gerdanlık
Match Eşleşmek
Alert Alarm, uyarı
Hat Şapka
Headphone Kulaklık
Burn Yakmak
Wood Tahta
İnclusion İçine alma, dahil etmek
Community Topluluk
Taste Tat
Nearly Neredeyse
Dish Yemek
Regional Bölgesel
Stage Aşama
Downtown Şehir merkezi, çarşı
As well as Birlikte
Participate Katılmak
Cheery Kiraz
Blossom Açılmak, büyümek
Gift Hediye
Mayor Belediye başkanı
Kite Uçurtma
Firework Havai fişek
Friendship Dostluk
Probably Muhtemelen
Attract Cezbetmek

Hazırlayanlar: Yusuf İzzettin Okumuş & Ozan Dur

İngilizce A1 Seviyesinde sık kullanılan 250 kelime

 

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih-YL / Filistin Çalışmaları [email protected] Polyglot, Dillere dair.


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul