İLİM VE MEDENİYET TOPLULUĞUNA KATILMAK İSTER MİSİNİZ?

0

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlim ve Medeniyet Topluluğu, üniversite bünyesinde eğitim görmekte olan gençlerin kendi enerji ve hayallerinin farkında olmasını sağlayarak; geçmişimizden geleceğimize köprü olmak misyonunu üstlenmiştir. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki, üniversitemizin gençleri taşıdıkları cevherin farkına varıp onu işleyebilirler ise dünyada fark yaratacaktır. Kişisel yeteneklerine güvenen, girişimci, özgür düşünce sahibi, fikirlerini ortaya koymaktan çekinmeyen ve her platformda fikirlerinin savunucusu olan dinamik genç kadrolar oluşturarak, üyelerimizi topluma liderlik edebilecek donanıma kavuşturmak asli vazifelerimiz arasındadır.

Gençlerimiz ülkemiz için her zaman en değerli insan kaynağı olmuştur. Çağımızda insan kaynaklarının niteliği küresel rekabetin de odak noktası haline gelmiştir. Türkiye genç ve dinamik nüfus gücünü, kalkınmada itici bir güce dönüştürmek mecburiyetindedir. Bugünün gençlerinin yarının yönetici ve uygulayıcıları olacağı göz önüne alındığında, güçlü bir Türkiye’nin, uluslararası alanda çok daha etkin, saygın bir aktör ve bölgesinde lider ülke olmaması için bir neden yoktur.

Gerek dış politika alanında, gerekse siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyokültürel alanda belirlenecek olan hedeflere ulaşılması ancak, var olan sorunlara değil, vizyona ve hedefe odaklanan stratejilerin, gençliğimiz başta olmak üzere tüm halkımızca sahiplenilmesi, tüm kurumlar tarafından eşgüdüm sağlanarak uygulanması ve bu sinerjinin toplumsal bütünleşmeyi ideal noktaya taşıması ile mümkün olabilecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlim ve Medeniyet Topluluğu 2014 yılı Nisan ayında start alarak “Sağlam Genç, Lider Üniversite” vizyonu ile üniversitemizi zirveye taşıyacak gençliğin bir araya geleceği, gerek sosyal bilimler gerek fen bilimleri alanlarında ortak akıl oluşturacak bir hareket olacaktır.

Topluluğumuza katılmak için katılım formunu doldurmanız gerekmektedir.

KATILIM FORMU İÇİN TIKLAYIN

İLİM VE MEDENİYET TOPLULUĞU SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Leave A Reply