DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLER: BÜYÜKELÇİ VE ELÇİ FARKI NEDİR?

0

Büyükelçi, bir devleti başka bir devlet nezdinde temsil eden şahıstır. Devlet başkanı tarafından atanır; muhatabı yabancı devletin başkanıdır. Bunlara ek olarak elçi ve konsolos arasındaki farklar da eklenebilir.

Şu sınıflara ayrılır:

1 — Büyükelçi: En yüksek dereceli temsilcidir. 1918’e kadar yalnız büyük devletler birbirlerine büyükelçi gönderirlerdi. Bu devletler şunlardı: ABD, Japonya, Türkiye, Rusya, Avusturya – Macaristan, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere. Meselâ Çin bile, ancak ortaelçi gönderirdi. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra en önemsiz devletler bile birbirlerine büyükelçi gönderir oldular, eski gelenek yıkıldı.

  1. — Ortaelçi: Büyükelçiden sonra gelen temsilci derecesidir.
  2. — Mukim siyasi temsilci: Daha küçük siyasî temsilcidir; birbirleriyle çok az siyasî ilgisi olan devletlerarasında gönderilir.
  3. — Olağanüstü temsilci: Her hangi bir mesele üzerinde o meseleyi halletmek üzere geçici olarak gönderilmiş siyasî temsilcidir.
  4. — Maslahatgüzar: Geçici olarak elçinin yerini tutan siyasi temsilci.

Leave A Reply