ÇEKİMLİ HALLERİYLE 500 İBRANİCE FİİL | İlim ve Medeniyet

 

Değerli arkadaşlar ve hocalarım,

Şimdi sizlerle bir fiil listesi paylaşmak istiyorum. Fiiller yaklaşık 500 tane ve her birisinin bir grubu var. Bunlar düzenli ve düzensiz olanlardır. Düzenli olanların çekimi görece daha kolaydır. Düzensiz olanlar boğaz harfi dediğimiz א,ה,ח,ע Alef, He, Het ve Ayn harflerini almakta ve çekerken değişime uğramaktadır. Bir fiilde bu harflerden birisini görürseniz o büyük ihtimalle düzensizdir. Bu liste dili bilenler için hazırlanmıştır. Dili bilmeyenler sadece geçmiş zaman ve mastarlarını öğrenmeye çalışırlarsa çok güzel olur. Fiillerin anlamlarını bilmek ve ona göre çalışmak çok isabetli olur. Liste halinde Anki gibi uygulamalara da yükleyebilirsiniz. Şimdiden faydalı olmasını Yüce Rabbim’den niyaz ederim. Çalışma bizden başarı Allah’tandır.

 

Türkçesi Mastar Emir Gelecek zaman Şimdiki zaman Geçmiş Zaman
Kapatmak לִסְגֹּר סְגוֹר יִסְגֹּר סוֹגֵר סָגַר
Kırmak לִשְׁבֹּר שְׁבוֹר יִשְׁבֹּר שׁוֹבֵר שָׁבַר
Bitirmek לִגְמֹר גְּמוֹר יִגְמֹר גּוֹמֵר גָּמַר
Öğrenmek

Study

לִלְמֹד לְמָד יִלְמַד לוֹמֵד לָמַד
Kaydetmek

 

לִרְשֹׁם רְשׁוֹם יִרְשֹׁם רֹשֶׁם רָשַׁם
Atmak לִזְרֹק זְרֹק יִזְרֹק זוֹרֵק זָרַק
Doğru olmak לִצְדוֹק יִצְדַּק צוֹדֵק צָדַק
Ölçmek-

Denemek

לִמְדֹּד מְדוֹד יִמְדֹּד מוֹדֵד מַדָּד
Zıplamak לִקְפֹּץ קְפֹץ יִקְפֹּץ קוֹפֵץ קָפַץ
Hatırlamak לִזְכֹּר זָכוּר יִזְכֹּר זוֹכֵר זָכַר
Susmak לִשְׁתֹּק שְׁתֹק יִשְׁתֹּק שׁוֹתֵק שָׁתַק
Yazmak לִכְתֹּב כְּתוֹב יִכְתֹּב כּוֹתֵב כָּתַב
Kontrol Etmek לִבְדֹּק בְּדֹק יִבְדֹּק בּוֹדֵק בָּדַק
İhanet etmek לִבְגֹּד בְּגוֹד יִבְגֹּד בּוֹגֵד בָּגַד
Sebep olmak לִגְרֹם גְּרוֹם יִגְרֹם גּוֹרֵם גָּרַם
Dans etmek לִרְקֹד רְקוֹד יִרְקֹד רוֹקֵד רָקַד
Uzanmak לִשְׁכַּב שְׁכַב יִשְׁכַּב שׁוֹכֵב שָׁכַב
Sürmek לִרְכֹּב רְכַב יִרְכַּב רוֹכֵב רָכַב
Ezmek לִדְרֹס דְּרֹס יִדְרֹס דּוֹרֵס דָּרַס
Kiralamak לִשְׂכֹּר שְׂכוֹר יִשְׂכֹּר שׂוֹכֵר שָׂכָר
Korumak לִשְׁמֹר שְׁמֹר יִשְׁמֹר שׁוֹמֵר שָׁמַר
İçermek לִכְלֹל כְּלוֹל יִכְלֹל כּוֹלֵל כָּלַל
Acı çekmek לִסְבֹּל סְבוֹל יִסְבֹּל סוֹבֵל סָבַל
Vurmak, kapı çalmak לִדְפֹּק דְּפוֹק יִדְפֹּק דֹּפֶק דָּפַק
Saymak לִסְפֹּר סְפּוֹר יִסְפֹּר סוֹפֵר סָפַר
Buluşmak לִפְגֹּשׁ פְּגוֹשׁ יִפְגֹּשׁ פּוֹגֵשׁ פָּגַשׁ
Tutmak לִתְפֹּס תְּפֹס יִתְפֹּס תּוֹפֵס תָּפַס
İletmek לִמְסֹר מְסוֹר יִמְסֹר מוֹסֶר מָסַר
Nefes almak לִנְשֹׁם נְשֹׁם יִנְשֹׁם נוֹשֵׁם נָשַׁם
Giymek לִלְבֹּשׁ לְבַשׁ יִלְבַּשׁ לוֹבֵשׁ לָבַשׁ
Çekmek לִמְשֹׁךְ מְשׁוֹךְ יִמְשֹׁךְ מוֹשֵׁךְ מָשַׁךְ
Dökmek לִשְׁפֹּךְ שְׁפוֹךְ יִשְׁפֹּךְ שׁוֹפֵךְ שָׁפָךְ
Kapatmak לִסְתֹּם סְתוֹם יִסְתֹּם סוֹתֵם סָתַם
Yakmak לִשְׂרֹף שְׂרוֹף יִשְׂרֹף שׂוֹרֵף שָׂרָף
Büyümek לִגְדֹּל גְּדַל יִגְדַּל גָּדֵל גָּדַל

 

Grup 2

İlk Harfi boğaz harfinden biri olan istisna çekimler.

Boğaz harfleri ise (ע, ח, ה, א)

Geçmek לַעֲבֹר עֲבוֹר יַעֲבֹר עוֹבֵּר עָבַר
Kesmek לַחְתֹּךְ חָתוֹךְ יַחְתֹּךְ חוֹתֵךְ חָתַךְ
Rüya görmek,

Hayal kurmak

לַחֲלֹם יַחֲלֹם חוֹלֵם חָלַם
Düşünmek לַחֲשֹׁב חֲשׁוֹב יַחֲשֹׁב חוֹשֵׁב חָשַׁב
Öldürmek לַהֲרֹג הָרוֹג יַהֲרֹג הוֹרֵג הָרַג
Terk etmek לַעֲזֹב עֲזֹב יַעֲזֹב עוֹזֵב עָזַב
Geri dönmek לַחֲזֹר חֲזֹר יַחֲזֹר חוֹזֵר חָזַר
Korkmak, לַחֲשֹׁשׁ יַחֲשֹׁשׁ חוֹשֵׁשׁ חֲשָׁשׁ
Çalışmak לַעֲבֹד עֲבוֹד יַעֲבֹד עוֹבֵד עָבַד
Durmak לַעֲצֹר עֲצוֹר יַעֲצֹר עֹצֶר עָצַר
Yardım etmek לַעֲזֹר עֲזֹר יַעֲזֹר עוֹזֵר עָזַר
Yıkmak לַהֲרֹס הֲרוֹס יַהֲרֹס הוֹרֵס הָרַס
Eksik olmak לַחְסֹר יֶחְסֹר חֲסֵר חָסַר
Biriktirmek לַחֲסֹךְ חֲסוךְ יַחֲסֹךְ חוֹסֵךְ חָסַךְ
Dönüşmek לַהֲפֹךְ הֲפוֹךְ יַהֲפֹךְ הוֹפֵךְ הָפַךְ
Meşgul olmak לַעֲסֹק עָסוֹק יַעֲסֹק עוֹסֵק עָסַק
Düzenlemek לַעֲרֹךְ עָרוֹךְ יַעֲרֹךְ עוֹרֵךְ עָרַךְ
Gözleri kapamak לַעֲצֹם עָצוֹם יַעֲצֹם עוֹצֵם עָצַם
Toplamak לֶאֱסֹף אֱסוֹף יֶאֱסֹף אֹסֵף אָסַף
Toplamak לֶאֱרֹז אֱרוֹז יֶאֱרֹז אֹרֶז אָרַז
Tecavüz etmek לֶאֱנֹס יֶאֱנֹס אֹנֵס אָנַס
Yasaklamak לֶאֱסֹר אֱסוֹר יֶאֱסֹר אוֹסֵר אָסַר
Sürmek לֶאֱרֹךְ יֶאֱרַךְ אֹרֶךְ אָרַךְ
Tükenmek לֶאֱזֹל יֶאֱזַל אוֹזֵל אָזַל
Yemek לֶאֱכֹל אֱכוֹל יֹאכַל אֹכֶל אָכַל
Sevmek לֶאֱהֹב אָהוּב יֹאהַב אוֹהֵב אָהַב
Söylemek לוֹמַר אֱמֹר יֹאמַר אוֹמֵר אָמַר

 

Kökün ikinci harfi boğaz harfi olanlar

Sormak לִשְׁאֹל שְׁאַל יִשְׁאַל שׁוֹאֵל שָׁאַל
Bağırmak לִצְעֹק צְעַק יִצְעַק צוֹעֵק צָעַק
Gülmek לִצְחֹק צְחַק יִצְחָק צוֹחֵק צָחַק
Acımak לִכְאֹב יִכְאַב כּוֹאֵב כָּאַב
Sinirlenmek לִכְעֹס יִכְעַס כּוֹעֵס כַּעַס
Sürüklemek לִסְחֹב סְחַב יִסְחַב סוֹחֵב סָחַב
Baskı uygulamak לִלְחֹץ לְחַץ יִלְחַץ לוֹחֵץ לַחַץ
Seçmek לִבְחֹר בְּחַר יִבְחַר בּוֹחֵר בָּחַר
Sürmek לִנְהֹג נְהַג יִנְהַג נוֹהֵג נָהַג
İtmek לִדְחֹף דְּחַף יִדְחַף דּוֹחֵף דַּחַף
Yıkamak לִרְחֹץ רְחַץ יִרְחַץ רוֹחֵץ רָחַץ
Endişelenmek לִדְאֹג דְּאַג יִדְאַג דּוֹאֵג דָּאַג
Giymek לִנְעֹל נְעַל יִנְּעֵל נוֹעֵל נַעַל
Islık çalmak לִלְחֹשׁ לְחַשׁ יִלְחַשׁ לוֹחֵשׁ לָחַשׁ
Tadına bakmak לִטְעֹם טְעַם יִטְעַם טוֹעֵם טַעַם

 

Kökün üçüncü harfi boğaz harfi olanlar (ע,ח,ה)

Duymak לִשְׁמֹעַ שְׁמַע יִשְׁמַע שׁוֹמֵעַ שָׁמַע
Göndermek לִשְׁלֹחַ שְׁלַח יִשְׁלַח שׁוֹלֵחַ שָׁלַח
Açmak לִפְתֹּחַ פְּתַח יִפְתָּח פּוֹתֵחַ פָּתַח
Gözlerini açmak לִפְקֹחַ פְּקַּח יִפְקַּח פּוֹקֵחַ פַּקָּח
Unutmak לִשְׁכֹּחַ שְׁכַח יִשְׁכַּח שׁוֹכֵחַ שָׁכַח
Yırtmak לִקְרֹעַ קְרַע יִקְרַע קוֹרֵעַ קָרַע
Kaynatmak לְרָתוּחַ יִרְתַּח רוֹתֵחַ רָתַח
Bağışlamak לִסְלֹחַ סְלַח יִסְלַח סוֹלֵחַ סָלַח
Kararlaştırmak לִקְבֹּעַ יִקָּבַע קוֹבֵעַ קָבַע
Uzatmak, ifade etmek לִמְתֹּחַ מְתַח יִמְתַּח מוֹתֵחַ מָתַח
Yaralamak לִפְגֹּעַ פְּגַע יִפְגַּע פּוֹגֵעַ פָּגַע
Batmak לִשְׁקֹעַ שְׁקַע יִשְׁקַע שׁוֹקֵעַ שָׁקַע
Yutmak לִבְלֹעַ בְּלַע יִבְלַע בּוֹלֵעַ בָּלַע
Boyamak לִצְבֹּעַ צְבַע יִצְבַּע צוֹבֵעַ צָבַע
Yapıştırmak לִתְקֹעַ תְּקַע יִתְקַע תּוֹקֵעַ תָּקַע
Yaymak, bulaştırmak לִמְרֹחַ מְרַח יִמְרַח מוֹרֵחַ מָרַח
Zahmet çekmek לִטְרֹחַ יִטְרַח טוֹרֵחַ טָרַח
Kaçmak לִבְרֹחַ בְּרַח יִבְרַח בּוֹרֵחַ בָּרַח
Engellemek לִמְנֹעַ מְנַע יִמְנַע מוֹנֵעַ מָנַע
Mutlu olmak לִשְׂמֹחַ יִשְׂמַח שָׂמֵחַ שָׂמַח

 

Kökün ilk harfi zayıf olanlar. Bu ilk harf gelecekte, emirde ve mastarda düşüyor.

Oturmak לָשֶׁבֶת שֵׁב יֵשֵׁב יוֹשֵׁב יָשַׁב
Aşağı inmek לָרֶדֶת רֵד יֵרֵד יוֹרֵד יָרַד
Doğurmak לָלֶדֶת תֵּלֵד יוֹלֶדֶת יָלְדָה
Gitmek לָלֶכֶת לֵךְ יֵלֵךְ הוֹלֵךְ הָלַךְ
Bilmek לְדַעַת דַּע יֶדַע יוֹדֵעַ יָדַע
Almak לָקַחַת קַח יִקַּח לוֹקֵחַ לָקַח
Düşmek לִפוֹל יִפֹּל נוֹפֵל נָפַל
Damlamak,

Akmak

לִנְזֹל יִזֵל נוֹזֵל נָזַל
Vermek לָתֵת תֵּן יִתֵּן נוֹתֵן נָתָן
Seyahat etmek לִנְסֹעַ סַע יִסַּע נוֹסֵעַ נָסַע
Dokunmak לָגַעַת-לִנְגֹּעַ גַּע יִגַּע נוֹגֵעַ נָגַע
Uyumak לִישֹׁן שֵׁן יִשָׁן יָשֵׁן יָשָׁן
-ebilmek,

Can (ing)

יָכוֹל יָכוֹל

 

Kökün son harfi He ise (ה)

Satın almak לִקְנוֹת קְנֵה יִקְנֶה קוֹנֶה קָנָה
İçmek לִשְׁתּוֹת שְׁתֵה יִשְׁתֶּה שׁוֹתֶה שָׁתָה
İstemek לִרְצוֹת יִרְצֶה רוֹצָה רָצָה
İnşa etmek לִבְנוֹת בְּנֵהּ יִבְנֶה בּוֹנֶה בָּנָהּ
Dönmek לִפְנוֹת פְּנֵה יִפְנֶה פּוֹנֶה פָּנָה
Olmak לִקְרוֹת יִקְרֶה קוֹרֶה קָרָה
Ağlamak לִבְכּוֹת יִבְכֶּה בּוֹכֶה בָּכָה
Olmak לִהְיוֹת יִהְיֶה הָיָה
Bağlı olmak לִתְלוֹת תְּלֵה יִתְלֶה תּוֹלֶה תָּלָה
Yaşamak לִחְיוֹת יִחְיֶה חַי הָיָה חַי
Kazanmak לִזְכּוֹת יִזְכֶּה זוֹכֶה זָכָה
Söndürmek לִכְבּוֹת יִכְבֶּה כָּבֶה כָּבָה
Zayıflamak לִרְזוֹת יִרְזֶה רָזֶה רָזָה
Sapmak לִסְטוֹת יִסְטֶה סוֹטֶה סָטָה

 

Kökün ilk harfi boğaz harfi ise;

Yükselmek לַעֲלוֹת עֲלֵה יַעֲלֶה עוֹלֶהּ עָלָה
Cevap vermek לַעֲנוֹת עֲנֵה יַעֲנֶה עוֹנֶה עָנָה
Yapmak לַעֲשׂוֹת עָשֵׂה יַעֲשֶׂה עוֹשֶׂה עָשָׂה
Park etmek לַחֲנוֹת חַנֶּה יַחֲנֶה חוֹנֶה חַנָּה
Hastalanmak לָחַלּוֹת יֶחֱלֶה חוֹלֶה חָלָה
Pişirmek לֶאֱפוֹת יֹאפֶה אֹפֶה אַפָּהּ

 

Kökün ikinci harfi boğaz harfi ise,

Görmek לִרְאוֹת רְאֵה יִרְאֶה רוֹאֶה רָאָה
Hata yapmak לִטְעוֹת יִטְעֶה טוֹעֶה טָעָה
Ertelemek לִדְחוֹת דְּחֵה יִדְחֶה דּוֹחֶה דָּחָה
Okumak לִקְרֹא יִקְרָא קוֹרֵא קָרָא
Bulmak לִמְצֹא מְצָא יִמְצָא מוֹצֵא מָצָא
Beğenmek לִמְצֹא חֵן יִמְצָא חֵן מוֹצֵא חֵן מָצָא חֵן
Nefret etmek לִשְׂנֹא יִשְׂנָּא שׂוֹנֵא שָׂנֵא
Taşımak לָשֵׂאת יִשָּׂא נוֹשֵׂא נָשָּׂא
Dışarı çıkmak לָצֵאת צֵא יֵצֵא יוֹצֵא יָצָא

 

Kökün ikinci harfi yod veya ve ise (י,ו)

Kalkmak לָקוּם קוּם יָקוּם קָם קָם
Koymak לָשִׂים שִׂים יָשִׂים שָֹם שָֹם
Dikkat etmek לָשִׂים לֵב שִׂים לֵב יָשִׂים לֵב שָׂם לֵב
Yaşamak לָגוּר יָגוּר גָּר הָיָה גָּר
Şarkı söylemek לַשִּׁיר שִׁיר יָשִׁיר שַׂר שָׁר
Ölmek לָמוּת יָמוּת מֵת מֵת
Koşmak לָרוּץ רוּץ יָרוּץ רָץ רָץ
Hareket etmek לָזוּז זוּז יָזוּז זָז זָז

 

Kökün son harfi boğaz harfi ise

Dinlenmek לָנוּחַ יָנוּחַ נָח נָח
Gelmek לָבוֹא בּוֹא יָבוֹא בָּא בָּא

 

Piel Grubu Fiiller

Öğretmek לְלַמֵּד לָמֵד מְלַמֵּד לִמֵּד
Düzeltmek לְתַקֵּן תַּקֶן יְתַקֵּן מְתָקֵן תִּקֵּן
Düzenlemek לְסַדֶר סַדֶר יְסַדֵּר מְסָּדֵר סִדֵּר
Konuşmak לְדַבֵּר דַּבֵּר יְדַבֵּר מְדַבֵּר דִּבֵּר
Kabul etmek לְקַבֵּל קַבֵּל יְקַבֵּל מְקַבֵּל קִבֵּל
Çalmak לְנַגֵּן נַגֵּן יִנַגֵּן מְנַגֵּן נִגֵּן
Rica etmek לְבַקֵּשׁ בַּקֵשׁ יְבַקֵּשׁ מְבַקֵּשׁ בִּקֵּשׁ
Aramak לְחַפֵּשׂ חַפֶּשׁ יְחַפֵּשׂ מְחַפֵּשׂ חִפֵּשׂ
Çözmek לְפַטֵּר פַּטֶר יְפַטֵּר מְפַטֵּר פִּיטֶר
Ödemek לְשַׁלֵּם שָׁלֵם יְשַׁלֵּם מְשַׁלֵּם שִׁלֵּם
Ziyaret etmek לְבַקֵּר בַּקֶר יְבַקֵּר מְבַקֵּר בִּקֵּר
Anlatmak לְסַפֶּר סַפֶּר יְסַפֵּר מְסַפַּר סִפֵּר
Yalan söylemek לְשַׁקֵּר יְשַׁקֵּר מְשַׁקֵּר שִׁקֵּר
İlgilenmek לְטַפֵּל טַפֵּל יְטַפֵּל מְטַפֵּל טִפֵּל
Fotoğraf çekmek לְצַלֵּם צַלֵּם יְצַלֵּם מְצַּלֵם צִלֵּם
Pişirmek לְבַשֵּׁל בַּשֶׁל יְבַשֵּׁל מְבַשֵּׁל בִּשֵּׁל
Tatmin etmek/olmak

Tedarik etmek

לְסַפֵּק סָפֵק יְסַפֵּק מְסַפֵּק סִפֵּק
Geri kalmak לְפַגֵּר יְפַגֵּר מְפַגֵּר פִּגֵּר
Gezmek לְטַיֵּל טַיֵל יְטַיֵל מְטַיֵּל טִיֵל
Saygı duymak לְכַבֵּד כָּבֵּד יְכַבֵּד מְכַבֵּד כִּבֵּד
Büyütmek לְגַדֵּל גָּדַל יִגְדַּל מִגְדַּל גִּדֵּל
Bağlantıyı kesmek לְנַתֵּק נַתַק יִנָּתֵק מְנַתֵּק נִתֵּק
Tehlikeye atmak לְסַכֵּן יְסַכֵּן מְסַכֵּן סִכֵּן
Doğrulamak לְאַשֵּׁר אֲשֶׁר יְאַשֵּׁר מְאֲשֶׁר אִשֵּׁר
İptal etmek לְבַטֵּל בָּטֵל יִבַטֵל מְבַטֵּל בִּטֵּל
Evlat edinmek לְאַמֵּץ אַמֶץ יְאַמֵּץ מְאֲמָץ אִמֵּץ
Vazgeçmek לְוַתֶר וַתֵּר יִוַתֵר מְוַתֵּר וִתֵּר
Saptırmak לְסַלֵּף סַלֶף יְסַלֵּף מְסַלֵּף סִלֵּף
Kaybetmek לְאַבֵּד יְאַבֵּד מְאַבֵּד אִבֵּד
Tereddüt etmek לְהַסֵּס יְהַסֵּס מְהַסֵּס הִסֵּס
Yenilemek לְחַדֵּשׁ חַדֵשׁ יְחַדֵּשׁ מְחָדֵשׁ חִדֵּשׁ
Sömürmek לְנַצֵּל נַצֵּל יְנַצֵּל מְנַצֵּל נִצֵּל
Yönlendirmek לְכַוֵּן כַּוֵן יְכַּוֵן מְכַוֵן כִּוֵן
Tuşlamak לְחַיֵּג חַיֵּג יְחַיֵּג מְחַיֵּג חִיֵּג
Güçlendirmek לְחַזֵּק חַזֵק יְחַזֵּק מְחַזֵּק חִזֵּק
Isıtmak לְחַמֵּם חַמֵּם יְחַמֵּם מְחַמֵּם חִמֵּם
Bölmek לְחַלֵּק חֵלֶק יְחַלֵּק מְחַלֵּק חִלֵּק
Geç kalmak לְעַכֵּב עַכֵּב יְעַכֵּב מְעַכֵּב עִכֵּב
Sindirmek לְעַכֵּל יְעַכֵּל מְעַכֵּל עִכֵּל
Sigara içmek לְעַשֵּׁן יְעַשֵּׁן מְעַשֵּׁן עִשֵּׁן
Utanmak לְבַיֵשׁ יְבַיֵשׁ מְבַיֵשׁ בִּיֵשׁ
Çizmek לְצִיר צַיֵר יְצַיֵר מְצַיֵר צִיֵר
Gülümsemek לְחַיֵךְ חַיֵךְ יְחַיֵּךְ מֵחֵיֵךְ חִיֵךְ
Gerçekleştirmek לְקַיֵּם קַיֵם יְקַיֵם מְקַיֵּם קִיֵּם
Bitirmek לְסַיֵּם סַיֵם יְסַיֵּם מְסַּיֵם סִיֵם

 

תרגם kalıbında olanlar

Tercüme etmek לְתַרְגֵּם תַּרְגֵּם יְתַרְגֵּם מְתַרְגֵּם תִּרְגֵּם
Telefon etmek לְטַלְפֵּן טַלְפֵּן יְטַלְפֵּן מְטַלְפֵּן טִלְפֵּן
Kirletmek לְלַכְלֵךְ יְלַכְלֵךְ מְלַכְלֵךְ לִכְלֵךְ
Bozmak לְקַלְקֵל יְקַלְקֵל מְקַלְקֵל קִלְקֵל
Aramak לְצַלְצֵל צַלְצֵל יְצַלְצֵל מְצַלְצֵל צִלְצֵל
Düzenlemek לְאַרְגֵּן אַרְגֵּן יְאַרְגֵּן מְאַרְגֵּן אִרְגֵּן
Çene yapmak לְטַשְׁטֵשׁ יְטַשְׁטֵשׁ מְטַשְׁטֵשׁ טִשְׁטַשׁ
Görüşme yapmak לְרַאֲיָן יְרַאְיֵן מְרַאְיֵן רִאְיֵן
Planlamak לְתַכְנֵן יְתַכְנֵן מְתַכְנֵן תִּכְנֵן
İmkan dahilinde olmak לְאַפְשֵׁר יְאַפְשֵׁר מְאַפְשֵׁר אִפְשָׁר
Yayımlamak לְפַרְסֵם פַּרְסֵם יְפַרְסֵם מְפַרְסֵם פִּרְסֵם
Hayal kırıklığına uğratmak לְאַכְזֵב יְאַכְזֵב מְאַכְזֵב אִכְזֵב
Kafasını karıştırmak לְבַלְבֵּל יְבַלְבֵּל מְבַלְבֵּל בִּלְבֵּל
Kekelemek לְגַמְגֵּם יְגַמְגֵּם מְגַמְגֵּם גִּמְגֵּם
Boşa harcamak לְבַזְבֵּז יְבַזְבֵּז מְבַזְבֵּז בִּזְבֵּז
Ovmak, temizlemek לְשַׁפְשֵׁף שַׁפְשֵׁף יְשַׁפְשֵׁף מְשַׁפְשֵׁף שִׁפְשֵׁף
Coğaltmak לְשַׁכְפֵּל שַׁכְפֶּל יְשַׁכְפֵּל מְשַׁכְפֵּל שִׁכְפֶּל
Serbest bırakmak לְשַׁחְרֵר שַׁחְרֵר יְשַׁחְרֵר מְשַׁחְרֵר שִׁחְרֵר

 

קומם   şeklinde olanlar.

Canlandırmak לְקוֹמֵם יְקוֹמֵם מְקוֹמָם קוֹמֵם
Cesaretlendirmek לְעוֹדֵד עוֹדֵד יְעוֹדֵד מְעוֹדֵד עוֹדֵד
Döndürmek לְסוֹבֵב סוֹבֵב יְסוֹבֵב מְסוֹבֵב סוֹבֵב
Patlatmak לְפוֹצֵץ יְפוֹצֵץ מְפוֹצֵץ פּוֹצֵץ

 

Kökün ikinci harfi boğaz harfi olursa,

Acele etmek לְמַהֵר מַהֵר יְמַהֵר מְמַהֵר מִהֵר
Yönetmek לְנַהֵל נַהֵל יְנַהֵל מְנַהֵל נִהֵל
Tahmin etmek לְנַחֵשׁ נַחֵשׁ יְנַחֵשׁ מְנַחֵשׁ נָחֵשׁ
Yatıştırmak לְנַחֵם נַחֵם יְנַחֵם מְנַחֵם נִחֵם
Oynamak לְשַׂחֵק שַׁחֵק יְשַׂחֵק מְשַׂחֵק שִׂחֵק
Korkutmak לְפַחֵד יִפַחֵד מְפַּחֵד פִּחֵד

 

İkinci harfi boğaz harflerinden Alef veya Reş bazen de Het.

Dağılmak לְפֶרֶק פָּרֶק יְפָרֵק מְפָרֵק פֵּרֵק
Kutsamak לְבָרֵךְ בָּרֶךְ יְבָרֵךְ מְבָרֵךְ בֶּרֶךְ
Kaşımak לְגָרֵד גָּרֵד יְגָרֵד מְגָרֵד גֵּרֵד
Acele etmek לְזָרֵז זָרֵז יְזָרֵז מְזָרֵז זֵרֵז
Katılmak לְצָרֵף צָרֵף יְצָרֵף מְצָרֵף צֵרֵף
Ayrıntılandırmak לְפָרֵט פָּרֵט יְפָרֵט מְפָרֵט פֵּרֵט
Hizmet etmek לַשָּׁרֵת יְשָׁרֵת מְשָׁרֵת שֵׁרֵת
Reddetmek לְסָרֵב יְסָרֵב מְסָרֵב סֵרֵב
Kovmak לְגָרֵשׁ גָּרֶשׁ יְגָרֵשׁ מְגָרֵשׁ גֶּרֶשׁ
Tanımlamak לְתָאֵר תָּאֵר יְתָאֵר מְתָאֵר תֵּאֵר
Geç kalmak לְאַחֵר יְאַחֵר מְאַחֵר אֵחֵר

 

Kökün üçüncü harfi boğaz harfi ise,

Mutlu etmek לְשַׂמֵּחַ יְשַׂמֵחַ מְשַׂמֵּחַ שִׂמֵּחַ
Çılgınlaştırmak לְשַׁגֵּעַ יְשַׁגֵּעַ מְשַׁגֵּעַ שִׁגֵּעַ
Gerçekleştirmek לְבַצֵּעַ יְבַצֵּעַ מְבַצֵע בִּצֵּעַ
Şok etmek לְזַעְזֵעַ יְזַעְזֵעַ מְזַעְזֵעַ זִעְזַע
Eğlendirmek לְשַׁעֲשֵׁעַ יְשַׁעְשֵׁעַ מְשַׁעֲשֵׁעַ שִׁעֲשֵׁעַ
İkna etmek לְשַׁכְנֵעַ שַׁכְנֵעַ יְשַׁכְנֵעַ מְשַׁכְנֵעַ שִׁכְנֵעַ
Konuşmak לְשׂוֹחֵחַ יְשׂוֹחֵחַ מְשׂוֹחֵחַ שׂוֹחֵחַ

 

Kökün üçüncü harfi He ise ה,

Keşfetmek לְגַלּוֹת יְגַלֶּה מְגַלֶּה גִּלָּה
Beklemek לְחַכּוֹת יְחַכֶּה מְחַכֶּה חִכָּה
Taklidini yapmak לְחַקּוֹת יְחַקֶּה מְחַקֶּה חִיקָהּ
Söndürmek לְכַבּוֹת כָּבֶה יְכַבֶּה מְכַבֶּה כִּבָּה
Denemek לְנַסּוֹת נַסֵּה יְנַסֶּה מְנַסֶּה נִסָּה
Değiştirmek לְשַׁנּוֹת שָׁנֵה יְשַׁנֶהּ מְשָּׁנֶה שִׁנָה
Vakit geçirmek לְבַלּוֹת בַּלֵה יְבַלֶּה מְבַלֶּה בִּלָּה
Aldatmak לְרָמוֹת יְרַמֶּה מְרַמֶה רִמָּה
Temizlemek, boşaltmak לְפַנּוֹת יְפַנֶה מְפַנֶה פִּנָּה
Temizlemek לְנַקּוֹת יְנַקֶּה מְנַקֶּה נִקָּה
Beklemek לְצַפּוֹת צָפֶה יְצַפֶּה מְצַפֶּה צִפָּה ל-צִפָּה אֶת
Ummak לְקַוּוֹת קַוֵּה יְקַוֶּה מְקַוָּה קִוָּה
Örtmek, kaplamak לְכַסּוֹת כַּסֶה יְכַסֶּה מְכַסֶה כִּסָּה

 

Kökün üçüncü harfi boğaz harfi olanlar

Tanımak לְזַהוֹת יְזַהֶה מְזַהֶה זִהָה

 

Kökün üçüncü harfi Alef olanlar

Doldurmak לְמַלֵּא מָלֵא יְמַלֵּא מְמַלֵּא מִלֵּא
İyileştirmek לְרַפֵּא רָפֶּא יְרַפֵּא מְרַפֵּא רִפֵּא
İfade etmek לְבַטֵּא בַּטֵּא יְבַטֵּא מְבַטֵּא בִּטֵּא
Bastırmak לְדַכֵּא יְדַכֵּא מְדַכֵּא דִּכֵּא

 

Hif’il kalıbı, düzenli (salim) olanlar.

Başlamak לְהַתְחִיל יַתְחִיל מַתְחִיל הִתְחִיל
Devam etmek לְהַמְשִׁיךְ יַמְשִׁיךְ מַמְשִׁיךְ הִמְשִׁיךְ
Durmak לְהַפְסִיק יַפְסִיק מַפְסִיק הִפְסִיק
Hissetmek לְהַרְגִּישׁ יַרְגִּישׁ מַרְגִּישׁ הִרְגִישׁ
Hatırlamak לְהַזְכִּיר יַזְכִּיר מַזְכִּיר הִזְכִּיר
Açıklamak לְהַסְבִּיר יַסְבִּיר מַסְבִּיר הִסְבִּיר
İçeri sokmak,almak לְהַכְנִיס יַכְנִיס מַכְנִיס הִכְנִיס
Sinirlendirmek לְהַרְגִּיז יַרְגִּיז מַרְגִּיז הִרְגִּיז
Anlaşmak לְהַסְכִּים יַסְכִּים מַסְכִּים הִסְכִּים
Abartmak לְהַגְזִים יַגְזִים מַגְזִים הִגְּזִּים
Bırakmak לְהַשְׁאִיר יַשְׁאִיר מַשְׁאִיר הִשְׁאִיר
Yeterli olmak לְהַסְפִּיק יַסְפִּיק מַסְפִּיק הִסְפִּיק
Kaybetmek לְהַפְסִיד יַפְסִיד מַפְסִיד הִפְסִיד
Davet etmek לְהַזְמִין יַזְמִין מַזְמִין הִזְמִין
Açmak (lamba) לְהַדְלִיק יַדְלִיק מַדְלִיק הִדְלִיק
Uymak לְהַתְאִים יַתְאִים מַתְאִים הִתְּאִים
Korkutmak לְהַפְחִיד יַפְחִיד מַפְחִיד הִפְחִיד
Şaşırtmak לְהַבְהִיל יַבְהִיל מַבְהִיל הִבְהִיל
Genişletmek לְהַגְדִּיל יַגְדִּיל מַגְדִּיל הִגְדִּיל
Kısaltmak לְהַקְטִין יַקְטִין מַקְטִין הִקְּטִין
Kurmak,

Oluşturmak

לְהַרְכִּיב יַרְכִּיב מַרְכִּיב הִרְכִיב
Vurgulamak לְהַדְגִּישׁ יַדְגִּישׁ מַדְגִּישׁ הִדְגִּישׁ
Saklamak לְהַסְתִּיר יַסְתִּיר מַסְתִּיר הִסְתִּיר
Yapıştırmak לְהַדְבִּיק יַדְבִּיק מַדְבִּיק הִדְבִּיק
Baskısını yapmak לְהַדְפִּיס יַדְפִּיס מַדְפִּיס הִדְפִּיס
Yazdırmak לְהַכְתִּיב יַכְתִּיב מַכְתִּיב הִכְּתִיב
Islanmak לְהַרְטִיב יַרְטִיב מַרְטִיב הִרְטִיב
Dövmek לְהַרְבִּיץ יַרְבִּיץ מַרְבִּיץ הִרְבִּיץ
Kaydetmek לְהַקְלִיט יַקְלִיט מַקְלִיט הִקְלִיט
Tamamlamak לְהַשְׁלִים יַשְׁלִים מַשְׁלִים השלים את

השלים עם

Gerçekleştirmek לְהַגְשִׁים יַגְשִׁים מַגְּשִׁים הִגְשִׁים
Şişmanlamak לְהַשְׁמִין יַשְׁמִין מַשְׁמִין הִשְׁמִין
Endişelendirmek לְהַדְאִיג יַדְאִיג מַדְאִיג הִדְאִיג
Uzanmak לְהַשְׁכִּיב יַשְׁכִּיב מַשְׁכִּיב הִשְׁכִּיב
Uyarmak לְהַזְּהִיר יַזְהִיר מַזְהִיר הִזְהִיר
Kiralamak לְהַשְׂכִּיר יַשְׂכִּיר מַשְׂכִּיר הִשְּׂכִּיר
Kısaltmak לְהַנְמִיךְ יַנְמִיךְ מַנְמִיךְ הִנְמִיךְ
Sınırlandırmak לְהַגְבִּיל יַגְבִּיל מַגְבִּיל הִגְבִּיל

 

Kökün ilk harfi boğaz harfi olanlar

 

Geri döndürmek לְהַחֲזִיר יַחֲזִיר מַחֲזִיר הֶחֱזִיר
Karar vermek לְהַחְלִיט יַחְלִיט מַחְלִיט הֶחְלִיט
Değiştirmek לְהַחְלִיף יַחֲלִיף מַחֲלִיף הֶחֱלִיף
Dayanmak לְהַחֲזִיק יַחֲזִיק מַחֲזִיק הֶחֱזִיק
Özlemek, ekşimek לְהַחְמִיץ יַחְמִיץ מַחְמִיץ הֶחְמִיץ
İnanmak לְהַאֲמִין יַאֲמִין מַאֲמִין הֶאֱמִין
Uzatmak לְהַאֲרִיךְ יַאֲרִיךְ מַאֲרִיךְ הֶאֱרִיךְ
Dinlemek לְהַאֲזִין יַאֲזִין מַאֲזִין הֶאֱזִין
Suçlamak לְהַאֲשִׁים יַאֲשִׁים מַאֲשִׁים הֶאֱשִׁים
Yerleştirmek לְהַעֲמִיד יַעֲמִיד מַעֲמִיד הֶעֱמִיד
İletmek לְהַעֲבִיר יַעֲבִיר מַעֲבִיר הֶעֱבִיר
Yapıştırmak לְהַעֲתִּיק יַעְתִּיק מַעְתִּיק הֶעְתִּיק
Meşgul etmek לְהַעֲסִיק יַעֲסִיק מַעֲסִיק הֶעֱסִיק
Cezalandırmak לְהַעֲנִישׁ יַעֲנִישׁ מַעֲנִישׁ הֶעֱנִישׁ
Güldürmek לְהַצְחִיק יַצְחִיק מַצְחִיק הִצְחִיק
Yaptırmak לְהַפְעִיל יַפְעִיל מַפְעִיל הִפְעִיל
Reddetmek לְהַכְחִישׁ יַכְחִישׁ מַכְחִישׁ הִכְחִישׁ

 

Kökün üçüncü harfi boğaz harfi ise,

Dinletmek לְהַשְׁמִיעַ יַשְׁמִיעַ מַשְׁמִיעַ הִשְׁמִיעַ
Başarmak לְהַצְלִיחַ יַצְלִיחַ מַצְלִיחַ הִצְלִיחַ
Söz vermek לְהַבְטִיחַ יַבְטִיחַ מַבְטִיחַ הִבְטִיחַ
Rahatsız etmek לְהַפְרִיעַ יַפְרִיעַ מַפְרִיעַ הִפְרִיעַ
Etkilemek לְהַשְׁפִּיעַ יַשְׁפִּיעַ מַשְׁפִּיעַ הִשְׁפִּיעַ
İşaret etmek לְהַצְבִּיעַ יַצְבִּיעַ מַצְבִּיעַ הִצְבִּיעַ
Rahatlatmak לְהַרְגִּיעַ יַרְגִּיעַ מַרְגִּיעַ הִרְגִּיעַ
İhmal etmek לְהַזְנִיחַ יַזְנִיחַ מִזָּנִיחַ הִזָּנִיחַ
Zorlamak לְהַכְרִיחַ יַכְרִיחַ מַכְרִיחַ הִכְרִיחַ

 

Kökün ilk harfi Yod olanlar, Yarad ve Yeled gibi

Azaltmak לְהוֹרִיד יוֹרִיד מוֹרִיד הוֹרִיד
Eklemek לְהוֹסִיף יוֹסִיף מוֹסִיף הוֹסִיף

 

Kökün üçüncü harfi boğaz harfi olanlar

Bildirmek לְהוֹדִיעַ יוֹדִיעַ מוֹדִיעַ הוֹדִיעַ
Görünmek לְהוֹפִיעַ יוֹפִיעַ מוֹפִיעַ הוֹפִיעַ
Kanıtlamak לְהוֹכִיחַ יוֹכִיחַ מוֹכִיחַ הוֹכִיחַ

 

Kökün üçüncü harfi He olanlar. ה

İzin vermek לְהַרְשׁוֹת יָרְשֶׁה מַרְשֶׁה הִרְשָׁה
Karşılaştırmak לְהַשְׁווֹת יַשְׁוֶה מַשְּׁוֶה הִשְּׁוָה
Sulamak לְהַשְׁקוֹת יַשְׁקֶה מַשְׁקֵה הִשְּׁקָה
Dönmek, işaret etmek לְהַפְנוֹת יָפְנֶה מַפְנֶה הִפְנָה

 

Kökün ikinci harfi boğaz harfi olanlar

Hata yaptırmak לְהַטְעוֹת יַטְעֶה מַטְעֶה הִטְעָה

 

Kökün ilk harfi boğaz harfi ve üçüncü kök ise He, ה

Yükseltmek לְהַעֲלוֹת יַעֲלֶה מַעֲלֵה הֶעֱלָה
Park etmek לְהַחֲנוֹת יַחַנֶה מַחֲנֵה הֶחֱנָה
Göstermek לְהַרְאוֹת יַרְאֶה מַרְאֶה הֶרְאָה

 

Kökün ilk harfi Yod ise

Teşekkür etmek לְהוֹדוֹת יוֹדֶה מוֹדֶה הוֹדָה

 

Kökün üçüncü harfi Alef ise,

İcat etmek לְהַמְצִיא יַמְצִיא מַמְצִיא הִמְצִיא

 

İlk harfi boğaz harfi ve üçüncü harfi Alef olanlar,

Saklamak לְהַחְבִּיא יַחְבִּיא מַחְבִּיא הֶחְבִּיא
Iskalamak לְהַחְטִיא יַחְטִיא מַחְטִיא הֶחְטִיא

 

Kökün ilk harfi Yod, Üçüncü harfi ise Alef ise,

Çıkarmak לְהוֹצִיא יוֹצִיא מוֹצִיא הוֹצִיא

 

İlk harf Nun ise,

Düşürmek לְהַפִּיל יַפִּיל מַפִּיל הִפִּיל
Tanımak לְהַכִּיר יַכִּיר מַכִּיר הִכִּיר
Kurtarmak לְהַצִּיל יַצִּיל מַצִּיל הִצִּיל
Çözmek לְהַתִּיר יַתִּיר מַתִּיר הִתִּיר
Temsil etmek לְהַצִּיג יַצִּיג מַצִּיג הִצִּיג
Sunmak לְהַגִּישׁ יַגִּישׁ מַגִּישׁ הִגִּישׁ
Söylemek לְהַגִּיד יַגִּיד מַגִּיד הִגִּיד
Sergilemek לְהַצִּיג יַצִּיג מַצִּיג הִצִּיג

 

Kökün üçüncü harfi boğaz harfi ise,

Yönlendirmek לְהַסִּיעַ יַסִּיעַ מַסִּיעַ הִסִּיעַ
Ulaşmak לְהַגִּיעַ יַגִּיעַ מַגִּיעַ הִגִּיעַ
İfade etmek לְהַבִּיעַ יַבִּיעַ מַבִּיעַ הִבִּיעַ
Tavsiye vermek לְהַצִּיעַ יַצִּיעַ מַצִּיעַ הִצִּיעַ
Tahmin etmek לְהַנִּיחַ הַנַּח יַנִּיחַ מַנִּיחַ הִנִּיחַ

 

İkinci kök harfi Yod ve Vav olanlar,

Kurmak לְהָקִים יָקִים מֵקִים הֵקִים
Hareket ettirmek לְהָזִיז יָזִיז מֵזִיז הֵזִיז
Anlamak לְהָבִין יָבִין מֵבִין הֵבִין
Kaldırmak לְהָרִים יָרִים מֵרִים הֵרִים
Hazırlamak לְהָכִין יָכִין מֵכִין הֵכִין
Aydınlatmak לְהָאִיר יָאִיר מֵאִיר הֵאִיר
Uyandırmak לְהָעִיר יָעִיר מֵעִיר הֵעִיר
Hareket ettirmek לְהָסִיר יָסִיר מֵסִיר הֵסִיר
Cevap vermek לְהָגִיב יָגִיב מֵגִיב הֵגִיב

 

Üçüncü harfi boğaz harfi olanlar,

Koklamak לְהָרִיחַ הָרַח יָרִיחַ מֵרִיחַ הֵרֵיחַ
Hareket ettirmek לְהָנִיעַ הַנָּע יָנִיעַ מֵנִיעַ הֵנִיעַ
Getirmek לְהָבִיא הָבֵא יָבִיא מֵבִיא הֵבִיא

 

Şu şekilde çekilenler

Korumak לְהָגֵן הַגַּן יָגֵן מֵגֵן הֵגַּן
Kolaylaştırmak לְהָקֵל הַקֵּל יָקֵל מֵקֵּל הֵקֵּל
Cesaret etmek לְהָעֵז הָעֵז יָעֵז מֵעֵז הָעַז
Yavaşlamak לְהָאֵט הָאֵט יָאֵט מֵאֵט הֵאֵט
Bozmak לְהָפֵר הַפֵר יָפֵר מֵפֵר הֵפֵר

 

Hitpael Düzenli-Salim olanlar

Giyinmek לְהִתְלַבֵּשׁ הִתְלַבֵּשׁ יִתְלַבֵּשׁ מִתְלַבֵּשׁ הִתְלַבֵּשׁ
Sinirlenmek לְהִתְרַגֵּז הִתְרַגֵּז יִתְרַגֵּז מִתְרַגֵּז הִתְרַגֵּז
İstifa etmek,

Kovmak

לְהִתְפַּטֵּר הִתְפַּטֵּר יִתְפַּטֵּר מִתְפַּטֵּר הִתְפַּטֵּר
İlerlemek לְהִתְקַדֵּם הִתְקַדֵּם יִתְקַדֵּם מִתְקַדֵּם הִתְקַדֵּם
Karşı çıkmak לְהִתְנַגֵּד הִתְנַגֵּד יִתְנַגֵּד מִתְנַגֵּד הִתְנַגֵּד
Alışmak לְהִתְרַגֵּל הִתְרַגֵּל יִתְרַגֵּל מִתְרַגֵּל הִתְרַגֵּל
Evlenmek לְהִתְחַתֵּן הִתְחַתֵּן יִתְחַתֵּן מְתַחְתָּן הִתְחַתֵּן
Pişman olmak לְהִתְחָרֵט הִתְחָרֵט יִתְחָרֵט מִתְחָרֵט הִתְחָרֵט
Aramak לְהִתְקַשֵּׁר הִתְקַשֵּׁר יִתְקַשֵּׁר מִתְקַשֵּׁר הִתְקַשֵּׁר
Heyecanlanmak לְהִתְרַגֵּשׁ הִתְרַגֵּשׁ יִתְרַגֵּשׁ מִתְרַגֵּשׁ הִתְרַגֵּשׁ
Soyunmak, yaymak לְהִתְפַּשֵּׁט הִתְפַּשֵּׁט יִתְפַּשֵּׁט מִתְפַּשֵּׁט הִתְפַּשֵּׁט
Giyinmek לְהִתְחַפֵּשׂ הִתְחַפֵּשׁ יִתְחַפֵּשׁ מִתְחַפֵּשׂ הִתְחַפֵּשׁ
Üstesinden gelmek לְהִתְגַּבֵּר הִתְגַּבֵּר יִתְגַּבֵּר מִתְגַּבֵּר הִתְגַּבֵּר
Isınmak לְהִתְחַמֵּם הִתְחַמֵּם יִתְחַמֵּם מִתְחַמֵּם הִתְחַמֵּם
Göz önünde bulundurmak לְהִתְחַשֵּׁב הִתְחַשֵּׁב יִתְחַשֵּׁב מִתְחַשֵּׁב הִתְחַשֵּׁב
Ertelemek לְהִתְעַכֵּב הִתְעַכֵּב יִתְעַכֵּב מִתְעַכֵּב הִתְעַכֵּב
Değiştirmek לְהִתְחַלֵּף הִתְחַלֵּף יִתְחַלֵּף מִתְחַלֵּף הִתְחַלֵּף
Mümkün kılmak לְהִתְאַפְשֵׁר הִתְאַפְשֵׁר יִתְאַפְשֵׁר מִתְאַפְשֵׁר הִתְאַפְשֵׁר
Bozulmak לְהִתְקַלְקֵל הִתְקַלֵּל יִתְקַלְקֵל מִתְקַלְקֵל הִתְקַלְקֵל
Kafası karışmak לְהִתְבַּלְבֵּל הִתְבַּלְבֵּל יִתְבַּלְבֵּל מִתְבַּלְבֵּל הִתְבַּלְבֵּל
Kirlenmek לְהִתְלַכְלֵךְ הִתְלַכְלֵךְ יִתְלַכְלֵךְ מִתְלַכְלֵךְ הִתְלַכְלֵךְ
Yuvarlanmak לְהִתְגַּלְגֵּל הִתְגַּלְגֵּל יִתְגַּלְגֵּל מִתְגַּלְגֵּל הִתְגַּלְגֵּל
Gerçekleşmek, hayatta kalmak לְהִתְקַיֵּם הִתְקַיֵּם יִתְקַיֵּם מִתְקַיֵּם הִתְקַיֵּם
Kasttetmek לְהִתְכַּוֵּן הִתְכַּוֵּן יִתְכַּוֵּן מִתְכַּוֵּן הִתְכַּוֵּן
Utanmak לְהִתְבַּיֵּשׁ הִתְבַּיֵּשׁ יִתְבַּיֵּשׁ מִתְבַּיֵּשׁ הִתְבַּיֵּשׁ
Zorunda olmak לְהִתְחַיֵּב הִתְחַיֵּב יִתְחַיֵּב מִתְחַיֵּב הִתְחַיֵּב

 

Kökün ikinci harfi boğaz harfi ise,

Yıkanmak לְהִתְרַחֵץ הִתְרַחֵץ יִתְרַחֵץ מִתְרַחֵץ הִתְרַחֵץ
Davranmak לְהִתְיַחֵס הִתְיַחֵס יִתְיַחֵס מִתְיַחֵס הִתְיַחֵס
Danışmak לְהִתְיַעֵץ הִתְיַעֵץ יִתְיַעֵץ מִתְיַעֵץ הִתְיַעֵץ
Davranmak לְהִתְנַהֵג הִתְנַהֵג יִתְנַהֵג מִתְנַהֵג הִתְנַהֵג
Umutsuzluğu kapılmak לְהִתְיָאֵשׁ הִתְיָאֵשׁ יִתְיָאֵשׁ מִתְיָאֵשׁ הִתְיָאֵשׁ

 

Üçüncü kök harfi boğaz harfi olanlar

Duş almak לְהִתְקַלֵּחַ הִתְקַלֵּחַ יִתְקַלֵּחַ מִתְקַלֵּחַ הִתְקַלֵּחַ
Tartışmak לְהִתְוַכֵּחַ הִתְוַכֵּחַ יִתְוַכֵּחַ מִתְוַכֵּחַ הִתְוַכֵּחַ

 

Özel bir zorluğu olmayanlar,

İsyan etmek לְהִתְקוֹמֵם הִתְקוֹמֵם יִתְקוֹמֵם מִתְקוֹמֵם הִתְקוֹמֵם
Hazırlanmak לְהִתְכּוֹנֵן הִתְכּוֹנֵן יִתְכּוֹנֵן מִתְכּוֹנֵן הִתְכּוֹנֵן
Uyanmak לְהִתְעוֹרֵר הִתְעוֹרֵר יִתְעוֹרֵר מִתְעוֹרֵר הִתְעוֹרֵר
Koşuşturmak לְהִתְרוֹצֵץ הִתְרוֹצֵץ יִתְרוֹצֵץ מִתְרוֹצֵץ הִתְרוֹצֵץ
Mücadele etmek לְהִתְמוֹדֵד הִתְמוֹדֵד יִתְמוֹדֵד מִתְמוֹדֵד הִתְמוֹדֵד
Kendisini korumak, savunmak לְהִתְגּוֹנֵן הִתְגּוֹנֵן יִתְגּוֹנֵן מִתְגּוֹנֵן הִתְגּוֹנֵן
Patlamak לְהִתְפּוֹצֵץ הִתְפּוֹצֵץ יִתְפּוֹצֵץ מִתְפּוֹצֵץ הִתְפּוֹצֵץ

 

ס, ז, צ, ש      harfleri He,ה’den sonra gelebilir, bu durumda şöyle çekilirler.

Düzenlemek לְהִסְתַּדֵּר הִסְתַּדֵּר יִסְתַּדֵּר מִסְתַּדֵּר הִסְתַּדֵּר
Bakmak לְהִסְתַּכֵּל הִסְתַּכֵּל יִסְתַּכֵּל מִסְתַּכֵּל הִסְתַּכֵּל
Kullanmak לְהִשְׁתַּמֵּשׁ הִשְׁתַּמֵּשׁ יִשְׁתַּמֵּשׁ מִשְׁתַּמֵּשׁ הִשְׁתַּמֵּשׁ
Terk etmek לְהִסְתַּלֵּק הִסְתַּלֵּק יִסְתַּלֵּק מִסְתַּלֵּק הִסְתַּלֵּק
Yetinmek לְהִסְתַּפֵּק הִסְתַּפֵּק יִסְתַּפֵּק מִסְתַּפֵּק הִסְתַּפֵּק
Katılmak לְהִשְׁתַּתֵּף הִשְׁתַּתֵּף יִשְׁתַּתֵּף מִשְׁתַּתֵּף הִשְׁתַּתֵּף
Çabalamak לְהִשְׁתַּדֵּל הִשְׁתַּדֵּל יִשְׁתַּדֵּל מִשְׁתַּדֵּל הִשְׁתַּדֵּל
Serbest bırakmak לְהִתְחָרֵר הִשְׁתַּחְרֵר יִשְׁתַּחְרֵר מִשְׁתַּחְרֵר הִשְׁתַּחְרֵר
Pişman olmak לְהִצְטַעֵר הִצְטַעֵר יִצְטַעֵר מִצְטַעֵר הִצְטַעֵר
Gerekli olmak לְהִצְטָרֵךְ הִצְטָרֵךְ יִצְטָרֵךְ מִצְטָרֵךְ הִצְטָרֵךְ
Katılmak לְהִצְטָרֵף הִצְטָרֵף יִצְטָרֵף מִצְטָרֵף הִצְטָרֵף
Şansı olmak לְהִזְדַּמֵּן הִזְדַּמֵּן יִזְדַּמֵּן מִזְדַּמֵּן הִזְדַּמֵּן
Acele etmek לְהִזְדָּרֵז הִזְדָּרֵז יִזְדָּרֵז מִזְדָּרֵז הִזְדָּרֵז
Dolanmak לְהִסְתּוֹבֵב הִסְתּוֹבֵב יִסְתּוֹסֵס מִסְתּוֹסֵס הִסְתּוֹבֵב

 

Üçüncü harfi boğaz harfi olanlar,

Çıldırmak לְהִשְׁתַּגֵּעַ הִשְׁתַּגֵּעַ יִשְׁתַּגֵּעַ מִשְׁתַּגֵּעַ הִשְׁתַּגֵּעַ

 

Üçüncü harfi He, ה olanlar,

Keşfetmek לְהִתְגַּלּוֹת הִתְגַּלֶּה יִתְגַּלֶּה מִתְגַּלֶּה הִתְגַּלָּה
Atanmak לְהִתְמַנּוֹת הִתְמַנֶּה יִתְמַנֶּה מִתְמַנֶּה הִתְמַנָּה
Özgür olmak לְהִתְפַּנּוֹת הִתְפַּנֶּה יִתְפַּנֶּה מִתְפַּנֶּה הִתְפַּנָּה
Artmak לְהִתְרַבּוֹת הִתְרַבֶּה יִתְרַבֶּה מִתְרַבֶּה הִתְרַבָּה

 

Bir önceki grup ile neredeyse aynı ama Hit diye başlamıyor, Şin ile başlayanlar,

Değişmek לְהִשְׁתַּנּוֹת הִשְׁתַּנֶּה יִשְׁתַּנֶּה מִשְׁתַּנֶּה הִשְׁתַּנָּה

 

İkinci harfi boğaz harfi olanlar

Gururlu olmak לְהִתְגָּאוֹת הִתְגָּאֶה יִתְגָּאֶה מִתְגָּאֶה הִתְגָּאָה
Uzmanlaşmak לְהִתְמַחוֹת הִתְמַחֶה יִתְמַחֶה מִתְמַחֶה הִתְמַחָה
Görüşmek לְהִתְרָאוֹת הַתְרָאֶה יִתְרָאֶה מִתְרָאֶה הִתְרָאָה

 

Kökün son harfi Alef ise,

Şaşırmak לְהִתְפַּלֵּא הִתְפַּלֵּא יִתְפַּלֵּא מִתְפַּלֵּא הִתְפַּלֵּא
Dolmak, full olmak לְהִתְמַלֵּא הִתְמַלֵּא יִתְמַלֵּא מִתְמַלֵּא הִתְמַלֵּא
Saklanmak לְהִתְחַבֵּא הִתְחַבֵּא יִתְחַבֵּא מִתְחַבֵּא הִתְחַבֵּא
Tanıdık olmak לְהִתְמַצֵּא הִתְמַצֵּא יִתְמַצֵּא מִתְמַצֵּא הִתְמַצֵּא
İfade etmek לְהִתְבַּטֵּא הִתְבַּטֵּא יִתְבַּטֵּא מִתְבַּטֵּא הִתְבַּטֵּא

 

Nif’al kalıbı, düzenli olanların çekimi

Bitmek לְהִגָּמֵר הִגָמֵר יִגָּמֵר נִגְמַר נִגְמַר
Kapanmak לְהִסָּגֵר הִסָּגֶר יִסָּגֵר נִסְגַּר נִסְגַּר
Kırılmak לְהִשָּׁבֵר הִשָּׁבֶר יִשָּׁבֵר נִשְׁבַּר נִשְׁבַּר
İçeri girmek לְהִכָּנֵס הִכָּנֵס יִכָּנֵס נִכְנַס נִכְנָס
Hatırlamak לְהִזָּכֵר הִזָּכֵר יִזְכֹּר נִזְכַּר נִזְכַּר
Dökülmek לְהִשָּׁפֵךְ הִשָּׁפֶךְ יָשְׁפְךָ נִשְׁפָּךְ נִשְׁפַּךְ
Tanışmak לְהִפָּגֵשׁ הִפָּגֵּשׁ יִפָּגֵשׁ נִפְגַּשׁ נִפְגַּשׁ
Ayrılmak לְהִפָּרֵד הִפָּרֵד יְפָרֵד נִפְרָד נִפְרָד
Başarısız olmak לְהִכָּשֵׁל הִכָּשֶׁל יִכָּשֵׁל נִכְשָׁל נִכְשַׁל
Ezilmek לְהִדָּרֵס הִדָּרֶס יִדָּרֵס נִדְרַס נִדְרַס
Test edilmek לְהִבָּדֵק הִבָּדֶק יְבַדֵּק נִבְדַּק נִבְדַּק
Sebep olmak לְהִגָּרֵם הִגָּרֶם יְגָרֵם נִגְרַם נִגְרַם
Devam etmek לְהִמָשֵׁךְ הִמָשֵׁךְ יִמָּשֵׁךְ נִמְשַׁךְ נִמְשַׁךְ
Durmak לְהִפָסֵק הַפְּסָק יִפָּסֵק נִפְסַק נִפְסַק
Karşılaşmak לְהִתָּקֵל הַתָּקֵל יִתָּקֵל נִתְקָל נִתְקָל
Kapanmak לְהִסָּתֵם הִסָּתֵם יְסַתֵּם נִסְתַּם נִסְתַּם
Sıkışmak לְהִדָּבֵק הִדָּבֶק יִדְבַּק נִדְבַּק נִדְבַּק

 

Kelimenin ilk harfi boğaz harfi olanlar,

Gücenmek לְהֵעָלֵב הֵעֲלֵב יֵעָלֵב נֶעָלַב נֶעֱלַב
Öldürülmek לְהֵהָרֵג הַהָרֶג יֵהָרֵג נֶהֱרַג נֶהֱרַג
Ortadan kaybolmak לְהֵעָלֵם הֵעָלֶם יֵעָלֵם נֶעֱלַם נֶעֱלַם
Cezalandırılmak לְהֵעָנֵשׁ הַעֲנֵשׁ יֵעָנֵשׁ נֶעֱנַשׁ נֶעֱנַשׁ
Tecavüze uğramak לְהַאנְס הֵאָנֵס יֵאַנֵּס נֶאֱנַס נֶאֱנַס
Yıkılmak לְהֵהָרֵס הֵהָרֶס יֵהָרֵס נֶהֱרַס נֶהֱרַס
Olmak לְהֵהָפֵךְ הַהָפֶךְ יַהֲפֵךְ נֶהֶפַּךְ נֶהֶפַּךְ

 

İlk harfi Reş olanlar,

Uykuya dalmak לְהֵרָדֵם הֵרָדֵּם יֵרָדֵּם נִרְדַּם נִרְדַּם
Kayıt olmak לְהֵרָשֵׁם הֵרָשֵּׁם יֵרָשֵׁם נִרְשַׁם נִרְשַׁם

 

Kökün ikinci harfi boğaz harfi olanlar,

Kalmak לְהִשָּׁאֵר הִשָּׁאֵר יִשָּׁאֵר נִשְׁאַר נִשְׁאַר
Şaşmak, korkmak לְהִבָּהֵל יְבַהֵל נִבְהַל נִבְהַל
Dikkatli olmak לְהִזָּהֵר יִזָהֶר נִזְהָר נִזְהָר
Yaslanmak לְהִשָּׁעֵן יְשַׁעֵן נִשְׁעָן נִשְׁעָן
Sıkılmak לְהִמָּאֵס יִמָאַס נִמְאַס נִמְאַס

 

Üçüncü harfi boğaz harfi olanlar,

Engellemek לְהִמָּנַע יִמָנַע נִמְנָע נִמְנָע
Duyulmak לְהִשָּׁמַע יִשָׁמַע נִשְׁמָע נִשְׁמָע
Yaralanmak לְהִפָּגַע יִפְגַּע נִפְגַּע נִפְגַּע
Kuşatılmak לְהִכָּנַע יִכָּנַע נִכְנַע נִכְנָע
Açılmak לְהִפָּתַח יִפָּתָּח נִפְתַּח נִפְתַּח
Söz vermek לְהִשָּׁבַע יִשָׂבַּע נִשְׁבַּע נִשְׁבָּע
Kararlaştırılmak לְהִקָּבַע יִקְבַּע נִקְבַּע נִקְבַּע
Gönderilmek לְהִשָּׁלַח יִשְׁלַח נִשְׁלַח נִשְׁלַח
Sakinleşmek לְהֵרָגֵעַ יִרְגַּע נִרְגַּע נִרְגַּע

 

İlk harfi Yod olanlar,

Doğmak לְהִוָּלֵד יִוָלֵד נוֹלַד נוֹלַד

 

Üçüncü harfi boğaz harfi olanlar,

Bulmak לְהִוָכַח יִוָכַח נוֹכָח נוֹכַח
Bilinmek לְהִוָּדֵעַ יוֹדֵעַ נוֹדַע נוֹדַע

 

İlk harfi Nun olanlar,

Kurtulmak לְהִתְנַצֵּל יְנַצֵּל נַצָּל נַצַּל
Yaklaşmak לָגֶשֶׁת יִגַּשׁ נִגַּשׁ נִגַּשׁ
Geri çekilmek לָסֶגֶת יִסּוֹג נָסוֹג נָסוֹג

 

Üçüncü harfi He olanlar,

İnşa edilmek לְהִבָּנוֹת יִבָּנֶה נִבְנֶה נִבְנָה
Söndürülmek לְהִכָּבוֹת יְכַבֶּה נִכְבֶּה נִכְבָּה
Olmak נִהְיֶה נִהְיֶה

 

İlk harfi boğaz harfi olanlar,

Yapılmak לְהֵעָשׂוֹת יַעֲשֶׂה נַעֲשָׂה נַעֲשֶׂה
Hoş vakit geçirmek לֵהָנוֹת יֵהָנֶה נֶהֱנֶה נֶהֱנֶה

 

İkinci harfi boğaz harfi olanlar

Ertelenmek לְהִדָּחוֹת יִדְחֶה נִדְחָה נִדְחָה

 

Son harfi Heolduğunda,

Görünmek לְהַרְאוֹת יִרְאֶה נִרְאֶה נִרְאֶה

 

Üçüncü harfi Alef olanlar,

Bulunmak לְהִמָּצֵא יִמְצָא נִמְצָא נִמְצָא

 

Hazırlayan: Ozan Dur

Kaynak: Yohanan Elihay

Faydalı olması temennisiyle…

PDF olarak da indirmek isteyenler olursa, PDFsini paylaşıyorum.

İbranice çekimli haliyle 500 fiil

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih-YL / Filistin Çalışmaları [email protected] Polyglot, Dillere dair.


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul