Author Aydın GÜVEN

Aydın GÜVEN

Güney Asya (Indian Subcontinent Studies) aydinguvenmdnyt@gmail.com

HUKUK
2
KOD NAPOLYON

The code should be one law for everyone! Kod Napolyon adıyla bilinen Napolyon Kanunları; Napolyon Bonaparte’nin hazırlattığı medeni kanun metnidir.…

SOSYOLOJİ
0
KİTLE TOPLUMU VE BİREY

Modern dünyada, endüstrileşme hareketi ve nüfus kesafetinin artışı an’anevi cemiyet çerçevelerinin erimiş olması, karşımıza yeni bir adamı, kütle adamını, çıkarmıştır(Şerif…

1 3 4 5