Yazar: Ahmet Zübeyir TUĞLUCA

ottoman-4797747_960_720.jpg

11min0
OSMANLI’DA “VATANDAŞ” İNŞASI Osmanlı toplumu özelinde olmamakla birlikte modernleşmenin toplumsal boyutlarını ve saiklerini anlamak için bakmamız gereken bazı temel noktalar vardır. Bu temel noktalar bir memleket içerisindeki insanların nasıl tasnif edildiği, ferdîlik anlayışları, özel mülkiyet, eğitim, bağlayıcı ve kapsayıcı bir ortak değerin yaratımı ve toplumu oluşturan bütün unsurları cinsiyet, etnik, dini, sosyal ya da iktisâdi […]

fatma-aliye.jpg

7min0
Hayal ve Hakikat: Fatma Aliye Hanım ve Ahmet Mithat Efendi’nin birlikte kaleme aldıkları eserdir. Vedat ve Vefa olmak üzere iki bölümden oluşan kitap, evliliğin iki tarafı olarak karı ve koca figürlerini işler.   Meram: Mirasyedi Louis, onun sadık eşi Helen ve bir üçüncü kişi olarak Diana’nın hayatlarının kesiştiği yıpratıcı bir aşk üçgenini anlatır. Kitap, George […]

fatma-aliye.jpg

25min0
Fatma Aliye Hanım, babasının entelektüel ve siyasî kişiliği sayesinde Osmanlı zurefâsından bir çocuk olarak dünyaya geldi. Babası Ahmet Cevdet Paşa, 1839’da Fatih Medreseleri bünyesinde, Hâfız Seyyid Efendi, Doyranlı Mehmed Efendi, Vidinli Mustafa Efendi, Kara Halil Efendi ve Birgivî Hoca Şâkir Efendi; haricen Miralay Nûri Bey ve Müneccimbaşı Osman Sâbit’ten matematik, astronomi, tarih ve coğrafya konularında eğitim […]

AE0357B3-F939-4C16-80D8-B68337A0F6BC.jpeg

6min0
Siyasetname türü, İslam medeniyetine özgü bir tür olmasa da Türk-İslam devletlerinde çok yaygın ve muteber bir karşılığı vardır. Bu tip eserlerin temel amacı, yaşanılan dönemde sultanda ya da meliklerinde, memurlarda, devlet ve halk arasındaki ilişkilerde ya da devletin askerî, ekonomik ve diplomatik meselelerindeki sorunların dile getirilmesi ve bu aksaklıkların giderilmesine rehberlik etmektir. Ancak burada üslup […]

FDEB1908-017B-4FD1-ACB9-F1C0A35D4BE3.png

10min0
Osmanlı Devleti bir bölgeyi feth ya da zapt edeceği zaman coğrafya ve toplum yapısına göre farklı siyasetler gözetmiştir. İlhaka giden bu siyaseti fetih öncesi ve fetih sonrası olarak isimlendirebiliriz. Bir bölgenin ilhak edilmesi için bölge maliki ile diplomatik/ekonomik/askerî bir ilişki içerisinde olunmak zorunluluğu vardır. Osmanlı, ilhak etmek istediği bölge malikiyle ilk önce diplomatik ilişkiler geliştirmeyi […]

8995C548-B4E6-45BF-A499-5552752D6495.jpeg

15min0
1 Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. 2 Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. 3 Birbirlerine, “Gelin, tuğla yapıp iyice pişirelim” dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar. 4 Sonra, “Kendimize bir kent kuralım” dediler, “Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.” 5 RAB insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya […]

731CB49A-6906-48B0-B08C-BCA8379C2229.jpeg

30min0
Özet Bu çalışmanın amacı Türk toplumunun, üzerinde ittifaken bir karara varamadığı İskilipli Atıf Efendi, Hoca Atıf, İskilipli Atıf Hoca olarak anılan zâtın, bir kesimin isnad ettiği üzere şahsının maddi ve siyasi çıkarları uğruna İttifak Devletleri ile ortak olmak suretiyle vatana hıyanet etmiş birisi mi; yoksa diğer bir kesimin iddia ettiği gibi telif ettiği Frenk Mukallitliği […]

Untitled-2-702x336-1.jpg

29min0
Toplumsal ve siyasal yapılar tarihin başlangıcından bu yana bir takım görev, sorumluluk ve çıkar paylaşımları üzerinden şekillenmiştir. Bu paylar dinî, seküler, avam şeklinde sınıfsal olabileceği gibi; kadın, erkek; yaşlı, genç gibi toplumsal kutuplar üzerinden paylaşılabilmektedir. Bu kutupların her bir parçası da kendi içlerinde bir hiyerarşiye sahiptir. Örneğin siyasal makamlar hiyerarşik olarak diğer bir siyasal makamdan […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul