Yazar: Abdulkadir AKSÖZ

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ7 Haziran 2020

1min0
İlim ve Medeniyet yazarlarımızdan Abdulkadir Aksöz’ün hazırlayıp sunduğu ”Politik İstasyon”un ilk bölümünde ilimvemedeniyet.com Genel Yayın Yönetmeni Nasrettin Güneş konuğumuzdu. Siber Uzay & Siber Güvenlik Çalışmaları üzerine uzmanlaşan Nasrettin Güneş ile 1 saate yayılan röportajda siber gelecek, siber savaş, siber güvenlik, siber saldırılar ve konuya ilişkin dünyada ve Türkiye’de merak edilen son gelişmeler değerlendirildi. Dolu dolu […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ5 Haziran 2020

1min0
Dünyada hızla artan popülizm tartışmalarına ”sol popülizm” başlığı altında farklı bir bakış getiren Chantal Mouffe, radikal demokrasiyle sol popülizmin tüm toplum kesimleri için eşitlik ve özgürlüğe giden yolu açacağına inanıyor. Sol popülizm, solculuğun ve popülizmin birleştiği bir siyasi ideolojidir. Söylemleri sıklıkla anti-elitist duyguların açığa çıkarılması, sisteme muhalefet ve “geniş halk kitleleri” adına konuşmaktır. Aşağıdaki videomuz aracılığıyla konuya […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ1 Haziran 2020

1min0
Roma siyasal düşünceler tarihinin imparatorluk dönemi siyasi fikirlerini anlamak açısından en önemli isimlerden biri Seneca‘dır. Seneca cumhuriyetçi ilkeler için verilen mücadelenin kaybedildiği ve imparatorluğun bir kader olarak kabul edildiği dönemin en önemli düşünürü ve devlet adamıdır. Seneca Roma siyasal düşünceler tarihinden Hristiyan siyaset felsefesine geçişin sembol ismi kabul edilmektedir. Onu incelemek Roma’nın çöküşünü hazırlayan siyasal […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ31 Mayıs 2020

1min0
Roma siyasal düşünceler tarihini anlamak açısından en önemli isimlerden biri Cicero’dur. Cicero’nun fikirleri ve hayat mücadelesi Roma’nın cumhuriyet döneminden İmparatorluk dönemine geçiş sürecinin bir ürünü olarak değerlendirilebilir. Romalı Marcus Tullius Cicero (İ.Ö.106-43) hayatı mücadelelerle geçmiş bir hukuk ve devlet adamıdır. Cicero’nun ortaya koyduğu siyaset felsefesini ve her türlü siyasi fikri, kendisinin aktif hukuk ve siyasi […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ30 Mayıs 2020

1min0
Polybius, siyaset felsefesi incelemesinde kurumsal yaklaşımı esas alan ilk düşünür olarak biliniyor. Bu anlamda Roma dünyasını anlamak açısından son derece önemli bir düşünürdür. Aristo ve Platon’dan etkilenmiştir ancak fikirlerini Roma dünyasına entegre etmeyi başarmıştır. Roma siyasal düşünceler tarihi serimizin ilk bölümünde Polybius’un siyaset felsefesinde yer alan; karma anayasacılık düşüncesini, denge mekanizmasını, yönetimlerin sirkülasyonu şemasını ve […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ26 Mayıs 2020

1min0
Çokkültürlülük kavramı, ilk olarak 1957’de İsviçre’de kullanılsa da, 1960’ların sonunda ortak anlamını Kanada’da buldu. Kavram hızlı bir şekilde diğer Anglosakson (İngilizce konuşan) ülkelere yayıldı ve buralarda tartışılmaya başlandı. Çokkültürlülük anlayışına göre kamusal alanda farklı kültürlerin bir arada yaşaması sağlıklı bir toplumsal yapının anahtarıdır. Bu amaca yönelik olarak pozitif ayrımcılık, anadilde eğitim, kıyafet özgürlüğü gibi birçok […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ18 Mayıs 2020

1min0
Amerikan hükûmetlerinde etkin görevler almış olan ünlü siyaset bilimci Joseph Nye, “yumuşak güç” kavramını ilk kez 1980’lerin sonlarında kullanmıştır. Peki, yumuşak güç nedir? Yumuşak güç cezbetme ve ikna etme kabiliyetine dayalıdır. Zorlama kabiliyeti olan sert güç bir ülkenin askerî ve iktisadî gücünden kaynaklanırken yumuşak güç ülkenin kültürünün, siyasî fikirlerinin ve politikalarının cezbediciliğinden kaynaklanır. Yumuşak güç […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ10 Mayıs 2020

2min0
Osmanlı Dönemi’nde salgın hastalıklar nelerdi? Salgın hastalıkla nasıl mücadele ediliyordu? Osmanlı’da karantina sistemi var mıydı? İlk karantina teşkilatı hangi padişah zamanında kuruldu? Avrupalı devletler salgın hastalıklarla mücadele konusunu Osmanlı’nın iç işlerine müdahale etmek için nasıl istismar ediyordu? Sağlık kapitülasyonları ne zaman kaldırıldı? Bulaşıcı hastalıklar sebebiyle çeşitli tedbirlerin alınması ve hastalığa yakalanmış olanların tecrit edilmesi eskiden […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ25 Nisan 2020
Indian-lockdown1.jpg

12min0
Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 virüsü ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Başta Avrupa ve ABD olmak üzere virüsün yayılma hızı dikkat çekici seviyede artarken, ilk kez Çin’in Wuhan kentinde görülen koronavirüsün Güney Asya’da nasıl bir yayılım göstereceği merak konusuydu. Özellikle Güney Asya’nın siyasi ve ekonomik devi Hindistan’ın virüs ile mücadele stratejisi kritik önem taşırken şuana […]

Avatar photoAbdulkadir AKSÖZ21 Mart 2020
varieties-of-populism_2.jpg

10min0
  Siyasal olanın son yıllarda gittikçe artan ve etkisini her geçen gün daha fazla hissettiren popülist yaklaşımlara/anlayışlara doğru yoğunlaşması ve yeni bir dil ve aksiyon çerçevesinde bütünleşik bir cephe halinde yayılması dikkatleri cezp ediyor. Siyasal çözüm arayışlarının ve sorgulamalarının belli bir potada eritilerek ‘‘popülist meşruiyet’’ dikotomisine hapsedilmesi söylemsel bir stratejiden de öteye geçerek bir siyasal […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul