ARAPÇA YDS TAVSİYE VE KİTAP TANITIMI | İlim ve Medeniyet

Arkadaşlar bu yazımda sizlerle Arapça YDS için faydalı bir seri paylaşmak istiyorum. Aşağıda kitapların tanıtımı için hazırlanmış yazıyı ilginize sunuyorum. Alanın otorite Hocaları ve Arapça alanında öncü yayınevlerinden birisi olan Akdem’in katkılarıyla okuyucu ile buluşan bir eser. Ben de nasip olursa YDS’ye gireceğim ve bu tarz kitapların inanılmaz faydası oluyor. Eğer Üniversite son sınıftaysanız da geriye bol bol soru çözmekten ve sınavın sistemine alışmaktan başka çareniz yok. Eğer Arapça temeliniz varsa YDS daha kolay oluyor. Dinleme, konuşma ve yazma becerileri YDS sınavlarında ölçülmüyor. Çoğunlukla okuma ile alakalı olduğunu söyleyebiliriz. YDS’nin ise resmi geçerliliği daha fazla. YÖKDİL genelde Akademi için kullanılıyor. YDS daha kapsamlı ve bir o kadar da emek isteyen bir sınav.

Müslüman olarak inandığım bir şey var. Bir şeyin zor olduğu söyleniliyorsa, bu genelde imkansız olarak anlaşılabiliyor diğer öğrenciler tarafından. Yani ben yapamam demeleri bile yeterli. YDS zor bir sınav evet ama imkansız değil. Ortaokulda iken Liseye çok zor diyorlardı. Lisede iken Üniversiteyi kazanamayız, hem sınav çok zor. Kazansakta okuyamayız diyorlardı. Ben ise kazanacağıma inanıyordum. Kazanamayacağını düşünenler gerçekten de kazanamadılar. Üniversitede İbranice öğrenmek istediğimde, öğrenecek yer bulamazsın. Zor bir dil diyenler oluyordu. Ama nasip olduktan sonra onu da belli bir seviye öğrenebildim. İnsanların zor algısı sizi yıldırmasın. YDS elbette insanları eleyecek. İki dilden YDS’de 70 ve üzeri almış biri olarak söyleyebilirim ki eğer çok okuma yaparsanız, kelime bilginizi geliştirirseniz. O kadar da zor olmadığını anlayacaksınız.

Ülkemiz bizden çalışma bekliyor. Çok çalışalım, yükselelim gençler!

ARAPÇA YDS-YÖKDİL-YKS SINAVLARI HAZIRLIK SETİ” serisi dört kitaptan oluşmaktadır.

1.CİLT PARAGRAF SORULARI” kitabı YDS ve YÖKDİL sınavlarının içeriği ile uyumlu 20 farklı alandan seçilen 125 özgün metin ve bunlara ilişkin toplam 500 sorudan oluşmaktadır. Seçilen metinler ve soruları tamamen özgün olup, daha önce hiçbir test kitabında veya herhangi bir sınavda yer almamış metinler ve sorulardır. Konuları seçerken şu ana kadar yapılan YDS ve YÖKDİL sınavlarında sorulan metinler ve sorular titizlikle incelenmiş, bu metin ve sorulara konu ve seviye olarak yakın sorular hazırlanmıştır. Çok farklı alandan konular seçilmesinin bir diğer amacı ise sınavlara hazırlananlara hayatın her alanı ile ilgili zengin bir Arapça kelime hazinesi kazandırmaktır.

Çalışmanın başında, YDS paragraf sorularının kökünde yer alan kalıp ifadeler toplu halde verilmiştir. Sınavda en çok zaman harcamayı gerektiren bu bölümünde, soru kökleri hakkında önceden bilgi sahibi olmakta fayda vardır. Bu soru kalıplarının, her sınavda karşılaşılması muhtemel kalıplar olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca kitapta paragraf sorularının çözümüne dair bazı teknik önerilerin bulunduğu kısa bir bölüm yer almaktadır.

Çalışmadan kolayca ve azami derecede istifade edilebilmesi amacıyla, metinlerde geçen kelimeler verilmiştir.

Çalışmanın bir diğer özelliği de, bütün metinlerin son derece kaliteli bir şekilde seslendirilmiş olmasıdır. Böylece metinlerin ses dosyalarını defalarca dinleme imkanı sağlanmıştır.

2.CİLT “KELİME, GRAMER VE BOŞLUK DOLDURMA SORULARI” kitabı YDS ve YÖKDİL sınav sorularıyla içerik ve seviye olarak uyumlu ve aynı zamanda boşluk doldurmaya dayalı iki farklı soru tipini içeren testlerden oluşmaktadır. İlk bölümdeki sorular, YDS ve YÖKDİL sınavlarında genellikle ilk 16 soruyu oluşturan “Cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulma” başlığını taşıyan kelime dağarcığı bilgisi ile gramer bilgisini ölçmeye yönelik sorulardır. Bu bölümde 50 testte toplam 1000 soru bulunmaktadır.

İkinci bölüm olan “Parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulma” kısmında ise 100 paragraftaki cloze testlerde 500 soru yer almaktadır. Böylece bu kitapta toplam olarak 1500 soru sunulmaktadır.

Sorular tamamen özgün olup daha önce hiçbir test kitabında veya herhangi bir sınavda yer almamıştır. Konular seçilirken şu ana kadar yapılan YDS – YÖKDİL sınavlarında bulunan kelime, gramer ve boşluk doldurma soruları titizlikle incelenmiş ve bu doğrultuda seviye olarak emsal sorular hazırlanmıştır. Çalışmanın başında, kelime, gramer ve boşluk doldurma sorularının çözümüne dair bazı teknik önerilerin bulunduğu kısa bir bölüm yer almaktadır. Bu kitap kitabımız, liselerden üniversiteye geçiş sınavı olan YKS’nin (YDT) Yabancı Dil Testi bölümüne Arapça’dan gireceklere de faydalı olacaktır.

3.CİLT “ÇEVİRİ VE DİYALOG TAMAMLAMA SORULARI” kitabı, YDS-YÖKDİL ve YKS sınavlarının içeriği ile uyumlu toplam 800 sorudan oluşmaktadır. Soruların 200’ü diyalog sorularıdır. Ayrıca, 400 Türkçe-Arapça ve 200 de Arapça-Türkçe çeviri sorusu bulunmaktadır. Bu çalışmamızda sunulan soru ve diyaloglar, tamamen özgün olup daha önce hiçbir test kitabında veya herhangi bir sınavda yer almamış diyaloglar ve sorulardır. Konuları seçerken şu ana kadar yapılan YDS ve YÖKDİL sınavlarında sorulan temalar ve sorular titizlikle incelenerek bu metin ve sorulara konu ve seviye olarak yakın diyalog ve sorular hazırlanmıştır. Çok farklı alandan konular seçilerek, sınavlara hazırlananlara hayatın her alanıyla ilgili zengin bir kelime hazinesi kazandırılması amaçlanmıştır.

Çalışmanın başında, diyalog ve çeviri sorularını pratik şekilde ve fazla zaman harcamadan çözümüne yönelik bazı teknik önerilerin bulunduğu kısa bir bölüm yer almaktadır.

4.CİLT “CÜMLE VE PARAGRAF TAMAMLAMA SORULARI” kitabı YDS, e-YDS, YÖKDİL ve YKS sınavlarının içeriği ile uyumlu 220 Cümleyi Uygun Şekilde Tamamlayan İfadeyi Bulma Sorusu; 220 Verilen Cümleye Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma Sorusu; 220 Anlam Bütünlüğünü Sağlayan Cümleyi Bulma Sorusu ve 220 Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma Sorusu olmak üzere toplam 880 sorudan oluşmaktadır. Sorular tamamen özgün olup daha önce hiçbir test kitabında veya herhangi bir sınavda yer almamış sorulardır.

Çalışmanın başında kitaptaki soruları pratik şekilde ve fazla zaman harcamadan çözümüne yönelik bazı teknik önerilerin bulunduğu kısa bir bölüm yer almaktadır.

ARAPÇA YDS-YÖKDİL-YKS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ

Herhangi bir yabancı dili iyi öğrenmede ve sınavlarda başarılı olmada fazla kelime bilgisine sahip olmak son derece önemlidir.

Bu çalışma, klasik bir Arapça-Türkçe sözlük çalışması olmayıp, YDS, YÖK­DİL ve YKS gibi, akademik alanda Arapça okuma-anlama düzeyini ölçmek için yapılan sınavlara yönelik olarak hazırlanmış özel bir sözlüktür. Bu söz­lükte, A1 ve A2 gibi başlangıç düzeyine ait kelimeler bulunmamaktadır. Söz­lükte, dört ciltten oluşan ARAPÇA YDS (e-YDS)-YÖKDİL-YKS SINAVLARI HAZIRLIK SETİ kitaplarında geçen kelimeler ile ÖSYM tarafından yapılan toplam 35 adet KPDS-YDS-YÖKDİL ve YKS sınavlarında geçen orta ve ileri seviyedeki kelimeler yer almaktadır.

Ayrıca, A Frequency Dictionary of Arabic, Ara­bic Media Dictionary, Mucem el-Hafız lil Mutesahibat el-Arabiyye, How to Write in Arabic, Media Arabic, Using Arabic kitapları taranmak suretiyle, bunların içinden yine orta ve ileri seviyede olan ve sınavlarda çıkabileceği değerlendirilen modern kelimeler seçilerek sözlüğümüze alınmıştır.

Alfabetik olarak dizilen sözlük üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde isimler, tekil-çoğullarıyla; fiiller de mazi-muzari-mastarlarıyla bir­likte verilirken, 1500 kadar deyim, deyimsel ifade ve eş dizime de yer veril­miştir. İkinci bölümde 2000’den fazla fiilin farklı harfi cerlerle kullanıldığında uğradığı anlamsal değişiklikler verilmiş ve fiiller için birer örnek cümle su­nulmuştur. Üçüncü bölümde ise “Sık Kullanılan İnternet ve Sosyal Medya Terimleri”, “Spor Terimleri” ve “Kurum ve Kuruluş Adları” başlığı altında özel bölümler yer almaktadır. Bu şekliyle, yaklaşık 10.000 kelimeyi içeren sözlü­ğümüz alanında yapılan en kapsamlı çalışmadır.

YDS-YÖKDİL-YKS (YDT) ya da benzer nitelikteki kurumsal dil sınavları için hedeflenen puanların bir noktadan sonra, adayın kelime dağarcığından bağımsız değerlendirilemeyeceği bilinen bir gerçektir. Bu sebeple Arapça dil sınavlarına hazırlananlara bu sözlüğü baştan sona birkaç defa okuma­larını ve mümkün olduğunca fazla kelime öğrenmelerini; edat ve bağlaçla­rı, eş dizimleri, deyimsel ifadeleri ve fiillerin farklı harf-i cerlerle ne anlama geldikleri ve kullanımlarını öğrenmelerini tavsiye ediyoruz.


Ozan Dur

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 MÜ'den mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (7), dillere dair


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul