ARAPÇA EN TEMEL EDATLAR VE BAĞLAÇLAR | İlim ve Medeniyet

Arapça en sık kullanılan edatlar ve bağlaçlar

Birlikte مع
Ya da, veya او
-e kadar, حتي
Sonra ثم
Gibi مثل
İçin لأن
O halde, öyleyse إذن
-den daha çok اكثر من
-den daha az اقل من
-den başka, dışında إلا
E doğru نحو, الي
Altında تحت
Etrafında, yaklaşık حول
-den önce قبل ان
-den sonra بعد ان
Önünde امام
Arkasında خلف
Üstünde فوق
Ortasında وسط
Arasında بين
Yaklaşık تقريبا
-den, -dan من
İçinde, de, da في
-eden itibaren منذ
Bağlamında في السياق
Belki ربما
Boyunca, sırasında خلال, حين
Ama لاكن
-dığında عندما
-de, -da, ayrıca ايضا, كما, كذالك, هكذا
Artık değil لم يعد
Sadece فقط
Özellikle لا سيما, خصوصا
İçin لأجل
Yakında-yakın قريب
Dışında خارج
Olmadan بدون
Eğer إذا
-e rağmen بالرغم من
İçin لكي
Arkasında وراء

 

Daha fazlası için bakınız, kaynaklar:

1.)https://www.academia.edu/95152522/Makale_Arap%C3%A7a_%C3%96%C4%9Fretim_Metodu_T%C3%BCrkiye_%C3%96rne%C4%9Fi_

2.) https://www.lingohut.com/tr/v747108/arap%C3%A7a-dersleri-yayg%C4%B1n-kullan%C4%B1lan-edatlar

3.) https://fasiharapca.com/arapca-edatlar-baglaclar-zarflar-arapca-sik-kullanilan-edatlar-baglaclar-zarflar/302083

Ozan Dur

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (8), dillere dair Çalışma Alanım Ortadoğu ve Diller


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul