TÜZÜK VE YÖNETMELİK NEDİR? KİM ÇIKARTIR? ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

0

TÜZÜK: 1982 Anayasasının 115. maddesine göre hukukumuzda tüzük yapmaya yetkili tek organ Bakanlar Kuruludur. Tüzükler Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak yayınlanır. Anayasamıza göre tüzüklerin konusu “kanunun uygulanmasını göstermek” veya “kanunun emrettiği işler”i belirtmektir. Usul ve şekil unsuru bakımından tüzükleri idarenin diğer düzenleyici işlemlerinden ayırt eden temel özellik bunların Danıştay’ın incelemesinden geçirilme şartıdır. Bu incelemeden geçmemiş bir tüzük yok sayılır. Doktrinde bu incelemenin istişari nitelikte olduğu kabul edilir.

YÖNETMELİK: 1982 Anayasasının 124. maddesine göre Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilir. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayınlanacağı kanunda belirtilir. Yönetmeliğin konusu kanunların ve tüzüklerin uygulanmasının sağlanmasıdır. Yönetmelikler bunlara aykırı hükümler içeremez. Yönetmeliklerin de bir idari işlem olarak idari yargı kapsamına girdiği kuşkusuzdur.

ANAYASA TARİHİMİZ 6: 1980 DARBESİ VE 1982 ANAYASASI

GENSORU ÖNERGESİ NEDİR?

 

 

Leave A Reply