TÜRKİYE'NİN YILLIK YURT DIŞI DOĞAL GAZ İHRACAT RAPORU - Türkiye Doğal Gaz Kullanımı | İlim ve Medeniyet

Türkiye’nin 2017 yılı yurt dışı doğal gaz ihracat raporuna göre ithalat-ihracat oranı nasıldır? Bu rapora göre enerji şirketleri doğal gaz piyasasında nasıl konumlanmıştır? Türkiye doğal gaz kullanımında dışa bağımlı bir ülke midir?

Doğal gaz, özellikle 1970’lerden sonra dünya çapında talebi ve talebi doğrultusunda arzı artan bir enerji kaynağı olmuştur. Son dönemlerde petrolün ve kömürün çevreye etkileri, yatırım maliyetleri vb. gibi sebeplerden dolayı kullanımı ise önceki yıllara göre azalmaktadır. Türkiye ise bu doğrultuda doğal gaz üretiminin olmaması ve enerji merkezi olmak doğrultusunda yaptığı hamlelerle bu enerji kaynağının ithalatını yapmaktadır.

Ülkelere göre Yıllık Doğal gaz İthalatımız

Bu tablo kapsamında Türkiye’nin doğal gaz konusunda yüksek oranda bağlı olduğunu fakat Azerbaycan, İran, Nijerya ve Cezayir gibi ülkelerle olan ikili ilişkileri ile bu konudaki doğal gaz alanında çeşitliliği sağlamaya çalışmaktadır. 

Türkiye yurt dışı ile yaptığı doğal gaz ihracatını 2 yolla yapmaktadır.

  • Boru hatları: Türkiye uzun dönemli olarak 1986’da Rusya ile başlayarak Rusya, İran, Azerbaycan, Nijerya ve Cezayir ile ithalat yapmaktadır.
  • Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG): Türkiye 1994 yılında başlamak üzere Cezayir ve Nijerya’dan LNG ithalatı yapmaktadır. LNG, boru hatlarıyla ithal edilen doğal gaz karşısında esneklik kazandırarak ülkenin enerji güvenliğini artırmaktadır. Özellikle kış dönemlerinde ülkelerinde oluşan doğal gaz talebindeki artışı karşılamak amacıyla yurt dışına ihraç ettiği doğal gaz miktarlarında değişikliğe giden ülkelere kayıtsız bağımlılık LNG sayesinde azalmaktadır. Türkiye’de Marmara Ereğli, Aliağa ve Hatay Dörtyol’da LNG terminal ve tesisleri bulunmaktadır.
Boru Gazı ve LNG’nin Yıllık İthalatı

Türkiye’de doğal gaz alımı ve satımı şirketler üzerinden gerçekleşmektedir. Bu şirketlerin piyasada sahip oldukları paylar aşağıdaki tablodaki gibidir.

Piyasada Şirketlerin İthalat Oranı

Bu tabloya göre bakıldığı zaman BOTAŞ Türkiye’nin doğal gaz ithalatının %82’sine sahiptir. Onu takip eden en çok orana sahip şirket olan ENERCO’nun %4 oranı olduğuna göre BOTAŞ’ın bu piyasada tekel olduğunu söyleyebiliriz.

Doğal Gaz Arzının Karşılandığı Kaynaklar

Ülkemizde 2017 yılında arz edilen doğal gazın karşılandığı kaynaklara bakılınca bunların %99,36’sı ithalat aracılığıyla sağlanırken geri kalan %0,64′ lük oran ülke içindeki üretim aracılığıyla karşılanır.

Türkiye bu alanda yüksek oranda ithalatının yanında düşük oranlarla da olsa ihracat da yapmaktadır.  Bu ihracat Yunanistan’a 2007 yılında yapılan anlaşma çerçevesinde daha önce de piyasadaki tekel olarak bahsettiğimiz BOTAŞ tarafından yapılmaktadır.

Yıllara Göre Doğal Gaz İhracat Miktarı

Tüm verilen değerler incelendiğinde Türkiye doğal gaz konusunda %99 oranında dışa bağımlı bir ülkedir ve bağımlılığını arz çeşitliliğini sağlayarak gidermeye çalışmaktadır. Arz çeşitliliğini sadece doğal gaz türevleriyle değil aynı zamanda  petrol, kömür, nükleer, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak da sağlamaktadır.

Tablo ve grafikler EPDK’nın sitesinden alınmıştır. Daha detaylı inceleme yapmak isteyenler için tıklayınız.

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul