Etiket: ULUSLARARASI HUKUK KİŞİSİ OLAN DEVLET

Avatar photoYusuf Taner KILAVUZ29 Kasım 2016
1122320d0ede2aa883c1ed3f9db38201-1024x714.jpg

3min0
Tek yönlü bir ilişki vardır. Milletlerarası hukukun iç hukuku etkilemesi önemlidir. Diğer türlüsü teorik olarak mümkün ama pratik olarak değildir. Bir devletin kabul ettiği kural -milletlerarası bir kural- iç hukuka uygulanır mı? 1- Milletlerarası hukukun uluslararası alanda üstünlüğü tartışılmaz çünkü üstündür. Bir devlet milletlerarası hukukundan doğan yükümlülükleri sunarken iç hukuktaki mazeretleri gösteremez çünkü uluslararası hukuk […]

Avatar photoYusuf Taner KILAVUZ22 Kasım 2016
2512.jpg

4min0
Tanıdığınız bir devlet ile meşru hükümet anayasal olmayan şeylerle değişirse o zaman hükümetin tanınması sorunu ortaya çıkar. Devleti tanıyıp, o devletin hükümetini tanımazsanız; o zaman bu tanımanın bir anlamı olmaz. Güney Amerika ve Orta Amerika’da darbeler olduğu için bu sorunlar orada oldukça yaygındır. Estrada(Otomatik Tanıma): bu doktrin kabul görmemiştir. Gayri meşru yollarla başa gelen hükümet […]

Avatar photoYusuf Taner KILAVUZ15 Kasım 2016
2512.jpg

6min0
Devletin Tanınmasının Hukuki Sonuçları Tanıma tek taraflı bir hukuki işlemdir. Karşı tarafın kabul etmesine gerek duyulmaz. Şartlı tanımada bazen şartları ağır görüp kabul etmeyebilirler. Bu tanımayı reddetmek değildir, şartı reddetmektir. Tanıma (absoulately) geri alınamaz. Tanımanın en önemli sonucu hukuki ilişkiye girmektir. Tanıma geri alınamaz ama hukuki ilişkiye girmeyebilirsiniz. Devlet ortadan kalkarsa tanımada ortadan kalkar. Tanıma […]

1122320d0ede2aa883c1ed3f9db38201-1024x714.jpg

4min0
Devlet Niteliği Kazanmamış Topluluklar Bunlar zaten devlet değillerdir. Federe devletler gerçek anlamda devlet olmazlar.Manda rejimi altındaki devletler yine bunlara örnek olarak verilebilir. Wilson prensibine göre toprak alınmayacak ve onun yerine manda rejimi altında sömürü imkanı gelmiştir. Çözülmeyen bölgeler ise, (ulusallaştırılmış bölge) 2. Dünya savaşından sonra daha da azalmıştır. En iyi örneği olan Kosova, ulusallaştırılmış devletken […]

1122320d0ede2aa883c1ed3f9db38201-1024x714.jpg

7min0
Devletleri çok çeşitli şekilde sınıflandırabiliyoruz. Uluslararası hukukta önemli bir ayrım olan yapısına ve niteliğine göre devletten bahsedeceğim. Yapısına Göre Devlet Üniter Devlet Birleşik Devlet Monarşi Birlikleri ( 1.Şahsi Birlik / 2.Gerçek Birlik) Federatif Birlik ( 1.Federasyon / 2.Konfederasyon) Üniter Devlet: Tek bir merkezi yönetim tarafından yönetilir. Asıl yetki merkezdedir. İdari vesayet, merkezi yönetime üstünlüğü sağlar. […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul