Etiket: ULUSLARARASI HUKUK

Avatar photoAydın GÜVEN27 Mart 2020
Location-of-the-state-of-Goa-on-Indian-map.png

64min0
  Özet 1947 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazanan Hindistan, bu tarihten sonra Hint alt kıtasında Avrupalı güçlerin varlığını milli bir tehdit olarak algılamıştır. Bu çerçevede 1954 yılında Fransa’nın bölgeyi terk etmesi, Goa, Daman ve Diu’yu egemenliğinde bulunduran Portekiz’in de bölgeyi Hindistan’a bırakması diplomatik yollarla talep edilmiştir. Ancak Portekiz’in, meseleye müzakere ve diplomatik yollarla çözüm bulma çağrılarına […]

Avrupa-Birliği-european-union-1024x504.jpg

4min0
Avrupa Birliği sahip olduğu hukuk düzeni ile dünyada benzeri bulunmayan bir yapı oluşturmuştur. Sui generis bir hukuk sistemi olan AB hukuk sistemi üye devletlerin belirli alanlarda egemenlik yetkilerini kısmi olarak birliğe devretmeleri ile oluşmuştur. Bu bağlamda supranasyonel (ulus-üstü) bir niteliğe sahip olan bu hukuk sistemi uluslararası hukuk ve üye ülkelerin iç hukukları birbirleri ile ilişkili […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet8 Mayıs 2017
hukuk-devleti-nedir.jpg

9min0
Uluslararası hukuk, uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen ku­rallar bütünüdür. Uluslararası hukukun yaptırımı aynı zamanda uluslararası hukuku iç hukuktan ayıran önemli bir konudur. Önemli faktör iç hukukta bunu sağlayan bir yüce otoritenin olmasına karşılık uluslararası hu­kukta bir uluslararası otoritenin bulunmadı­ğından bunun Pacta Sund Servanda (Ahde Vefa) veya İyi Niyet gibi yollar­la sağlanmaya çalışılmasıdır. Yine aynı […]

satranc_nasil_oynanir-1024x640.jpg

9min0
Dış politikayı belirleyen faktörler içsel ve dışsal faktörler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu faktörler bir devletin dış politikasına doğrudan etki eden sistemleri ifade eder. Faktörler gruplandırılırken genellikle fiziki çevre, kamuoyu algısı ve hukuksal çerçeve dikkate alınır. 1.Uluslararası Siyasal Sistem Bir devletin dış politikasına doğrudan etki eden fiziki çevreyi ifade etmektedir. Alt bölümlerinde ayrılıklar yapılırken genellikle […]

Avatar photoFatih ÖZKARTAL24 Şubat 2017
2013TitleMap-IO.png

4min0
Uluslararası ilişkiler konusunun önemli ana akım teorilerinden olan reel politik ya da diğer adıyla realizm, uluslararası sistemi ve kurumları açıklamada önemli bir sahiptir. İlk başlarda realistlerin yeterince önem vermediği uluslararası örgütler, daha sonra uluslararası sistemde artan etkilerinden dolayı realistlerin dikkatini çekmiş Reel politik perspektifinden uluslararası örgütler devletlerin dış politika araçlarından biridir. Uluslararası politikadaki kurumsallaşmış devlet […]

Avatar photoOktay KAYMAK12 Aralık 2016
mavi_0-1024x682.jpg

16min0
Geçtiğimiz hafta içerisinde hepinizin malumu olan Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davanın düşürülmesine karar verildi. Dört sanığın yargılandığı davanın düşürülmesine, sanıklar hakkında yakalama kararının kaldırılmasına hükmedildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti oy birliğiyle karar alarak,  “İsrail devleti ile […]

Avatar photoYusuf Taner KILAVUZ29 Kasım 2016
1122320d0ede2aa883c1ed3f9db38201-1024x714.jpg

3min0
Tek yönlü bir ilişki vardır. Milletlerarası hukukun iç hukuku etkilemesi önemlidir. Diğer türlüsü teorik olarak mümkün ama pratik olarak değildir. Bir devletin kabul ettiği kural -milletlerarası bir kural- iç hukuka uygulanır mı? 1- Milletlerarası hukukun uluslararası alanda üstünlüğü tartışılmaz çünkü üstündür. Bir devlet milletlerarası hukukundan doğan yükümlülükleri sunarken iç hukuktaki mazeretleri gösteremez çünkü uluslararası hukuk […]

Avatar photoYusuf Taner KILAVUZ22 Kasım 2016
2512.jpg

4min0
Tanıdığınız bir devlet ile meşru hükümet anayasal olmayan şeylerle değişirse o zaman hükümetin tanınması sorunu ortaya çıkar. Devleti tanıyıp, o devletin hükümetini tanımazsanız; o zaman bu tanımanın bir anlamı olmaz. Güney Amerika ve Orta Amerika’da darbeler olduğu için bu sorunlar orada oldukça yaygındır. Estrada(Otomatik Tanıma): bu doktrin kabul görmemiştir. Gayri meşru yollarla başa gelen hükümet […]

Avatar photoYusuf Taner KILAVUZ15 Kasım 2016
2512.jpg

6min0
Devletin Tanınmasının Hukuki Sonuçları Tanıma tek taraflı bir hukuki işlemdir. Karşı tarafın kabul etmesine gerek duyulmaz. Şartlı tanımada bazen şartları ağır görüp kabul etmeyebilirler. Bu tanımayı reddetmek değildir, şartı reddetmektir. Tanıma (absoulately) geri alınamaz. Tanımanın en önemli sonucu hukuki ilişkiye girmektir. Tanıma geri alınamaz ama hukuki ilişkiye girmeyebilirsiniz. Devlet ortadan kalkarsa tanımada ortadan kalkar. Tanıma […]

Avatar photoOktay KAYMAK12 Kasım 2016
2013TitleMap-IO.png

5min0
–Temelde bir Uluslararası Örgütlerin iki işlevi vardır. Uluslararası arenada düzen ve istikrarın sağlanması. Örgütlerin ortak amacını gerçekleştirmek. Bunun sonucunda düzen ve istikrar sağlanır. Bununla beraber başka işlevlerde bahsedebiliriz. Uluslararası Sosyalleşme: İki tür sosyalleşme vardır. a) Devletlerin Sosyalleşmesi b) Devlet Adına Çalışan Temsilcilerin Sosyalleşmesi Uluslararası ilişkilerin temel ilkesi: Karşılıklı bağımlılıktır. Bunun artması da Uluslararası Örgütler ile olmuştur. […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul