Etiket: Siyaset Sosyolojisi

idealist-egitim-felsefesi_5541_11-13-30-1024x507.jpg

9min1
Toplum sözleşmesi, otoritenin oluşumunun bireylerin genel kabulü ile olduğunu ifade eder. Toplum sözleşmesi teorisi genel anlamda Hobbes, Locke, Rousseau ve Kant gibi filozoflar tarafından geliştirilmiştir. Toplumsal sözleşmenin ve otoritenin oluşum sürecinin ortaya konulmasına öncülük eden en önemli mesele, yukarıda belirttiğimiz, Hobbes, Locke, Rousseau gibi düşünürlerin, “Devletin olmadığı bir durumda insanlar hangi durumda olurlar ve nasıl […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU11 Ocak 2019
PoliticsandMedia748X300_20090409_090404c-010.jpg

26min0
Medya, insanlık tarihi boyunca halk ile devlet arasında işlevsel bir fonksiyona sahip olmuştur. Tarih içerisinde farklı etkilenimler sonucu farklı işlevsellikler sergilemiş, metodu, onu kullananlar tarafından değişime tabii tutulmuştur. Medya, “aradaki şey, araç” anlamına gelen Latince “medium” kelimesinden türetilmiştir. Zaman içerisinde mahiyetinde değişim meydana gelen medya; hakikati aktarma, topluma bilgi sağlama vazifesinden, ekonomi politik yaklaşım temelli bir […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU26 Ekim 2018
köy-enstitü.jpg

10min0
Karaömerlioğlu, A. (2006) Orada Bir Köy Var Uzakta: Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem. İstanbul: İletişim Yayınları, s. 87-116. Erken Cumhuriyet döneminin tartışmalı konularından bir olan köy enstitüleri, usulü ve varlığıyla toplumda kutuplaşmalara neden olmuştur. Resmi olarak 1940 yılında faaliyetlerine başlayan Köy Enstitüleri, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU22 Temmuz 2018
IMG-6605.jpg

20min0
John Keane, Medya ve Demokrasi, Haluk Şahin(çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2015. Gelişen iletişim ile artık sadece alıcı değil, aynı zamanda verici olarak kitle iletişiminin bir parçasıyız. Sıkça tartışılan meselelerden biri de, bu durumun insanı özgürleştirdiği mi, manipüle mi ettiğidir. Ele alacağımız bu kitapta John Keane, medyalar ile demokrasi arasındaki bağlantıyı irdeleyerek, basın özgürlüğü idealinin nasıl […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU23 Ocak 2018
ORYANTALİZM-NEDİR-KÖKENİ-VE-TARİHSEL-GELİŞİMİ.jpg

11min1
Tarih içerisinde birçok anlamlara sahiplik etmiş olsalar da, Doğu’yu araştıran kişiler için ”Oryantalist’’ ve bu araştırmaları kapsayan disiplinin bütünü için ”Oryantalizm’’ terimi kullanılırdı. Bu araştırmalara ve araştırma kürsülerine Doğulu araştırmacıların dahiliyetiyle Oryantalizm terimi, tartışılır duruma gelmiş ve kapsamı açısından artık yeterli durumda olmamıştır. Oryantalist sözcüğü, ilk zamanlarda, o alanda uzmanlaşmış kişiler için kullanıldığında, kendisine atfedilen kişiyi […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU20 Ocak 2018
photo-main-1.jpg

11min0
Samuel P. Huntington, in full Samuel Phillips Huntington, (born April 18, 1927, New York, N.Y., U.S.—died Dec. 24, 2008, Martha’s Vineyard, Mass.), American political scientist, consultant to various U.S. government agencies, and important political commentator in national debates on U.S. foreign policy in the late 20th and early 21st century. Although Huntington began his career […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul