Etiket: OSMANLICA ÇEVİRİLER

Avatar photoOSMANLICA25 Aralık 2017

3min0
Riḳʿa Meşḳi Olaraḳ Yazılmaḳ Üzere Tertīb Ėdilmiş Bir Maḳālecikdir: Maʿlūmdur ki biḥasebi’ẓ-ẓāhir-i nebātāt teneffüse ḳābiliyetiyle cemādātdan, ḥayvānāt meşī ve ḥareketiyle nebātātdan, insān ise nuṭuḳ ve ṭalāḳatiyle ḥayvānātdan mütemeyyiz ve fikir ve maʿrifeti sāyesinde ḥākim-i ḥikmetsiz ay ṭabīʿat ʿunvān mefḥaretine ḥāʾizdir. Fikr-i beşer bir cevher ṣedef-neşīne beŋzer ki ārāyiş maʿraż-ı istifāde olması ancaḳ nuṭuḳ ve taḳrīr […]

Avatar photoOSMANLICA20 Kasım 2017
dua.jpg

2min0
Cennet Mekān Sulṭān Murād Ḫan-ı Rābiʿ Ḥażretleriniŋ Ḍarāʿat-kārāne ve Mülūkāne Bir Münācātı İlāhī ʿizzetiŋ ḥakkı beni luṭfuŋla yād eyle Açıp ṭabʿ-ı ḥazīnim gül gibi ḫāṭır-güşād eyle   Ṭarīk-i müstaḳīme girdirip āʿlā ve ednāyı Şerīʿatden ayırma fiʿilimiz ʿadl ile dād eyle   Muẓaffer ḳıl hemīşe düşman üzere ehl-i islāmı ʿAdüvvüyü ser-nigūn ile bizi nuṣretle şād eyle […]

Avatar photoOSMANLICA1 Kasım 2017
sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-8912846_o.png

7min0
Mebāhis-i müfīde [ Nasıl bir arada idik? ] İntihābāt fāciʿalarından [ Kütahya intihābātı ] Hayā insāniyetin ziyneti ve her ferdin kerāmetidir. Ve: hayā īmāndandır buyurularak hakka müveddetin de ʿalāmeti olduğu iʿlān edilmişdir. Hayānın katʿiyen fikdānı da bu evsāf-ı celīlenin fikdānına ve hiç olmazsa noksanına ʿalāmet demek olmaz mı? Şimdi intihābātın ʿadil ve nāmūs dāʾiresinde başladığını […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul