Etiket: NESİH

Avatar photoOSMANLICA23 Mart 2017
1-21-1.jpg

3min00
Ḫaber-i firḳat gülden ki kelām ėtdi ṣabā Bülbülüŋ lāle-ṣıfat ḳana boyandı cigeri Baṣmasa mübārek ḳademiŋ ru-yı zemīne Pāk ėtmez idi kimseyi ḫāk ile teyemmüm Tevekkül bād-bānıŋ ḳıl küşāde fülk-i iḫlāṣa Eser baḥr-ı emelde bir müsāʿid rūzigār elbet Ḫāliḳden utan rızḳını ḫalḳdan ṣaḳın umma Bil Rabbini er-rızḳu ʿale’llāhı unutma Bu gelen ʿilm-i ledün sulṭānıdır Bu gelen […]

Avatar photoOSMANLICA23 Mart 2017
1-13-1.jpg

3min00
Hem oḳudum hemi yazdım yalan dünyā senden bezdim İster iseŋ ḫüdāyı terk eyle māsivāyı Taḳdīre ʿilāç eyleyemez olsa felāṭūn Elbetde olur her ne ise emr-i taḳaddür Ya Rab beni muḥtācına muḥtaç ėtme Muḥtāç isem ancaḳ saŋa muḥtāç olayım Dünyā mā-dām fānīdir degmiyor ʿalāḳa ḳalbe İbrāhim nemrūd odın ʿaşḳdır gülistan eyleyen ʿAşḳdan çün ėrdi bir naẓar-ı […]

Avatar photoOSMANLICA23 Mart 2017
1-1-3.jpg

3min00
Her lafẓı baḥr-ı mevc-zen maʿnāsıdır dür-i ʿaden Görmek dilerseŋ anı sen ey teşne-i ḥüsn-i edā Yıḳ ḫayrıŋ köprüsünü geçmesin şer Türkiye Cumhūriyyeti Ṭaġılır lāle ruḫuŋ üstüne ḫāl-i siyehüŋ Ṣanki, hündū-beçe gül dėrmege gülzāra gider Yavuz Sulṭān Selīm kendisine bir ṣandıḳ içinde insān pisligi gönderen Şāh İsmāʿīle bir ḳutu loḳum göndererek şu noṭu ekler herkes yėdiginden […]

Avatar photoOSMANLICA22 Mart 2017
16.jpg

3min00
  Ya ḥażret-i Mevlānā Muḥammed Celāle’d-din Rūmī   ʿİlm bir ḳīl ü ḳāl imiş ancaḳ   Baṣdıġıŋ yerleri ṭopraḳ dėyerek geçme ṭanı Düşün altındaki biŋlerce kefensiz yatanı   İnsān sözünden ḥayvān yularından ṭutulur   O rütbe mürtefiʿ bünyāddır ḳaṣr-ı tevāżuʿ kim Riyāż-ı cennete naẓāra ḳābildir zemīninden   Ḫāce Ḫaḳan-ı aʿẓam ḥażret-i fetvā-penāh Seyyidü’l-afāḳ feyżu’llāh ḳudsiyyü’l-ḥiṣāl […]

Avatar photoOSMANLICA8 Mart 2017
image005-4.jpg

3min00
  Ẓulme ʿiṣyān haḳ. Ḥaḳḳa ʿiṣyān, yoḳ !   Ḳadem ḳadem gėce teşrīfi nāʾilī o mahıŋ Cihān cihān elem intiẓāra degmez mi   Seniŋ bir bende kim baş ile cānım yoluŋa ḳurbān Gerek ʿafv ėt gerek öldür gerek cevr ü cefā eyle   Çek ey göŋül cefāsın yāriŋ vefāsın umma Bir gün o da bu […]

Avatar photoOSMANLICA8 Mart 2017
image007-3.jpg

4min00
Ey göŋül bir cān için biŋ cāna minnet eyleme Minnet-i dünyā için sulṭāna minnet eyleme   Oġlum yemegiŋ iyisi kötüsü olmaz besmeleyle yedikden ṣoŋra   Ṣusuz degirmenleriŋ ne ile döner çarḫı Germ ėtmeyen begiŋ faḳīrden nedir farḳı   Ṣaŋma şāhım herkesi sen ṣādıḳ-āne yār olur Herkesi sen dost mu ṣaŋdıŋ belki ol aġyār olur Ṣādıḳ-āne […]

Avatar photoOSMANLICA8 Mart 2017
image007-2.jpg

3min00
Eylemez īrāṡ-ı ḥüsn arayışı bed-ṭıynetiŋ Ziynet olmaz māra endāmındaki naḳş u nigār   Rızḳ için bir ferde yoḳdur minnetim Kendi saʿyimdir veliyyü’n-niʿmetim   Alanda ṣatanı gözet Ṣatanda alanı gözet Kārıŋda ḳalanı gözet Mevlādan al mevlāya vėr   Bu da geçer yā hū   Ẓālimiŋ rişte-i iḳbālini bir ah keser Māniʿ-i rızḳ olanıŋ rızḳını Allāh keser […]

Avatar photoOSMANLICA5 Mart 2017
image007-1.jpg

3min00
Açılır bāb-ı ʿalīden ḥaḳḳa vuṣlat perdesi   Münḥaṣır vāsıṭa-i ruʾyet iken Göremez kendini dīde bile   Külāhıŋ ṣat yenin yoġuncıl olma nā-merde Kelle ṣaġ olsun külāh eksük degil merde   Ṭoġrudan ṭoġruya ḳur’āndan alıp ilhāmı ʿAṣrıŋ idrākine söyletmeliyiz islāmı   Cihānda görmedi rāḥat ne şāh u ne gedā aṣlā Ümīd-var olma dünyā-yı denī-i bī-vefādır bu […]

osmanlıtugra.jpg

3min00
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla… Bu yazı insanlara faydalı olacağını düşündüğümüz Osmanlıca adlı yazarımızın tanıtım yazısıdır. Bu hesabı kardeşim Erol TURUNÇ ile beraber yürüteceğim için ayrı bir heyecana sahibim. Kendisiyle üniversite başlayan dostluğumun devamını temenni ederim. Osmanlıca, devrinin en gelişmiş iki büyük dili Arapça ve Farsça’dan yoğrulmuş Türkçe’dir. 600 yıllık Osmanlı Devlet’inden her anlamda […]


Biz Kimiz?

ilimvemedeniyet.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan bir cemiyettir.

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Toplum, Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul