Etiket: MİŞEL EFLAK

Avatar photoNasrettin GÜNEŞ2 Temmuz 2018
WhatsApp-Image-2020-05-05-at-04.40.40-1024x576.jpeg

45min0
Nasrettin GÜNEŞ GİRİŞ Birinci Dünya Savaşı ile Ortadoğu’da başlayan sömürgecilik ve manda yönetimi İkinci Dünya Savaşından sonra Ortadoğu’da milliyetçilik akımlarının güçlenmesini sağlamıştır. Mısır ile başlayan İngiltere ve Fransa hakimiyeti Osmanlı Devleti’nden ayrılan diğer Arap ülkelerinde de devam etmiştir. İngiltere ve Fransa mandasında kalan ülkelerde siyasi gücü elinde bulunduran yabancı yönetime karşı gösteri ve ayaklanmalar olsa […]

Avatar photoYusuf Taner KILAVUZ12 Eylül 2016
baas-partisi.jpg

33min0
Arap dilinde “yeniden doğuş” anlamına gelen Baas her iki öncüsü de Arap milliyetçi ve sosyalist olan Salahattin Bitar ile Michael Eflak’ın öncülüğünde 1943’de Şam’da kurulmuştur. Parti ismini Zeki Arsuzi’ye borçludur, bunu ilk kullanan kişi o olmuştur. Baas partisinin temelinde Arap milliyetçiliği yatar ve Osmanlının çöküşü ile birlikte Araplar arasında milliyetçi düşüncelerin hız kazandığı dö­nemde Suriye’de […]

Untitled-3.jpg

10min0
Irak ve Suriye Ortadoğu’nun iki kilit ülkesidir. II. Dünya Savaşı sonrası Arap Dünyasında ortaya çıkan Pan-Arapçı yaklaşımlar ve Arap milliyetçiliğinin bir türevi olan Baas fikri, Irak ve Suriye’de iktidara gelmiş önemli bir ideolojidir. Tek bir Arap ulusu oluşturmak, sosyalizmi gerçekleştirmek, Arap dünyasını yabancılardan temizlemek, emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı çıkmak gibi amaçları olan Baas, “birlik, özgürlük, […]

Avatar photoNasrettin GÜNEŞ23 Temmuz 2016
640x392_45621_155755-1.jpg

27min0
Yahudi bir anne ve Fransız bir babanın çocuğu olan Mişel Eflak 1947 yılında Şam’da Selahattin el-Bitar ile birlikte Arap Diriliş Partisini kurdu. Arap Diriliş Partisinin amacı Ortadoğu’daki Arap halkları ve devletlerini bir araya getirerek bir tek Arap Devleti kurmaktır. Diriliş Partisi daha sonra Ekrem Havrani’nin kurduğu Arap Sosyalist Partisi ile birleşerek 1953’te Arap Sosyalist Diriliş […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul