Etiket: Milliyetçilik tarihi

Avatar photoKonuk Yazar20 Ekim 2020
20171201_183515.jpg

22min0
Bu çalışmanın amacı tarih boyunca geliştirilen ideolojilerle çeşitlenen milliyetçilik kavramını somutlaştırarak ve karşılaştırmalı olarak ortaya koyarak Anthony D.Smith’in görüşü özelinde kuramsal perspektiften değerlendirmektir. Çalışmada öncelikle milliyetçiliğin tarihsel gelişim sürecine ,sonrasında birinci bölümde  milliyetçilik kavramının tanımsal çeşitliliğine ,ardından farklı milliyetçilik yaklaşımlarıyla  Ernest Renan,Benedict Anderson, Michael Billig ve Hobsbawm gibi kuramcıların teorilerine değinilmiştir.Son bölümde ise etno-sembolcü ekolün […]

Avatar photoNasrettin GÜNEŞ30 Mayıs 2019
nationalism-milliyetçilik-ülke-bayrakları.jpg

17min0
“Milliyetçilik” kavramı üzerinde ittifak edilmiş bir tanım olmadığı gibi, “din” mefhumunun da çoğunluk tarafından kabul görmüş bir tarifi söz konusu değildir. Ancak dini izah etmek, milliyetçiliğe göre daha kolaydır. Zira din denilince zihinlerde milliyetçiliğe göre daha belirgin tarifler canlanmaktadır. Literatürde genellikle milliyetçiliğin Fransız İhtilali (1789) ile başladığı ifade edilmektedir. Bu milliyetçiliğin elbette ki 1789 yılından […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul