Etiket: KÜRESELLEŞME NEDİR

Avatar photoEnes Bera Koşar13 Eylül 2021
asasfon-zemlia-1024x587.jpg

29min0
Bu çalışma, uluslararası ilişkilerin (Uİ) temeli olarak üniversitelerde okutulan Realizm, Liberalizm ve Constructivism/İnşacılık olarak adlandırılan üç teoriden, süreç içerisindeki gelişimlerinden ve uluslararası ilişkiler literatürüne kazandırdıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesinden müteşekkildir. Uluslararası İlişkiler (Uİ) Tarihine Bakış ve Amerikan Bilimi Meselesi Her şeyden önce uluslararası ilişkilerin tarihine kısaca değinmek gerekir. Uluslararası ilişkiler önceleri politikanın bir alt dalı olarak […]

Avatar photoKonuk Yazar1 Nisan 2019
Global-Studies-Küreselleşme-1024x816.jpg

9min0
Ali Kamil GÜZEL[*] The world is changing rapidly. As technology has developed, the distances between people have been decreasing with each passing day. For instance, it was taking days to travel between countries, but now it is just 3 hours to go to Berlin –capital of Germany from Ankara- capital of Turkey. Technologically developed devices […]

Avatar photoAydın GÜVEN19 Temmuz 2017
Global-Studies-Küreselleşme-1024x816.jpg

64min0
ÖZET Küreselleşmenin birçok boyutu vardır. Söz konusu bu boyutların ön plana çıkanları ise; siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlarıdır. Küreselleşmenin siyasi ayağı kısaca; uluslararası arenada oluşan zorunlu bağımlılığı ifade ederken, ekonomik ayak daha çok gücün ulus devletlerden uluslararası mali şirketlere doğru kaydığını ve global ekonomik entegrasyonunun arttığını ortaya koymaktadır. Küreselleşmenin kültürel boyutuna bakıldığında ise; küreselleşmenin toplumlar […]

Avatar photoKonuk Yazar9 Mart 2017
9.jpg

36min0
ÖZET Bu çalışmada finansal aracı kurumların yapısı ve işleyişinin nasıl olduğunu göstermek amaçlanmıştır. Finansal derinleşmenin ortaya çıkışı, gelişimi ve ekonomik küreselleşmeyle arasındaki ilişkinin nasıl olduğu incelenmiştir. Ekonominin küreselleşmesinin ve finansal derinleşmenin oluşmasının ekonomik liberalleşme ve iletişim teknolojisinin gelişimi ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir.  Anahtar Kelimeler: Finansal Aracı Kurumlar, Finansal Derinleşme, Küreselleşme, Finansal Gelişme. Harun GENÇ […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul