Etiket: HUNTİNGTON

Avatar photoKonuk Yazar2 Temmuz 2021
FC979916-F7C2-474C-B37F-389AC1F80F48.jpeg

22min0
Kimlikteki ‘bizlik’ algısı eğer önüne geçilmezse kendisine yönelik algıladığı tehditleri bertaraf etmek için zaman zaman şiddete başvurabilmekte, hatta ötekisini öldürmeyi kendisine vazife sayabilmektedir. Volkan, insanların öteki olarak algılayıp ‘şeytanlaştırma’ boyutuna getirdiği kişilere yönelik hafızalarının daha henüz bebeklikten itibaren oluşmaya başladığını belirtmekte ve bu oluşumu ‘depo’ olarak adlandırmaktadır.[1] Bu bağlamda, dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren ailemizin […]

Avatar photoKonuk Yazar27 Haziran 2021
FC979916-F7C2-474C-B37F-389AC1F80F48.jpeg

11min0
İnsanlık tarihi, son yüzyılda daha önce görmediği kadar kan, gözyaşı, ayrılık ve ölüm ile karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan bu olayların nedenlerine baktığımız zaman genelde karşımıza kimlik kavramı çıkmaktadır. Manuel Castells, kimlik kavramını şu şekilde ifade etmiştir; “Kimlik, insanların anlam ve tecrübe kaynağıdır”[1]  ve yine başka bir yerde “Kimliklerin aktörlerin kendileri için anlam kaynağı olduğunu ve […]

Rüstem Kamenov3 Ekim 2018
geopolitical_economics_2016-1024x683.jpg

12min0
Günümüzde her yerde karşımıza çıkan jeopolitik terimini ne yazık ki birçok kişi idrak edemeyip yanlış kullanmaktadır. Bu yazımızda jeopolitik nedir, nerelerde kullanılır ve ne işe yaramaktadır ve jeopolitiğin alt dalları olan jeostrateji, jeokültür, jeoekonomi gibi terimleri açık ve basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Jeopolitik kelimesinin henüz evrensel olarak kabul edilmiş tek bir tanımı yoktur. Ancak […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU22 Temmuz 2018
IMG-6605.jpg

20min0
John Keane, Medya ve Demokrasi, Haluk Şahin(çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2015. Gelişen iletişim ile artık sadece alıcı değil, aynı zamanda verici olarak kitle iletişiminin bir parçasıyız. Sıkça tartışılan meselelerden biri de, bu durumun insanı özgürleştirdiği mi, manipüle mi ettiğidir. Ele alacağımız bu kitapta John Keane, medyalar ile demokrasi arasındaki bağlantıyı irdeleyerek, basın özgürlüğü idealinin nasıl […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU20 Ocak 2018
photo-main-1.jpg

11min0
Samuel P. Huntington, in full Samuel Phillips Huntington, (born April 18, 1927, New York, N.Y., U.S.—died Dec. 24, 2008, Martha’s Vineyard, Mass.), American political scientist, consultant to various U.S. government agencies, and important political commentator in national debates on U.S. foreign policy in the late 20th and early 21st century. Although Huntington began his career […]

Avatar photoOktay KAYMAK10 Eylül 2016
secim-oy-1.jpg

11min0
INTRODUCTION Political parties are organizations that is established by people who have same political programs for seizing political power. The way to seize political power is election. Party systems are very important to seize political power. Duverger, Hungtingtun, Lipset, Rokkan, Neumann and Sortori say party systems in a society is a key of political success. […]

Avatar photoOktay KAYMAK23 Ağustos 2016
secim-oy-1.jpg

15min1
GİRİŞ Siyasal Partiler, belirli bir siyasal program üzerinde birleşmiş kişilerin bu programı gerçekleştirmek için siyasal iktidarı ele geçirmek amacıyla bir araya gelerek kurdukları örgütlerdir. Partilerin siyasal iktidarı ele geçirmelerinin yolu kural olarak seçimlerdir. Siyasal iktidarın ele geçirilmesinde ise parti sistemleri çok önemlidir. Bilindiği gibi Duverger, Huntington, Lipset, Rokkan, Neumann ve Sartori’nin de içinde bulunduğu bazı […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul