Etiket: HUMAN BEINGS ARE BY NATURE POLITICAL ANIMAL

Artificial-Intelligence.jpg

13min0
…metafizik bir ön kabul olmadan hiçbir medeniyet olmaz… …Metafizik bir temel olmadan siyasi düzen ve medeniyet kurmak mümkün değildir. Nicelik(ğ)in sosyal hayata egemen olması, teknikî gelişmişlik ve ilerleme bir medeniyetin temelini oluşturan nedenler değildir. Ancak bir düşünce, davranış biçimi ve bir tavrın sonucu olarak ortaya çıkabilir. Yani arka planında söz konusu medeniyetin dayandığı sabiteleri ayakta […]

araçsallaştırma.png-2.jpg

19min0
Bir önceki metinde medeniyet, insanı her açıdan merkeze alan bir bakış açısı ile tanımlanmaya çalışılmıştır. Yin Yang öğretisinde olduğu gibi insanın zıt iki kutuptan oluştuğu vurgulandı. Sadece metafizik/mistik ya da sadece fizik temelli bütün tanımlamaların nakıs kalacağından bahsedilmiştir. Aynı zamanda malûmun ilâmı olan etimolojik derinlik ve kavramsal bir şema yolu ile aktarılmaya çalışılmıştır. Bu şema […]

medeniyet-1024x712.jpg

13min0
Aristoteles “Politika” adlı yapıtının hemen başında insanı “zoon politikon” olarak; insanı özü ve doğası gereği politik diye tanımlar. (Human beings are by nature political animal) Bu sözün arka planında politik bir hayvan nitelemesi insanoğlunun fıtrî olarak toplumsal bir canlı olduğuna delâlet etmektedir. Bu bağlamda insanoğlu maddî-manevî kemaline bir toplum içerisinde ulaşabilir. İnsan için bir toplumun […]

aşağılık-kompleksi-2-2.png

13min0
Şair İsmet Özel’in de buyurduğu gibi iğneyi batırılan toprakların çeşmesinden akan suyun biriktiği kurna murdardır. Yine şair Nurullah Genç’in ifade ettiği gibi ilaç niyetiyle bu hasta çeşmeden tasını doldurmak, içen kişiyi bu topraklara yabancı hale getirmektedir. Psikoloji’de kişinin çeşitli nedenlerden dolayı kendini yetersiz, yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu ve ruh haline verilen addır, aşağılık kompleksi. […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul